• 8-åriga Rahaf bär sin två-åriga lillebror Ahmed utanför deras tält i Dharawan-lägret. De har varit på flykt sedan inbördeskriget i Jemen förvärrades 2015.
  8-åriga Rahaf bär sin två-åriga lillebror Ahmed utanför deras tält i Dharawan-lägret. De har varit på flykt sedan inbördeskriget i Jemen förvärrades 2015.

Försämrat läge i Jemen – UNHCR på plats och hjälper

Den snabbt försämrade humanitära krisen i Jemen gör att UNHCR ökar insatserna för att hjälpa tiotusentals människor som är på flykt.

Tre av fyra invånare i Jemen behöver humanitär hjälp. Priserna på mat och bränsle har ökat med 25 respektive 45 procent i år.

Hjälpen från UNHCR är en livlina för utsatta familjer.

Utöver den katastrofala inverkan som konflikten har på befolkningen – med stigande civila dödsoffer – är det brist på mat och utbrott av kolera.

Det är livsavgörande att de akuta hjälpinsatserna med att ge trygghet, tak över huvudet, mat, rent vatten och sjukvård fortsätter.

Kontantstöd till avlägsna platser

1,8 miljoner människor i Jemen har varit på flykt i mer än två år. Många har flytt till andra delar av landet och har inga pengar kvar nu. För att möta deras omedelbara behov ger UNHCR kontantstöd till de mest utsatta familjerna.

Bara under oktober lyckades UNHCR att hjälpa över 22 000 familjer (cirka 150 000 människor) i fjorton av de värsta drabbade områdena.

Familjerna med kontantstöd kan lösa akuta problem – som att köpa mat och mediciner.

Den här formen av hjälp stärker den lokala ekonomin, eftersom familjer köper varor i lokala butiker och betalar för tjänster.

Hawala-system

UNHCR samarbetar med Al-Amal-banken för att skicka pengar direkt via  Hawala-systemet som fungerar trots den pågående konflikten i Jemen.

Familjer i nöd får ett SMS som meddelar dem om att de får hämta ut pengar. De kan sedan ta ut pengarna i en Hawalaväxlare som finns över hela landet. Det gör det möjligt för UNHCR att hjälpa familjer i svårtillgängliga och avlägsna områden.

Kontantstöd är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda hjälp.

De familjer som får stödet berättar om att det hjälper dem att undvika att ta till desperata åtgärder som barnarbete och tvångsäktenskap.

Tillsammans med parter ger UNHCR också psykosocial rådgivning och juridisk hjälp samt delar ut grundläggande nödhjälp till internflyktingar.

Med tanke på den långvariga humanitära krisen och den ekonomiska situationen i Jemen är UNHCR:s kontantstöd en livlina för familjer i nöd.

Jemen står inför en humanitär katastrof. Utan hjälp kommer många fler liv att gå förlorade i våld, sjukdomar eller brist på mat, vatten och skydd.

Fakta Jemen

2015 förvärrades konflikter i Jemen – ett av Mellanösterns fattigaste länder – till ett inbördeskrig. Det är brist på mat, rent vatten och sjukvård. Det mänskliga lidandet är enormt.

 • 22,2 miljoner människor behöver humanitär hjälp.
 • Två miljoner människor har tvingats lämna sina hem och lever på flykt.
 • 89 procent har varit på flykt i mer än ett år.
 • En miljon människor har återvänt till sina hem – som ofta är förstörda av strider.
 • 665 000 människor har fått hjälp under 2018.
 • 280 000 flyktingar och asylsökande befinner sig i landet – de flesta kommer från Afrikas horn.

Källa: Critical UNHCR aid reaches over 150,000 displaced Yemenis

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Shafool har diabetes och lider av matbrist. Han bor på gatan i Al Hudaydah med sin familj. De flydde från strider i provinsen Hajjah.
  Shafool har diabetes och lider av matbrist. Han bor på gatan i Al Hudaydah med sin familj. De flydde från strider i provinsen Hajjah.

Svält hotar Jemen när strider fortsätter

FN:s humanitära chef, Mark Lowcock, varnade i FN:s säkerhetsråd på fredagen att ökat våld och attacker stoppar matleveranser och skär av handelsvägar i Jemen.

Landet ”närmar sig en kritisk punkt där det omöjligt att förhindra en massiv förlust av människoliv som ett resultat av utbredd svält".

Matpriserna stiger och allt fler människor riskerar att drabbas av hungersnöd. Samtidigt hotas hjälpinsatserna av strider runt hamnen i Al Hudaydahs, enligt the Guardian.

Lowcock uppmärksammade att striderna har blockerat tillgången till FN:s matleveranser och att väpnade grupper har intagit humanitära anläggningar. FN:s generalförsamling diskuterade Jemen-krisen under måndagen.

Fakta Jemen

UNHCR är på plats och hjälper nödställda i Jemen.

 • 22,2 miljoner människor behöver humanitär hjälp.
 • 2 miljoner människor är på flykt i landet (internflyktingar).
 • 280 000 flyktingar och asylsökanden befinner sig i landet, de flesta från Afrikas horn.

Källa: unhcr.org - Yemen Update May 2018

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Mohammed är en av 22 miljoner människor i Jemen som är beroende av humanitärt stöd för att överleva dagen. Mohammed håller till vid en motorväg, där han säljer småsaker eller tigger. En vanlig vardag för Jemens barn.
  Mohammed är en av 22 miljoner människor i Jemen som behöver nödhjälp för att överleva. Han håller till vid en motorväg. Där säljer han småsaker eller tigger. En vanlig vardag för Jemens barn.

Mohammed behöver nödhjälp för att överleva i Jemen

Mohammed är en av 22 miljoner människor i Jemen som är beroende av humanitärt stöd för att överleva dagen. Mohammed håller till vid en motorväg, där han säljer småsaker eller tigger. En vanlig vardag för Jemens barn.

På grund av den våldsamma konflikten i Jemen är det stor matbrist, många vet inte ens när de får äta nästa gång. Varje dag hoppas Mohammed, och hans vänner vid motorvägen, att de ska ha tur.

Konflikten i Jemen

Läget i Jemen är akut. Tre år av krig har gjort att den humanitära krisen i Jemen är världens största. 22,2 miljoner människor behöver nödhjälp för att överleva.

Det är "en bortglömd humanitär katastrof som förvärras varje dag". Det mänskliga lidandet är enormt.

Konflikten har förstört miljontals liv.

2 miljoner människor är på flykt i landet och mer än en miljon har återvänt till förstörda hem under livsfarliga förhållanden.

UNHCR är på plats i Jemen och ger skydd till människor som har tvingats lämna sina hem till följd av konflikten.

UNHCR erbjuder akut boende och nödhjälp som madrasser, filtar, liggunderlag, köksgeråd, hinkar och annat som hjälper barn och familjer att överleva. UNHCR:s akuta räddningshjälp har nått ut till mer än 1,2 miljoner människor som är på flykt.

UNHCR renoverar också offentliga byggnader där familjer på flykt har sökt tillflykt.

UNHCR ger juridiskt, ekonomiskt och psykosocialt stöd, och fortsätter att skydda cirka 280 000 flyktingar, främst från Afrikas horn, som befinner sig i Jemen trots konflikten.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Fasansfullt för flyktingar i Jemen

Två miljoner invånare är på flykt från sina hem i Jemen just nu. 22 miljoner är i akut behov av humanitär hjälp. Barnen växer upp i en krigszon.

280 000 flyktingar från andra länder befinner sig i Jemen – för många av dem är situationen fasansfull.

Det är världens största humanitära kris. UNHCR är på plats med tält, ger skydd och delar ut nödhjälp.

Situationen för flyktingar fasansfull

UNHCR oroas över den svåra situationen för flyktingar, asylsökande och migranter i Jemen.

Förvärrade konflikter, försämrade ekonomiska förhållanden och brottslighet ökar risken att utsättas övergrepp, utpressning och människohandel.

Långvariga konflikter och osäkerhet rubbar statliga institutioner och försvagar rättsstatsprincipen i Jemen.

Arrestering och förvar

Flyktingar arresteras och misshandlas, sedan skickas de ut på havet – ibland tillbaka till samma smugglare som förde dem till Jemen.

I januari i år kom rapporter om att mer än 50 somalier hade drunknat.

UNHCR har sedan februari i år arbetat med att skydda 100 nyanlända i Jemen. De har arresterats och hållits i förvar. De hotas om utvisning, utpressning och övergrepp.

Övergrepp och avvisningar

Rapporter om övergrepp under tiden i förvar är många. Vissa nyanlända utsätts för fysiskt och sexuellt våld.

De som har överlevt har berättat för UNHCR om skottlossning, misshandel, våldtäkter av vuxna och barn, förödmjukelser som påtvingad nakenhet, avrättningar och nekande av mat.

Utpressning

Andra utsätts för utpressning.

Förra månaden fick UNHCR rapporter om en grupp människor som transporterades till en hamn för att lämna landet, istället fängslades de av smugglare som krävde en lösensumma för deras frisläppande. De tvingades att ringa till sina familjer i Etiopien om att föra över upp till 6000 kronor (700 USD) för att släppas fria.

Frustrerande för UNHCR

UNHCR har ingripit i flera liknande situationer och är frusterad över förhållandena.

Alla statliga och icke-statliga aktörer uppmanas att kontrollera förvaren där människor hålls inlåsta, och se till att de behandlas med värdighet och mänskligt.

UNHCR kämpar för att hjälpa människor som behöver internationellt skydd, i enlighet med internationell rätt.

UNHCR uppmanar också flyktingar att återvända till sina hemländer med hjälp av internationella organisationer som kan säkerställa att principen om att återvändande ska ske frivilligt.

Jemen: transitland för migration

Historiskt sett har Jemen varit ett land för migration och transit på väg från Afrikas horn till Arabiska halvön.

Blandade migrationsrörelser innefattar flyktingar, asylsökande och migranter som antingen avser att stanna i Jemen eller ta sig till Guldländerna.

Ytterst farligt

UNHCR har länge varnat för riskerna med att söka sig till krigsdrabbade Jemen. För människor i behov av internationellt skydd är Jemen ytterst farlig.

Det är stora problem att få sina asylansökningar registrerade eller sin närvaro i landet dokumenterade av myndigheterna, särskilt i norra delen av landet.

Pågående osäkerhet och krig begränsar UNHCR:s, och andra hjälporganisationers, insatser med att nå ut till lokalbefolkningen som akut behöver humanitär hjälp.

"Dangerous Crossings"

I februari förra året lanserade UNHCR kampanjen ”Dangerous Crossing” för att sprida information om den farliga resan från Afrikas Horn till Jemen.


Det här är en sammanfattning av vad UNHCR:s talesperson William Spindler sa vid dagens pressträff i Genève.

Källa: UNHCR alarmed at horrific conditions facing newly-arrived refugees and migrants in Yemen

För mer information om flyktingar i Jemen:

Ulrika Forsberg

Webbansvarig