Flyktingdagen 2018: Dagens hjältar!

Internationella flyktingdagen 2018: vilka är hjältarna?

Idag, på internationella flyktingdagen, är en tid att visa solidaritet med flyktingar – och med de människor som välkomnar dem.

Medan konflikter bryter ut, fortsätter eller förvärras – är 68 miljoner människor på flykt runt om i världen. Nio av tio är kvar i sina hemländer eller har flytt till ett grannland. Inverkan är enorm – på flyktingarna själva och på de lokalsamhällen som öppnar sina dörrar.

Nu, mer än någonsin tidigare, är det tid för världens länder att dela ansvaret för att ta hand om flyktingar. Det är dags att göra saker annorlunda.

Humana värderingar

En ny modell för att hjälpa testas just nu med positiva resultat. Modellen grundar sig på rättvisa och humanitära värderingar. De länder och samhällen som tar det största ansvaret för att hjälpa familjer på flykt, behöver ett långsiktigt stöd.

Global Compact

Flyktingar måste inkluderas i nya samhällen och få chansen att utvecklas. Och det behövs lösningar för att hjälpa människor att återvända hem när tiden är rätt, eller att bygga upp sina liv på nytt, någon annanstans.

Global Compact on Refugees är en global handlingsplan för flyktingar som ska antas i år – och som ska få det att hända.

Människor på frontlinjen

Att ha lagar och regler på plats är viktigt. Men det är lokala invånare och samhällen som är på frontlinjen när flyktingar anländer, det är deras välkomnande som är skillnaden - skillnaden mellan avvisning och inkludering, mellan förtvivlan och hopp, mellan att lämnas utanför och bygga en framtid. 

Medkänsla och solidaritet

Vi ser det varje dag – i Beirut, Libanon; Cox Bazar, Bangladesh; Yumbe, Uganda; Frankfurt, Tyskland; Lima, Peru och otaliga byar och städer runt om i världen.

Det är barnen, kvinnorna och männen som bor där – de lokala organisationerna, lärarna, lokala affärsmän och kommunala ledare som gör skillnad – med medmänsklighet, medkänsla och solidaritet.

Tillsammans är vi kraftfulla

Ofta lever invånare i de här samhällena själva på marginalerna – i avlägsna gränsområden, eller med få egna resurser.

Trots allt, när flyktingar anländer, delar de med sig av vad de har, motiverade av medkänsla och en känsla av mänsklig värdighet. När människor arbetar tillsammans är resultaten kraftfulla.

Dagens hjältar

Vilka är de dagliga hjältar? Det är de människor som vet vad det innebär att tillhöra en gemenskap – och är redo att bjuda in andra att vara med.

Genom att ge en hjälpande hand, eller att arbeta tillsammans – vara en del av en lokal kyrka eller moské, en skolgrupp, ett idrottslag, kooperativ eller ungdomsgrupp. Vissa har varit flyktingar själva och vet vad det betyder.

För att hjälpa flyktingar att bygga upp sina liv behövs det att vi alla arbetar tillsammans, så att de kan uppnå vad de flesta av oss tar för givet – utbildning, en plats att bo på, ett jobb, vara en del av en gemenskap. Med tiden är effekten enorm – för flyktingfamiljer och för de som välkomnar dem.

På flyktingdagen är det dags att visa sin medmänsklighet – och utmana sig själv och andra att stå upp för dem – att ta emot och stödja flyktingar i våra skolor, kvarter och arbetsplatser. Det är här solidaritet börjar – med oss alla.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig