• Dr. Evan Atar Adaha i operationssalen på sjukhuset i Bunj.
    Dr. Evan Atar Adaha i operationssalen på sjukhuset i Bunj.
  • Dr. Atar tillsammans med en mamma och hennes undernärda barn som är flyktingar från Sudan på sjukhuset i Bunj.
    Dr. Atar tillsammans med en mamma och hennes undernärda barn som är flyktingar från Sudan på sjukhuset i Bunj.
  • Dr Atar hjälper sina patienter under bar himmel när avdelningarna inte räcker till.
    Dr Atar hjälper sina patienter under bar himmel när avdelningarna inte räcker till.

Kirurg från Sydsudan vinner Nansens flyktingpris 2018

Doktor Evan Atar Adaha får Nansens flyktingpris 2018 för sitt enastående långvariga arbete med att ge människor på flykt från konflikter sjukvård.

Sjukvård till tusentals människor i nöd

Priset är ett erkännande av Dr Atars engagemang och uppoffring för att ge sjukvård till mer än 200 000 människor, bland dem är 144 000 flyktingar från delstaten Blå Nilen i Sudan. Han har hjälpt människor i över 20 år.

58 operationer i veckan

På ett sjukhus i Bunj i nordvästra Sydsudan utför Atar och hans personal i genomsnitt 58 operationer varje vecka under svåra förhållanden, med begränsad utrustning.

Den enda röntgenapparaten är trasig. Operationssalen har en enda ljuskälla och el produceras av generatorer som ofta går sönder.

Eftersom det är det enda sjukhuset i delstaten är det ofta trångt med patienter och avdelningar sträcker sig ut under bar himmel.

Sydsudan – världens tredje största flyktingkris

Sydsudan, världens yngsta nation, blev självständig från Sudan 2011 efter en fredlig folkomröstning.

Ett inbördeskrig som är inne på femte år har orsakat Afrikas största flyktingkris – och den tredje största i världen.

Sydsudan har tagit emot nästan 300 000 flyktingar, varav 92 procent är från södra Sudan, när gränsen mot Sydsudan.

– Dr. Atars arbete under decennier av inbördeskrig och konflikt är ett lysande exempel på medmänsklighet och osjälviskhet. Genom sina outtröttliga insatser har tusentals liv räddats och otaliga barn, kvinnor och män har fått en ny chans att bygga upp en framtid, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

Om Doktor Evan Atar Adaha

Doktor Atar är ursprungligen från Torit i södra Sydsudan. Han studerade medicin i Khartoum, huvudstad i Sudan. Därefter praktiserade han i Egypten.

Sjukhuset under en brinnande konflikt

1997, när krig rasade i södra Sudan arbetade Dr. Atar som volontär. Han grundade sitt första sjukhus i Kurmuk – mitt under en brinnande konflikt – som ofta låg under flyganfall.

Under 2011 förvärrades våldet och tvingade Dr Atar att packa ihop sitt sjukhus i Sudan, fly till Sydsudan med sin personal och så mycket utrustning som han kunde transportera. En resa som tog en månad.

När han kom till Bunj byggde han upp sin första operationssal i ett övergivet hälsocenter. Han staplade bord för att bygga ett upphöjt operationsbord.

"Vi behandlar alla"

Sedan starten har Dr. Atar arbetat outtröttligt med att hitta finansiering och utbilda ungdomar till att bli sjuksköterskor och barnmorskor.

– Vi behandlar alla här oavsett vilka de är - flyktingar, internflyktingar, lokala invånare. Jag är mest glad när jag inser att det arbete jag har gjort har räddat någon från att lida eller har räddat en människas liv, berättar Dr. Atar.

UNHCR:s flyktingpris – Nansen Refugee Award – uppmärksammar extraordinära insatser för människor som har tvingats på flykt.

Prisutdelningen 2018 kommer att hållas den 1 oktober i Genève, Schweiz.

Källa: unhcr.org – South Sudanese surgeon wins 2018 Nansen Refugee Award

Ulrika Forsberg

Webbansvarig