• Tre syriska flyktingbarn i Wadi Khaled i norra Libanon.

Att gå i skolan ger en bättre framtid

Det kallas barnens krig. Den över tre år långa konflikten i Syrien har tvingat 3 miljoner utsatta människor att lämna sitt hemland för att söka skydd hos UNHCR, FN:s flyktingorgan. Hälften av dem är barn, som är oskyldiga i krig. Majoriteten går inte i skolan, trots att varje barn har rätt till utbildning.

Barn på flykt utan tillgång till skola

Förutom det trauma det innebär att tvingas fly från sitt hem och sin vardag, har de här barnen dessutom sett saker inget barn ska behöva se. De har sett sina hem förstöras av bomber och anhöriga dödas. Att inte få gå i skolan är ett extra slag som skadar deras barndom och framtid.

Barnen bor nu i flyktingläger eller överfulla härbärgen i Syriens grannländer. Utan skolgång har de inget andrum från den stress, rädsla och osäkerhet som präglar deras nya vardag på flykt. De är i riskzonen för våld och exploatering. Många väljer därför att inte lämna sina tält eller härbärgen. Andra gör det någon gång i veckan.

Många tvingas arbeta för att försörja familjen. Några lockas att åka tillbaka till Syrien som barnsoldater.

En generation riskerar att gå förlorad

Utan möjlighet att gå i skolan berövas barnen den kunskap som behövs för att bygga en tryggare framtid, för sig själva, sina familjer och sitt hemland. En hel generation håller på att gå förlorad.

Nyckeln till en framtid för de syriska barnen är utbildning. Utbildning ger inte bara kunskap utan också ett friskare och rikare liv. Genom utbildning får barnen skydd mot övergrepp och större möjlighet att växa upp som hela människor.

Om kriget i Syrien

Konflikten i Syrien inleddes under den arabiska våren 2011. I september 2014 hade 3 miljoner människor sökt skydd hos UNHCR i grannländerna Libanon (1,3 miljoner), Jordanien (618 000), Irak (214 000), Egypten (139 000) och Turkiet (847 000). Ännu fler - 6,5 miljoner - är på flykt inne i Syrien.

Totalt har mer än 9 miljoner människor tvingats lämna sina hem i Syrien, 40 procent av landets befolkning. Kriget visar inga tecken på att mattas av och fler förväntas fly.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig