Kvinnodagen 2015: ensam på flykt från Syrien

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars vill vi uppmärksamma dig på kampen som förs av de ensamstående kvinnorna på flykt från det fruktansvärda kriget i Syrien. 

Megakrisen i Syrien och Irak har förstört livet för miljoner människor. Det är den största humanitära katastrofen i modern tid. Kvinnorna är särskilt utsatta. De är ofta fast i en ond spiral av fattigdom, isolering och osäkerhet. 

De ensamstående kvinnorna har sett sina män och anhöriga dödats, fängslats eller skadats. Idag tvingas de på egen hand ta hand om och försörja sig själva och sina barn, långt ifrån tryggheten i sitt hem.

Många är traumatiserade och lever i svår fattigdom. De fruktar för sina barns liv, och det ständiga hotet om sexuellt våld och förnedring.

Shaden är ensamstående mor på flykt i Libanon

Shaden, 25 år gammal och gravid, är på ensamstående mor i Libanon med tre små barn. Hennes make och föräldrar har åkt tillbaka till Syrien. Hon har ingen som tar hand om sina barn när hon går ut för att hitta mat. 

"Jag är ensam! Om något händer mig, vad kommer då att hända med mina barn?" Det är en mening som hon upprepar om och om igen, som ett mantra: "Om något händer mig, vad kommer då att hända med mina barn?"

UNHCR ger skydd

UNHCR gör allt för att skydda de utsatta flyktingkvinnorna och deras familjer. De får tak över huvudet, hälso- och sjukvård, psykosocialt stöd, juridisk rådgivning och viktigast av allt, skydd. 

UNHCR erbjuder utbildning för att ge kvinnorna på flykt praktisk kunskap samt ger ekonomiskt stöd. Att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp och könsrelaterat våld är viktiga prioriteringar.

Idag säljer Azniv muffins på Internet

Azniv är 27 år och flydde från den krigshärjade staden Alleppo 2012. Hon är en av tusentals syrier som har sökt skydd i Armenien.

På grund av språkbarriärer och ett tufft ekonomiskt klimat i det nya landet hade hon svårt att hitta jobb. Därför gick hon med i ett av UNHCR:s nätverk för företagssamhet. Hon fick hjälp med ett lån för att bekosta en kurs i eget företagande och utrustning för att baka.

Idag driver Azniv och en väninna ett framgångsrikt företag som säljer muffins på internet. 

UNHCR står upp i kampen för kvinnor och flickor på flykt, tillgodoser deras behov, och stödjer deras rätt till ett normalt, tryggt och värdigt liv och kämpar för att de en dag ska kunna återvända hem.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig