• Bränslesnåla spisar minskar åtgången av ved betydligt, det gör att kvinnor slipper gå ut och leta efter ved lika ofta. De är glada över att slippa de slitsamma kvinnosysslan.
  • Att hämta ved och vatten är bland det farligaste i en kvinnas vardag. Hon tvingas lämna lägret och gå lång, till ödsliga platser, flera gånger i veckan.

Enkla lösningar gör stor skillnad för kvinnor och flickor på flykt

På lördag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen och vi vill passa på att berätta om UNHCR:s arbete för kvinnor och flickor på flykt.

Att ge kvinnor och flickor skydd är UNHCR:s högsta prioritet

Hälften av alla flyktingar är kvinnor och flickor. När krig och förföljelse blir verklighet ökar riskerna att utsättas för diskriminering, våld och övergrepp. Att tvingas fly från tryggheten i hemmet till att bo på okända platser, i osäkerhet, gör kvinnor och flickor väldigt sårbara. Att ge dem skydd är UNHCR:s högsta prioritet. I varje insats planerar vi noggrant för deras behov, tillsammans med dem. Det är viktigt att kvinnor är med och fattar beslut om sina liv. 

UNHCR hjälper kvinnor och flickor att hålla sig friska, känna sig trygga och få en bättre framtid

UNHCR ger offer för sexuellt våld särskilt stöd, delar ut hygienartiklar som förbättrar hälsan, och intimprodukter som ökar rörelsefriheten och kan förändra liv. Vi tar initiativ för utbildning och för att främja ekonomisk självständighet. Egen inkomst gör det mindre sannolikt att kvinnor tvingas in i prostitution.

I många länder har kvinnor och flickor låg status. UNHCR arbetar aktivt för att öka jämställdheten i världen. 

Belysning och spisar för ökad trygghet

Mörkret på kvällar och nätter i ett flyktingläger äventyrar säkerheten för kvinnor och flickor. Att besöka toaletten eller återvända till lägret efter att ha hämtat ved och vatten kan vara farligt. De tvingas gå långt, flera gånger i veckan, till ödsliga platser.

UNHCR:s satsningar på hållbara enkla lösningar ökar säkerheten. Med solcellsdriven gatubelysning ökar vi tryggheten i flyktingläger. Belysning förlänger också dygnet i läger utan el. Det ger barn möjlighet att göra läxor på kvällen så de hänger med i skolan och får en bättre framtid.

UNHCR delar även ut bränslesnåla spisar som ersätter öppna eldar, de minskar åtgången av ved med upp till 80 procent. Kvinnorna är nöjda med att inte behöva hämta ved lika ofta, det är en slitsam kvinnosyssla. Det är dessutom bättre för miljön.

PS. Kvinnor och flickor är väldigt utsatta i de miljöer UNHCR arbetar. Det krävs att vi hjälper dem. 

Ulrika Forsberg

Webbansvarig