fbpx Konflikter i Afghanistan | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Konflikter i Afghanistan

Läget i Afghanistan är sedan årtionden bedrövligt. Väpnade konflikter och fattigdom har tvingat miljoner människor på flykt. UNHCR är på plats och hjälper.

På flykt från Afghanistan

Läget i Afghanistan är sedan årtionden bedrövligt. Landet har inte haft fred sedan 1970-talet, och är ett av de fattigaste i världen. Väpnade konflikter har tvingat miljoner människor på flykt. Hoppet om en trygg framtid är förlorad.

Afghanistan är det land, efter Syrien, som flest människor flyr i från.

  • 2,7 miljoner afghanska flyktingar är utspridda i världen.
  • 1,2 miljoner människor på flykt i landet (internflyktingar).

Sedan 2002, efter talibanregimens fall, har 5,7 miljoner afghaner återvänt till sitt hemland - 4,7 miljoner med stöd från UNHCR.

Trots osäkerheten i landet når UNHCR ut med hjälp till tusentals familjer på flykt. Tack till dig som stöder arbetet i Afghanistan.

Mullor, miliser och världens stormakter

Kungar och presidenter, mullor och miliser och världens stormakter kom och gick. Landets skolor, sjukhus, vägar, fabriker och gårdar förstördes. En av 1900-talets värsta torkor förvärrade mardrömmen för en redan förkrossad nation.

Vid flera tillfällen rycktes praktiskt taget hela landets befolkning upp från sina hem, städer och byar. På höjden av en till synes oändlig utvandring sökte mer än sex miljoner civila skydd i grannländerna. De flesta i Iran och Pakistan.

Vid vissa tillfällen visade omvärlden oro, för att senare glömma en av världens största humanitära katastrofer. Miljarder dollar svämmade in, vilket hjälper till att, knappt, hålla några av världens fattigaste och mest utsatta människor flytande.

Afghanistan – den oändliga krisen

Av: Rupert Colville

Kort efter den sovjetiska invasionen i Afghanistan 1979 jämnades byn Rozay Qala med marken.

Då var Momin Gul i trettioårsåldern och jordbrukare. Han minns: ”En mujahidkrigare [motståndskrigare] gömde sig i vår by. Sovjetiska trupper kom och letade efter honom. Han sköt en av dem. Därefter öppnade de urskillningslös eld och dödade mer än 300 bybor på en enda dag.”

En granat träffade Momins farbrors hus. ”Min far gick dit för att hjälpa. När han kom tillbaka satte han sig i ett hörn. Det enda ordet han sa var "Ingenting ... ingenting", berättar Momin Gul.

”Jag vaknade på natten och hörde min mor och far gråta. Ingen hade överlevt. Hela familjen försvann i damm och aska. De brändes levande.”

Berättelsen om Momin Guls farbror och hans familj var den tragiska vardagen i Afghanistan. Tusentals andra afghanska byar som liknar Rozay Qala förstördes under den tio år långa sovjetiska ockupationen. Hundratusentals afghaner dödades.

Under de åtta år med inbördeskrig som följde den sovjetiska ockupationen ökade siffran troligen till över en miljon döda, med många fler skadade för livet.

Miljoner afghaner tvingades fly till grannländerna Iran och Pakistan.

Källa: Refugees Magazine Issue 108 (Afghanistan : the unending crisis) - The biggest caseload in the world