100 dagar av skräck och hopp: en tidslinje av Rohingya-krisen

100 dagar av skräck och hopp: en tidslinje av Rohingya-krisen. Över en halv miljon människor har flytt till Bangladesh sedan våld bröt ut i Burma/Myanmar i augusti 2017.

Snabbast växande flyktingkrisen

Krisen för flyktingar ur folkgruppen Rohingya är enorm och dominerar nyhetsrubrikerna. Sedan våldet utbröt i provinsen Rakhine i Burma i slutet av augusti har mer än 620 000 barn, kvinnor och män flytt från landet.

Det har blivit världens snabbast växande flyktingkris.

Rohingya-krisen 100 dagar

Här är några viktiga händelser under de första 100 dagarna av krisen.

12 burmeser dödas

25 augusti: Den statliga nyhetsbyrån i Burma rapporterar om att tolv säkerhetsanställda har dödats av upprorsmän ur folkgruppen Rohingya. Armén slår tillbaka i delstaten Rakhine. Det är starten på flyktingvågen av den statslösa muslimska minoriteten Rohingya.

Under fyra dagar har tusentals flyktingar nått Bangladesh till fots och med båt.

Hålla gränsen öppen

UNHCR, FN:s flyktingorgan, som har arbetat i Bangladesh i årtionden ber om mer stöd och uppmanar regeringen i Dhaka att hålla gränsen öppen, eftersom antalet flyktingar ökar snabbt. UNHCR:s befintliga insatser för att hjälpa tiotusentals flyktingar i läger i Coxs Bazar ökas och förbereds för en ny massiv tillströmning.

Den 5 september har siffrorna stigit 125 000 flyktingar.

Redan fulla flyktingläger

Tre dagar senare, den 8 september, har de två befintliga flyktinglägren nått sin maxkapacitet när antalet flyktingar når 270 000.

Bangladesh invånare och andra flyktingar hjälper till att dela ut mat, kläder och husrum till de nyanlända. Många bor längs vägkanten.

Flygplan med nödhjälp

12 september: UNHCR:s första flygplan med nödhjälp landar. Då har antalet rohingyer i Bangladesh stigit till 370 000 människor. Efter en lång tid av förföljelse och extrem fattigdom i Burma är många undernärda, redan innan flyr genom djungeln i monsunregn. De gamla och de sjuka är mest sårbara.

Sjukdomar sprids

19 september: Mer än 415 000 flyktingar har sökt skydd i södra Bangladesh. I rädsla för utbrott av smittsamma sjukdomar ökar UNHCR insatser för att ge vaccin, rent vatten och toalettmöjligheter.

14 flyktingar drunknar

28 september: Minst 14 flyktingar, bland dem nio barn, drunknar när en båt kantrar i Bengaliska viken.

Antalet nyanlända i Bangladesh har nu nått en halv miljon.

I New York säger FN:s generalsekreterare António Guterres till säkerhetsrådet att Rohingya-krisen är en "mardröm för de mänskliga rättigheterna".

9 oktober: 10 000 rohingya-flyktingar flydde över gränsen till Bangladesh på bara en dag.

Byar sätts i brand

Trots hot om att dödadas väljer tusentals Rohingya att stanna kvar i sina hem i Rakhine-staten. Men i mitten av oktober tvingas de lämna sina hem när deras byar sätts i brand.

17 oktober: 15 000 flyktingar befinner sig längs gränsen mellan Bangladesh och Burma i väntan på tillstånd att passera.

24 oktober: Det humanitära stödet till flyktingar och lokalbefolkning i Bangladesh ökas. Antalet kvinnor, barn och män som söker skydd överstiger nu 600 000.

Egna bambuflottar

I början av november väntar tusentals rohingyer längs stränder i Burma på att korsa Naffloden till Bangladesh. De har inte råd att betala för båtresan utan bygger egna flottar av bambu och plastdunkar hopbundna av rep.

Antalet rohingyaflyktingar i Bangladesh har stigit till 620 000.

Samtal om återvändande

24 november: UNHCR välkomnar rapporter om samtal mellan Bangladesh och Burma. UNHCR insisterar på att alla som återvänder hem ska göra det frivilligt och att det ska ske på säkra och värdiga villkor som uppfyller internationella standarder.

Samma vecka kom i genomsnitt 100 familjer - cirka 430 människor - in i Bangladesh varje dag.

Den tragiska krisen - som funnits i regionen i decennier - fortsätter.

Under de 100 dagarna har UNHCR:

  • Skickat tonvis med nödhjälp som 93 000 presenningar för skydd, 178 000 filtar och 36 000 kökspaket till flyktingar.
  • Gett tillgång till vatten och latriner till över 100 000 människor.
  • Sjukvård och rådgivning till nästan 60 000 människor.
  • Identifierat 173 356 familjer för att ge bättre stöd och möta deras akuta behov.

Stöd UNHCR:s arbete med att ge skydd och dela ut nödhjälp i Bangladesh. Ge en gåva här.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig