En värld i kris, 60 miljoner på flykt

Världen är instabil och bräcklig. 60 miljoner människor är på flykt från krig, konflikter och förföljelse idag. För barnen, kvinnorna och männen som har tvingats lämna sina hem är situationen desperat. Din hjälp är viktigare än någonsin!

Megakriserna i Syrien och Irak har tvingat 15 miljoner människor att lämna sina hem. Siffrorna är enorma. Tusentals familjer flyr för sina liv varje dag.

Afrika fortsätter att blöda. Under det senaste året har 190 000 människor tvingats fly från Burundi, 500 000 från Sydsudan.

15 nya konflikter har brutit ut eller blossat upp de senaste fem åren - ingen av de gamla har fått en lösning. Antalet människor som tvingas fly till följd av konflikter har nästan fyrdubblats på några år.

"I åratal har vi kämpat för att sätta flyktingkrisen på den politiska agendan - det har inte alltid lyckats. Men efter de dramatiska händelserna på stränderna och gränserna i Europa kan ingen längre blunda för den flyktingkris som pågår", säger FN:s flyktingkommissarie António Guterres.

Mer än en halv miljon människor har kommit till Europa i år - en siffra som borde vara hanterbart på en kontinent med 500 miljoner invånare. EU har beslutat att ta emot 160 000 asylsökande – det är ett steg i rätt riktning.

Det krävs snabba och förbättrade hjälpinsatser för undvika ett större kaos. 

UNHCR ger skydd och nödhjälp

FN:s flyktingorgan UNHCR arbetar världen över för att hjälpa människor på flykt från krig och konflikter. När en flyktingkris plötsligt inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder skydd och katastrofhjälp som mat, vatten, tak över huvudet och sjukvård.

De flesta flyktingar vill återvända hem. När det inte är möjligt ger UNHCR dem en chans att bygga upp sina liv på nytt. I 70 år har UNHCR kämpat för flyktingars mänskliga rättigheter.

Vill du stödja UNHCR:s arbete? Här är 14 saker du kan göra för att hjälpa.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig