Ny UNHCR-rapport visar på lägre utbildning bland flyktingflickor

Rapporten “Her Turn” (”Hennes tur”) från FN:s flyktingorgan UNHCR visar att flyktingflickor på gymnasienivå bara är hälften så troliga att skriva in sig i skolan som flyktingpojkar, trots att flickor utgör hälften av alla flyktingar i skolåldern.

Utbildning är en mänsklig rättighet

Tillgång till utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots detta är verkligheten en annan för miljontals kvinnor och flickor på flykt.

För alla flyktingbarn runt om i världen är tillgången till utbildning svårare än för andra barn.

För flickor på flykt är det ännu tuffare att få en plats vid skolbänken – och behålla den. Skillnaderna i skolgång mellan flickor och pojkar på flykt ökar med åldern.

– Det är dags för det internationella samfundet att kännas vid orättvisan i att neka flickor och kvinnor på flykt en utbildning. Resultaten i rapporten är en väckarklocka. Jag uppmanar alla att instämma i vårt krav att det är flickors tur nu, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

Pojkars skolgång prioriteras

UNHCR:s rapport visar att sociala och kulturella normer ofta resulterar i att flyktingpojkars skolgång prioriteras över flyktingflickors.

Brist på dugliga toaletter och mensskydd kan stå i vägen för flyktingflickors utbildning. Kostnader för böcker, skoluniformer och resan till och från skolan kan också försvåra för flyktingfamiljer.

– Att hitta lösningar till utmaningarna för flyktingflickor som strävar efter att gå i skolan kräver åtgärder i allt från nationella utbildningsdepartement till lärarutbildningar och i klassrummen. Enorma hinder står i deras väg. Vi uppmanar till en internationell insats för att vända trenden, säger Grandi.

Utbildning skyddar

För att hjälpa fler flyktingflickor att få en ordentlig utbildning framhäver UNHCR:s rapport ett antal åtgärder.

Om vuxna flyktingar får möjlighet arbeta och försörja sina familjer är sannolikheten större att deras barn stannar i skolan.

Rapporten konstaterar att utbildning skyddar flickor på flykt.

Utbildning minskar risken för:

  • exploatering
  • sexuella övergrepp och könsrelaterat våld
  • tonårsgraviditeter
  • barnäktenskap.

Dessutom skulle antalet dödsfall på grund av diarré, malaria och lunginflammation falla om alla kvinnor fick en grundskoleutbildning.

Utbildning stärker också flickors egenmakt. Ju längre de stannar i skolan, desto mer ökar deras:

  • ledarskapsförmåga
  • företagsamhet
  • självförtroende
  • motståndskraft.

Dessa fördelar illustreras tydligt av människorna i rapporten – från tonåringarna på flykt från Burundi som studerar sida vid sida med jämnåriga i Rwanda, till läraren ur folkgruppen rohingya som ägnar kvällarna till att undervisa andra rohingyer på flykt från våldet i Burma.

– Om vi fortsätter att försumma flyktingflickors utbildning är det uppenbart att konsekvenserna kommer att märkas i generationer. Det är dags att göra flyktingflickors utbildning till en prioritering, sa Grandi.

Endast 61 procent av alla flyktingbarn har tillgång till en grundskoleutbildning, jämfört med ett internationellt genomsnitt på 91 procent.

På gymnasienivå går 23 procent av tonåringar på flykt i skolan, jämfört med 84 procent globalt.

Läs rapporten Her Turn i sin helhet

Kontaktpersoner och mediematerial finns att hämta här.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig