Somaliska flyktingar och migranter betalar smugglare för att göra den den farliga resan över Adenviken till Jemen i små sjöodugliga fiskebåtar.

På flykt över Medelhavet

Krig och förtryck i länder som Eritrea, Somalia och Syrien gör att tusentals människor riskerar sina liv varje dag i desperata försök att komma till Europa.

När vattnet är varmare gör allt fler den livsfarliga resan över havet på överfulla båtar via smugglare. Medelhavet har blivit en massgrav för båtflyktingar. Gränsen är den dödligaste i hela världen - 2 275 människor drunknade under 2018.

UNHCR stöttar regeringarna samt ger skydd och delar ut nödhjälp till människorna som anländer i båtar.

UNHCR kräver fler lagliga vägar in i Europa för att söka asyl. EU:s länder måste ta ansvar för en gemensam human flyktingpolitik. Mest av allt behövs det politiska lösningar på de konflikter som människor flyr ifrån.

På UNHCR:s portal om Medelhavet hittar du statistik och kartor.

Uppdaterad: 2019-01-30