• En bebis lyfts från en gummibåt ombord till sök- och räddningsfartyget Sea Watch.
  En bebis lyfts från en gummibåt ombord till sök- och räddningsfartyget Sea Watch.

Sex människor dog på Medelhavet varje dag under 2018

Flyktingar och migranter drunknar i försök att nå Europa. Nedskärningar i sök- och räddningsinsatser gör Medelhavet till världens dödligaste hav att fly över.

Desperata resor över Medelhavet

UNHCR:s rapport "Desperate Journeys" (Desperata resor), som släpps idag, visar att i genomsnitt gick sex liv förlorade varje dag under 2018.

2 275 människor dog eller är saknade efter försök att korsa Medelhavet under 2018 – trots att antalet människor som nådde Europas kuster minskade.

Totalt kom 138 882 flyktingar och migranter till Europa, det lägsta antalet på fem år.

– Att rädda liv på havet är inte ett val, inte heller politik, utan en urgammal skyldighet. Vi kan sätta stopp för dessa tragedier genom anta en långsiktig handlingsplan som bygger på regionalt samarbete, som sätter människors liv och värdighet i centrum, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommisarie.

Ökade restriktioner att gå i land

Rapporten beskriver hur vissa europeiska länder har ändrat sin politik vid flera tillfällen. Stora grupper människor har lämnats på havet i flera dagar i väntan på tillstånd att gå iland.

Frivilligorganisationer som har fartyg på internationellt vatten ställdes inför ökade restriktioner för sina sök- och räddningsinsatser.

Skrämmande villkor i Libyen

Längs rutten från Libyen till Europa dog en av 14 människor på havet – en kraftig ökning jämfört med 2017. Tusentals fler återvände till Libyen där de möttes av skrämmande levnadsvillkor i förvar.

För många var Europa den sista anhalten efter en mardrömslik resa med tortyr, våldtäkt, sexuella övergrepp och kidnappningar längs flyktvägen.

Länder måste vidta akuta åtgärder för att stoppa smugglares nätverk och ställa förövare av dessa brott inför rätta.

Ett frö av hopp

På vissa håll växer ett frö av hopp. Trots det politiska dödläget pågår ett antal regionala insatser för sjösäkerhet och landstigning. Flera länder har gått med på att omfördela människor som räddas i centrala Medelhavsområdet.

Tusentals platser för vidarebosättning (flyktingkvoter) erbjöds av stater för att evakuera flyktingar ut ur Libyen.

Förändrade rutter

Rapporten visar också förändringar i de rutter som flyktingar och migranter tar.

Spanien

För första gången på flera år var Spanien den vanligaste ingången till Europa. Omkring 8 000 anlände landvägen (via enklaverna i Ceuta och Melilla) och ytterligare 54 800 lyckades ta sig över det farliga västra Medelhavet.

Totalt anlände 65 400 människor till Spanien.

Som en följd ökade dödstalet på västra Medelhavet från 202 under 2017 till 777.

Italien

23 400 flyktingar och migranter anlände till Italien under 2018, en minskning med 20 procent jämfört med föregående år.

Grekland

Till Grekland anlände 32 500 flyktingar och migranter över havet jämfört med 30 000 under 2017. Antalet människor som passerade gränsen landvägen från Turkiet nästan tredubblades.

Övriga Europa

Bosnien och Hercegovina registrerade cirka 24 000 flyktingar och migranter längs rutten via västra Balkan.

Till Cypern kom flera båtar med syriska flyktingar från Libanon.

Mer om rapporten Desperate Journey

Läs hela rapporten med bilder, filmer och kartor här på unhcr.org

För att ladda ner filmer och bilder, vänligen kolla in UNHCR:s mediasida.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Medelhavet är en av världens dödligaste gränser. Fler barn, kvinnor och män än någonsin tidigare dör.
  Medelhavet är en av världens dödligaste gränser. Fler barn, kvinnor och män än någonsin tidigare dör.

Ny rapport: Medelhavet dödligare än någonsin tidigare

Tre år efter de chockerande bilderna på den livlösa syriska pojken Alan Kurdi, visar en ny rapport från UNHCR att fler än någonsin förlorar sina liv för att nå Europa.

Enligt rapporten – Desperate Journeys (Desperata resor) – har fler än 1600 människor mist sina liv eller är saknade efter desperata försök att nå Europa så här långt i år.

Färre flyr, fler omkommer

Rapporten visar att trots att antalet människor som når Europa har minskat, har antalet dödsfall ökat kraftigt – särskilt för de som korsar över Medelhavet.

– Den här rapporten bekräftar återigen att Medelhavet är en av världens dödligaste gränser. När antalet människor som når europeiska kuster minskar, handlar det inte längre om Europa kan hantera siffrorna, utom om Europa kan samla medmänsklighet för att rädda liv, säger Pascal Moreau, UNHCR:s chef i Europa.

Under de senaste månaderna har UNHCR tillsammans med FN:s migrationsbyrå, IOM, uppmanat länder att hitta en strategi för rädda liv och ta emot människor i nöd på Medelhavet.

Fler lagliga vägar behövs

UNHCR uppmanar också Europa att hitta fler lagliga vägar för flyktingar. Att öka antalet platser för vidarebosättning (kvotplatser) och förenkla för familjer att återförenas – är säkra alternativ till dödliga resor över havet.

Faror längs landvägen

Rapporten beskriver även de faror som flyktingarna står inför när de reser längs landvägar till eller inom Europa, och noterar att flyktingar och invandrare förhindras att få komma in i vissa länder. UNHCR uppmanar berörda länder att ge dem som söker internationellt skydd möjlighet att söka asyl.

Sea Prayer till minne av Alan Kurdi

Författaren till bästsäljaren Flyga drake och UNHCR:s goodwillambassadör Khaled Hosseini, själv före detta flykting från Afghanistan, har publicerat en ny bok som sammanfaller med treårsårsdagen för Alan Kurdis död.

"Sea Prayer" är tillägnad de tusentals flyktingar som har förlorat sina liv runt om i världen medan de tvingas fly från krig, våld och förföljelse.

"Viljan att hjälpa har bleknat"

– När jag såg de förödande bilderna av Alan Kurdi krossades mitt hjärta. Bara tre år senare, och trots att tusentals människor förlorar sina liv till sjöss, verkar vårt kollektiva minne och viljan att hjälpa till ha bleknat, sade Hosseini.

Kyrkogård med omärkta gravar

I juni och juli 2018 besökte Hosseini Libanon och Italien och såg den förödande inverkan på familjer som har förlorat släktingar när de försökte nå Europa.

– På Sicilien besökte jag en övergiven, misskött kyrkogård full av omärkta gravar av människor – bland dem många barn som har drunknat på havet, precis som Alan – under de senaste åren, berättar Hosseini.

Han fortsätter:

–  Vart och ett av dem är nu reducerat till bara ett nummer, en kod på en grav. De var alla barn, kvinnor och män som vågade drömma om en bättre framtid. Tre år från Alans död är det dags att vi gör mer för att förhindra framtida tragedier och låta våra vänner, familjer och regeringar veta att vi står upp för flyktingar.

Ladda ner Rapporten Desperate Journeys i sin helhet! Bläddra bland kartor, bilder och grafik.

Källa: Mediterranean crossings deadlier than ever, new UNHCR report shows

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Två flyktingkvinnor från Eritrea har evakuerats från Libyen till Italien.
  Två flyktingkvinnor från Eritrea har evakuerats från Libyen till Italien.

Ny rapport från UNHCR visar ändrade flyktvägar till Europa

Trots att antalet flyktingar och migranter som kom till Europa förra året minskade, har farorna som många människor möter under vägen i vissa fall ökat. Det visar UNHCR:s nya rapport Desperate Journeys (Desperata resor) som även visar på förändrade rörelsemönster.

Italien

Allt färre människor har färdats över havet till Italien sedan juli 2017, framför allt från Libyen. Den trenden har fortsatt.

Under de första tre månaderna 2018 minskade antalet med 74 procent jämfört med samma period förra året.

Samtidigt har resan över havet till Italien visat sig bli allt farligare. Av de människor som lämnade Libyen steg dödssiffran till 1 av 14 människor under de tre första månaderna 2018, jämfört med 1 av 29 under samma period år 2017.

Grekland och Spanien

Rapporten visar att det totala antalet båtresor över Medelhavet 2017 låg långt under nivåerna från 2016, däremot ökade antalet nyanlända i Spanien och Grekland under senare delen av 2017.

Dödsfall

Under 2017 tros över 3 100 människor ha förlorat sina liv till havs under resan till Europa, jämfört med 5 100 under 2016. Sedan början av 2018 har 501 människor dött eller saknas.

Siffror i korthet

Antal människor som har rest över Medelhavet från 2015-2018.

Spanien:

 • 2018 jan-mars: 5 000
 • 2017: 28 349 (22 103 över havet + 6246 landvägen)
 • 2016: 14 094
 • 2015: 16 263

Döda eller saknade personer:

 • 2017: 212
 • 2016: 77

Italien:

 • 2018: jan-mars: 6 295
 • 2017: 119 369 (över havet)
 • 2016: 181 436
 • 2015: 153 842

Döda eller saknade personer:

 • 2017: 2873
 • 2016: 4578

Grekland:

 • 2018 jan-mars: 5318
 • 2017: 27 718 (över havet)
 • 2016: 173 450
 • 2015: 856 723

Döda eller saknade personer:

 • 2017: 54
 • 2016: 441

Läs hela rapporten, bläddra bland kartor, bilder och läsa historier om människorna som har flytt.

Källa: UNHCR Desperate Journeys report provides snapshot of changing refugee movements to Europe 

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Den 2 september 2017 är det två år sedan fotografiet på Alan Kurdi spreds över världen. Bilden på det lilla syriska barnet som flöt upp i Turkiet grep tag i våra hjärtan och blev en symbol för krigets och flyktens fasor.
  Den 2 september 2017 är det två år sedan fotografiet på Alan Kurdi spreds över världen. Bilden på det lilla syriska barnet som flöt upp i Turkiet grep tag i våra hjärtan och blev en symbol för krigets och flyktens fasor.

2 år efter Alan Kurdi - barn fortsätter att dö på Medelhavet

Den 2 september 2015 spreds fotografiet på Alan Kurdi över världen. En bild som blev symbol för krigets och flyktens fasor. Två år senare dör fortfarande barn på Medelhavet.

Barn dör på Medelhavet

"Gråt inte, mamma. Räddningsbåten är på väg."

Vågen kom emot dem. Hope* höll sina tre döttrar nära sig på den överfulla jollen. Ingen av dem kunde simma.

"Gråt inte, mamma. Räddningsbåten är på väg." De orden var 10-åriga Mercys* sista.

När räddningsbåten kom i sikte greps de 130 passagerarna av panik. Deras jolle drev runt utan motor på det öppna Medelhavet. De som kunde simma hoppade i vattnet. Det blev obalans och jollen kantrade.

Hope tog ett fast grepp om sin bäbis Faith* och ramlade i vattnet. Fem minuter senare grep en hand tag i henne och hon drogs upp i räddningsbåten.

"Läget var akut, hon andades inte"

– Min andra dotter satt där. Jag frågade henne, "var är hon (bäbisen)?" "Läget var akut, hon andades inte. De tog henne till det stora fartyget och försökte rädda henne, men det fanns inget de kunde göra", berättar Hope, som var dagislärare i sitt hemland Nigeria.

– Jag sa till räddningsteamet att min tredje dotter var kvar i vattnet. De letade efter henne, men hon var borta, berättar Hope

Två år sedan Alan Kurdi

I september 2015 spreds fotografiet på Alan Kurdi över världen. Bilden på det lilla syriska barnet som flöt upp i Turkiet grep tag i våra hjärtan och blev en symbol för krigets och flyktens fasor. 

Läs mer: Poeten Emi Mahmoud beskriver bilden av Alan Kurdi (dikten är tillägnade de som mist sina liv i försök att nå säkerhet).

Nästan två år senare drunknar barn fortfarande - som Hopes döttrar, bara åtta och 14 månader. I hopp om ett tryggt liv riskerar människor sina liv i försök att korsa Medelhavet för att nå Europa.

8 500 har dött

Sedan september 2015 har minst 8 500 människor dött eller är saknade på Medelhavet, ett okänt antal är barn.

– Även om antalet flyktingar och migranter i Europa har minskat sedan Alans död fortsätter människor att göra resan och många har förlorat sina liv, säger UNHCR i ett pressmeddelande i går.

I båt utan flytväst

Hopes man hade redan flytt till Europa efter utbrett våld i Nigeria. Hope och hennes döttrar följde efter. De tog den farliga resan genom öknen till Libyen. Där betalade de smugglare för att ta dem till Italien i en överfull båt - utan flytvästar, och inte ens en telefon för att ringa efter hjälp.

Asyl i Italien

– När jag bestämde mig för att resa med mina döttrar hade jag inget annat val, säger Hope.

Hon har sökt asyl i Italien och bor i ett mottagningscenter i Messina med sin enda överlevande dotter Charity*.

Akut behov av säkra vägar

UNHCR är tydlig med att det internationella samfundet behöver göra mer för att stoppa att unga liv går förlorade till sjöss.

– Det akuta behovet av lösningar för de här barnen och andra på resande fot finns kvar. Om människor inte ser något hopp och lever i rädsla, kommer de att fortsätta riskera sina liv på desperata resor, sade UNHCR.

Politiska ledare måste samarbeta för att skapa säkrare vägar, bli bättre på att informera om farorna och framförallt att lösa konflikter och skapa möjligheter i hemländerna.

*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl

Källa: unhcr.org

Ulrika Forsberg

Webbansvarig