Manifestet Human Facts

Det är mycket prat om flyktingar nuförtiden.

Du kommer förmodligen höra något om flyktingar idag. De är många, de kostar pengar, det kommer ta si och så lång tid att integrera dem i samhället. Och mycket som inte fungerar är deras fel. Siffror staplas och argument viner genom luften.

Vi har också siffror.

Just nu är 68,5 miljoner människor på flykt i världen. Varje minut flyr 31 personer från sina hem och över hälften av dem är barn. Bangladesh har tagit emot nästan en miljon flyktingar på mindre än ett år och i Libanon är en av fyra invånare en flykting. Även Sverige har tagit emot många genom åren, vilket vi är stolta över, men det är fortfarande de fattigaste länderna som tar emot flest.

Bakom varje siffra finns en person med en egen historia. Som just har avslutat en lång utbildning, har ett favoritlag i fotboll eller som älskar att sjunga vaggvisor för sina barn. Vi har många sådana siffror - som inte alls handlar om politik och kostnader. Utan om människor.

Vi kallar det Human Facts. Och i grund och botten handlar det om humanism.

Visa ditt stöd: Skriv under för ett humanare samtal'

Musik av Markus Krunegård, som stödjer kampanjen Human Facts.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Human Facts: Människorna bakom statistiken. Amira och hennes familj flydde från sin by utanför Mosul i Irak i juni 2014.
  Human Facts: Människorna bakom statistiken. Amira och hennes familj flydde från sin by utanför Mosul i Irak i juni 2014.

Human Facts visar upp människorna bakom statistiken

På internationella flyktingdagen lanserar Sverige för UNHCR kampanjen Human Facts – om människorna bakom statistiken.

Kampanjen syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för de 68,5 miljoner människor som har tvingats på flykt och uppmanar till ett mer humanistiskt tonläge kring flyktingar.

Antalet flyktingar ökar

För femte året i rad ökar antalet flyktingar i världen. Under 2017 steg antalet människor som tvingats på flykt till 68,5 miljoner människor - fler än under andra världskriget. Varannan sekund tvingas en människa fly för sitt liv och över hälften av dem är barn. Nio av tio på flykt är flyktingar i sitt eget land eller i ett grannland.

Bakom varje sådan siffra finns en person med en egen historia, en historia som den här kampanjen ger röst åt.

Humanare samtal om flyktingar

– Samtalsklimatet kring flyktingar har hårdnat och vi vill påminna om att bakom varje siffra finns en människa. Vi vill lyfta det humanistiska perspektivet och till skillnad mot vad många kanske tror är flyktingsituationen med 68,5 miljoner människor på flykt under 2017 värre än någonsin. Solidaritet behövs nu mer än någonsin. Inget enskilt land eller samhälle kan eller bör ta itu med det här ensamt, säger Ulrika Nilsdotter Brühl, kommunikationschef Sverige för UNHCR.

Faktan som kampanjen bygger på är hämtade från UNHCR:s statistik och såväl personerna som deras berättelser är autentiska.

I kampanjen fokuserar Sverige för UNHCR på flyktingarnas irisar, vilka precis som fingeravtryck är helt unika och används av UNHCR för att säkerställa människors identitet.

– En människas iris är helt unik, precis som ett fingeravtryck. UNHCR använder sig av irisscanning för att dokumentera de personer som står under UNHCR:s beskydd. Genom att dokumentera dem säkerställer vi att deras identitet och livshistoria sparas för framtiden, säger Ulrika Nilsdotter Brühl, kommunikationschef Sverige för UNHCR.

Fakta i kampanjen

 • 68,5 miljoner är på flykt – fler än under andra världskriget.
 • Varannan sekund tvingas en människa fly.
 • 52 % av alla flyktingar är barn.
 • 138 700 barn på flykt har separerats från sina föräldrar.
 • 58 % av världens flyktingar bor inte i läger.
 • 85 % av världens flyktingar tas emot av utvecklingsländer.
 • 9 av 10 flyktingar tas emot av grannländer eller stannar i sitt eget hemland.
 • 9 av 10 flyr inom det egna landet eller till grannlandet.
 • Två tredjedelar av Syriens befolkning är på flykt.
 • 40 miljoner människor är på flykt i sitt eget hemland.
 • 80% av Jemens befolkning är i behov av akut hjälp.
 • 4 miljoner människor i världen har inget medborgarskap.

Du kan stödja

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Flyktingdagen 2018: Dagens hjältar!

Internationella flyktingdagen 2018: vilka är hjältarna?

Idag, på internationella flyktingdagen, är en tid att visa solidaritet med flyktingar – och med de människor som välkomnar dem.

Medan konflikter bryter ut, fortsätter eller förvärras – är 68 miljoner människor på flykt runt om i världen. Nio av tio är kvar i sina hemländer eller har flytt till ett grannland. Inverkan är enorm – på flyktingarna själva och på de lokalsamhällen som öppnar sina dörrar.

Nu, mer än någonsin tidigare, är det tid för världens länder att dela ansvaret för att ta hand om flyktingar. Det är dags att göra saker annorlunda.

Humana värderingar

En ny modell för att hjälpa testas just nu med positiva resultat. Modellen grundar sig på rättvisa och humanitära värderingar. De länder och samhällen som tar det största ansvaret för att hjälpa familjer på flykt, behöver ett långsiktigt stöd.

Global Compact

Flyktingar måste inkluderas i nya samhällen och få chansen att utvecklas. Och det behövs lösningar för att hjälpa människor att återvända hem när tiden är rätt, eller att bygga upp sina liv på nytt, någon annanstans.

Global Compact on Refugees är en global handlingsplan för flyktingar som ska antas i år – och som ska få det att hända.

Människor på frontlinjen

Att ha lagar och regler på plats är viktigt. Men det är lokala invånare och samhällen som är på frontlinjen när flyktingar anländer, det är deras välkomnande som är skillnaden - skillnaden mellan avvisning och inkludering, mellan förtvivlan och hopp, mellan att lämnas utanför och bygga en framtid. 

Medkänsla och solidaritet

Vi ser det varje dag – i Beirut, Libanon; Cox Bazar, Bangladesh; Yumbe, Uganda; Frankfurt, Tyskland; Lima, Peru och otaliga byar och städer runt om i världen.

Det är barnen, kvinnorna och männen som bor där – de lokala organisationerna, lärarna, lokala affärsmän och kommunala ledare som gör skillnad – med medmänsklighet, medkänsla och solidaritet.

Tillsammans är vi kraftfulla

Ofta lever invånare i de här samhällena själva på marginalerna – i avlägsna gränsområden, eller med få egna resurser.

Trots allt, när flyktingar anländer, delar de med sig av vad de har, motiverade av medkänsla och en känsla av mänsklig värdighet. När människor arbetar tillsammans är resultaten kraftfulla.

Dagens hjältar

Vilka är de dagliga hjältar? Det är de människor som vet vad det innebär att tillhöra en gemenskap – och är redo att bjuda in andra att vara med.

Genom att ge en hjälpande hand, eller att arbeta tillsammans – vara en del av en lokal kyrka eller moské, en skolgrupp, ett idrottslag, kooperativ eller ungdomsgrupp. Vissa har varit flyktingar själva och vet vad det betyder.

För att hjälpa flyktingar att bygga upp sina liv behövs det att vi alla arbetar tillsammans, så att de kan uppnå vad de flesta av oss tar för givet – utbildning, en plats att bo på, ett jobb, vara en del av en gemenskap. Med tiden är effekten enorm – för flyktingfamiljer och för de som välkomnar dem.

På flyktingdagen är det dags att visa sin medmänsklighet – och utmana sig själv och andra att stå upp för dem – att ta emot och stödja flyktingar i våra skolor, kvarter och arbetsplatser. Det är här solidaritet börjar – med oss alla.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

68,5 miljoner människor på flykt 2017 - den högsta siffran någonsin

Krig, våld och förföljelse har för femte året i rad tvingat rekordmånga människor på flykt. Orsakerna är framför allt krisen i Demokratiska republiken Kongo, krig i Syrien och Sydsudan, och massflykten av hundratusentals rohingya-flyktingar från Myanmar (Burma) till Bangladesh.

Utvecklingsländerna tar det största ansvarat för att skydda människorna som flyr.

Ladda ner rapporten, se bilder och använd digitalt material som medföljer UNHCR:s Global Trends-rapport finns här.

68,5 miljoner på flykt

UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen – Global Trends – som släpps i dag, visar att 68,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2017.

16,2 miljoner flydde under 2017

16,2 miljoner människor tvingades att fly under 2017. Det indikerar på vilket stort antal barn och familjer som just nu är på flykt. Siffran motsvarar att 44 500 människor tvingas fly varje dag – eller att en människa flyr varannan sekund.

25,4 miljoner flyktingar

Flyktingar – människor som har flytt från sitt hemland till följd av konflikt och förföljelse – stod för 25,4 miljoner av den totala siffran 68,5 miljoner.

Det är 2,9 miljoner fler än 2016, och den största ökningen UNHCR någonsin har sett under bara ett år.

3,1 miljoner asylsökande

2017 ökade antalet asylsökande med cirka 300 000 till 3,1 miljoner. Asylsökande är de människor som i slutet av 2017 fortfarande väntade på beslut om att få uppehållstillstånd.

40 miljoner internflyktingar

Internflyktingar – människor som har tvingats på flykt i sitt eget hemland – stod för 40 miljoner av den totala siffran och är något färre än de 40,3 miljoner under 2016.

Nytt sätt att arbeta krävs

Kort sagt, under 2017 var nästan lika många människor på flykt i världen som hela Thailands befolkning. En av 110 människor i världen är på flykt.

– Vi befinner oss vid ett vägskäl, där framgångar med att hantera tvångsflykt kräver ett nytt och mer omfattande arbete. Enskilda länder och samhällen ska inte lämnas ensamma, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi, och fortsätter:

– Det finns anledning till hopp. Fjorton länder arbetar efter en ny plan för att agera på flyktingsituationer. Inom en månad kommer ett ny global handlingsplan för flyktingar att vara redo för FN:s generalförsamling att anta. Idag, dagen innan internationella flyktingdagen, är mitt budskap till medlemmarna: "snälla, ge ert stöd. Ingen väljer att vara flykting, men resten av oss kan välja hur vi vill hjälpa."

Global trends 2017

UNHCR:s rapport Global Trends släpps över hela världen varje år dagen innan internationella flyktingdagen den 20 juni.

Rapporten visar hur situationen ser ut för människor på flykt. Uppgifterna i rapporten har samlats in av UNHCR, regeringar och andra partner.

Rapporten granskar inte den globala asylsituationen. Den rapporterar UNHCR om separat, och som under 2017 fortsatte att visa fall av tvångsutvisningar, fängslande eller nekad möjlighet att arbeta. 

Rapporten Global Trends visar flera insikter.

De flesta av världens flyktingar befinner sig länder i västvärlden. Uppgifterna visar det motsatta.  

Av världens flyktingar är det väldigt få som når Europa.

85 procent av världens flyktingar bor i utvecklingsländer. Av dem är många extremt fattiga och får lite stöd.

Fyra av fem flyktingar stannar i grannländerna.

Nästan två tredjedelar är internflyktingar (av de 68,7 miljoner som är på flykt) – människor som inte har lämnat sina egna hemländer.

Av de 25,4 miljoner flyktingarna är drygt 5,4 miljoner palestinier under UNRWA:s ansvar.

Av de återstående 19,9 miljoner som UNHCR ansvarar över, kommer två tredjedelar från bara fem länder:

 1. Syrien (6,3 miljoner)
 2.  Afghanistan (2,6 miljoner)
 3. Sydsudan (2,4 miljoner)
 4. Myanmar (1,2 miljoner)
 5. Somalia (986 400)

Två andra insikter från rapporten är att:

 • De flesta flyktingar bor i städer (58 procent), inte i läger eller på landsbygden.
 • Befolkningen är ung – 53 procent är barn, varav många är ensamma eller separerade från sina familjer.

Liksom antalet länder som människor flyr ifrån, var antalet länder som tar emot stora antal flyktingar också relativt få:

 • Turkiet – 3,5 miljoner flyktingar, främst syrier.
 • Pakistan – 1,4 miljoner.
 • Uganda – 1,4 miljoner.
 • Libanon – 998 900.
 • Iran – 979 400.

Libanon tog emot det största antalet flyktingar i förhållande till sin befolkning.

Tyvärr, lösningarna för att hjälpa var fortfarande bristfälliga. Krig och konflikt fortsatte att vara de stora orsakerna, utan synliga framsteg mot fred.

5 miljoner återvände hem

Omkring fem miljoner människor kunde återvända till sina hem år 2017. Den stora majoriteten återvänder från internflykt, bland dem var det många som återvänder under tvång eller under bräckliga förhållanden.

100 000 kvotflyktingar

På grund av en minskning av antalet kvotplatser som erbjuds minskade antalet vidarebosatta flyktingar med drygt 40 procent till cirka 100 000 personer.

Extramaterial

Digitalt material som medföljer UNHCR:s Global Trends-rapport finns här: http://www.unhcr.org/global-trends-2017-media

Nyckeldefinitioner i rapporten

Flykting: En person som har flytt från sitt land och behöver "internationellt skydd" på grund av risk för våld eller förföljelse om de skulle de återvända hem. Det inkluderar människor som flyr från krig.

Ordet har sina rötter i internationella rättsliga instrument, särskilt 1951 flyktingkonventionen, protokollet från 1967 och OAU:s konvention från 1969.

Du kan få flyktingstatus genom att ansöka om det individuellt eller på "prima facie"-basis, när många flyr samtidigt.

Flyktingar ska inte skickas tillbaka till sitt hemland om det inte är frivilligt.

Asylsökande: En person som har ansökt om flyktingstatus och väntar på beslut. Asylsökande ges "internationellt skydd" medan deras ansökan prövas, och precis som flyktingar får inte de inte skickas tillbaka till hemlandet om det inte är frivilligt.

Internflykting: Internflyktingar – eller Internally displaced people (IDP) – på engelska, är ofta kända av förkortnings IDP:s. De har tvingats fly från sina hem till en annan plats i sitt eget hemland.

Statslösa: Statslösa personer är inte medborgare i något land. De saknar grundläggande rättigheter och tillgång till tjänster som medborgare har.

Det är möjligt att vara statslös och flykting samtidigt.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig