• Biney är flykting från Sydsudan som har fått skydd i Tchad. Här håller hon upp en majrova från sin åker där hon också odlar lök. UNHCR hjälper kvinnor på flykt med redskap för att odla egna grödor och bli självförsörjande.
  Biney är flykting från Sydsudan som har fått skydd i Tchad. Här håller hon upp en majrova från sin åker där hon också odlar lök. UNHCR hjälper kvinnor på flykt med redskap för att odla egna grödor och bli självförsörjande.
 • Tusentals familjer har flytt från våld i Nigeria. I ett kvinnoprojekt i Niger får kvinnor alterantivt bränsle för att slippa gå långt för att hämta ved.
  Tusentals familjer har flytt från våld i Nigeria. I ett kvinnoprojekt i Niger får kvinnor alternativt bränsle för att slippa gå långt för att hämta ved.
 • I Jordainen får ensamstående mammor som Budoor försörjningsstöd för att betala hyra och köpa mat.
  I Jordanien får ensamstående mammor som Budoor försörjningsstöd för att betala hyra och köpa mat.

Kvinnodagen 2017 – friska, trygga och starka

Visste du att hälften av alla människor på flykt är kvinnor och flickor? Idag, på internationella kvinnodagen, hyllar vi deras styrka.

Människor som flyr från krig och våld tvingas ofta lämna sina hem med få ägodelar eller ingen alls. Att bo på okända platser gör kvinnor och flickor väldigt utsatta och riskerna att diskrimineras och utsättas våld och övergrepp ökar.

Våra kollegor runt om i världen arbetar för att minimera de riskerna och hjälpa kvinnor och flickor på flykt att leva ett självständigt liv i säkerhet – med samma rättigheter som män och pojkar.

Kvinnor och flickor på flykt

Här är tre exempel på hur UNHCR hjälper flyktingkvinnor och flickor runt om i världen.

Ökad självständighet i Tchad

I Tchad får flyktingkvinnor som Biney från Sydsudan möjlighet att odla sina egna grödor. Idag är hon en av 462 bönder – mestadels kvinnor – som fått tillgång till verktyg för att försörja sig själv och sina barn.

– Med pengarna jag tjänar på att sälja delar av min skörd kan jag ta hand om mina barn, och de kan koncentrera sig på sina studier, säger Biney.

Sedan starten 2014 har UNHCR hjälpt över 5 000 flyktingar och 3000 lokalinvånare att leva fredligt tillsammans och samtidigt ökat kvinnors självständighet.

Alternativt bränsle i Niger

I Niger hjälper UNHCR kvinnor och flickor att få en tryggare vardag genom att erbjuda ett alternativa bränslen till ved.

Att hämta ved och vatten är bland det farligaste i en kvinnas vardag. Det innebär ofta att lämna tryggheten i hemmet för att gå långt – till ödsliga platser där de riskerar att utsättas för övergrepp.

Under 2016 fick över 200 000 av de mest utsatta människor i Diffa-regionen gasolflaskor för att använda till matlagning i hemmet. De gör att kvinnor och flickor inte behöver lämna hemmet för att hämta ved. Det gör det också möjligt för flickor tillbringa mer tid i skolan i stället för att utföra sysslor i hemmet.

Kontantstöd till ensamstående mammor i Jordanien

I Jordanien ger UNHCR utsatta syriska flyktingkvinnor kontantstöd för att betala hyran. Det hjälper mammor som Budoor att ge sina sju barn någonstans att bo.

Tack vare kontantstödet som hon får från UNHCR varje månad kan Budoor ge familjen tak över huvudet.

– Jag vet inte vad vi skulle göra utan kontantstödet – jag kan inte ens föreställa mig det, säger Budoor.

UNHCR:s insatser för att skydda kvinnor och flickor

 • Delar ut nödhjälp och borrar brunnar på lättillgängliga platser.
 • Separerar toaletter för att minska risken för övergrepp.
 • Sätter upp belysning – ofta soldriven – för att öka säkerheten.
 • Ger stöd till offer för sexuella övergrepp.
 • Arbetar aktivt för att öka jämställdheten bland person, samarbetspartner och flyktingarna själva.
 • Ger kvinnor försörjningsstöd som minskar risken att utnyttjas eller behöva sälja sin kropp för att överleva.
 • Ger flickor möjlighet att gå i skolan.

Kvinnor på flykt vill och kan påverka framtiden för sig själva, sina barn och sitt hemland. Därför är det viktigt är de är friska, känner sig trygga och kan bestämma över sina liv.

Vill du hjälpa?

Beställ ett hälsopaket för 180 kronor i vår gåvoshop. Gåvan räcker till ett hälsopaket som innehåller ett års förbrukning av bindor och tvål plus en vattendunk för att hämta rent vatten. Hälsopaketet hjälper kvinnor på flykt att sköta sin hygien och vara friska.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig