• 22-åriga Nyakong, hennes familj och deras kor har varit gömda under svåra förhållanden, med brist på mat, i en by i det krigshärjade Sydsudan i flera månader.
  22-åriga Nyakong, hennes familj och deras kor har varit gömda under svåra förhållanden, med brist på mat, i en by i det krigshärjade Sydsudan i flera månader.
 • I ett överfullt läger i Sydsudan är det brist på mat, vatten och hygienprodukter. Det stor risk att sjukdomar sprider sig.
  I ett överfullt läger i Sydsudan är det brist på mat, vatten och hygienprodukter. Det stor risk att sjukdomar sprider sig.
 • En barn på flykt från Sydsudan har hämtat nödhjälp hos UNHCR i Kakuma-lägret i Kenya.
  En barn på flykt från Sydsudan har hämtat nödhjälp hos UNHCR i Kakuma-lägret i Kenya.
 • Barn på flykt från Sydsudan får mat, vatten och skydd i Uganda.
  Barn på flykt från Sydsudan får mat, vatten och skydd i Uganda.

På Sydsudans femte årsdag fortsätter våldet

På Sydsudans femte årsdag efter självständigheten från Sudan den 9 juli 2011 fortsätter våldet i landet. Befolkningen världens yngsta nation tvingas att bära bördan av strider och väpnade konflikter. Nästan en fjärdedel av Sydsudans befolkning, som 2013 uppgick till 11,3 miljoner, är på flykt från sina hem. 2,6 miljoner människor är drabbade av strider, de flesta är barn.

De våldsamma striderna, bristen på mat och dåliga ekonomiska villkor ger en dyster prognos för landet. Rapporter visar att antalet människor som lider av matbrist väntas öka från 4,3 miljoner till 4,8 miljoner.

Fredsavtalet

Trots fredsavtalet som formellt avslutade inbördeskriget i augusti 2015 har konflikter och instabilitet spridit sig till flera regioner i landet. Förra månaden dödades fler än 40 personer och upp till 35 000 människor tvingades lämna sina hem till följd av våldet.

Under de nio månader av eldupphör har flyktingar inte kunnat återvända hem. Istället har antalet internflyktingar ökat med 100 000, samtidigt som UNHCR har registrerat nästan 140 000 flyktingar i grannländerna.

Det finns nu över 860 000 flyktingar från Sydsudan i grannländerna vilket gör det till världens fjärde största land som människor flyr ifrån, och näst största i Afrika söder om Sahara efter Somalia.

Flyktingar

Trots den våldsamma situationen söker människor skydd i landet. Mer än 272 000 flyktingar från främst Sudan (251 000), med mindre antal från Demokratiska republiken Kongo (14 799), Etiopien (4400) och Centralafrikanska republiken (1878) befinner sig i Sydsudan.

Grannländerna håller gränserna öppna för sydsudanesiska flyktingar. Sedan 2015 har 22 000 människor flytt strider i västra Sydudan till avlägsna delar av Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo. 

Många av dem som är på flykt i dag har varit på flykt tidigare. I det 20 år långa inbördeskriget mellan norra och södra Sudan (som avslutades 2005) dog två miljoner människor - 428 000 flydde till grannländerna och 2,5 miljoner drevs på flykt i landet.

Brist på pengar

De humanitära insatserna är allvarligt bristfälliga på grund av underfinansiering. UNHCR och 42 icke-statliga partner har efterfrågat 573 miljoner USD för att skydda flyktingar och ge humanitärt stöd. Endast 17 procent är finansierat och gör att akuta livräddande hjälpinsatser måste prioriteras. Som ett resultat av det ligger tillgången till vatten, sanitet, hygien, hälsa och skydd i grannländerna under den globala standarden, med risk för utbrott av sjukdomar.

Andra områden som drabbas av bristen på pengar är hållbara lösningar för energi. Det kan vara en orsak till konflikter eftersom flyktingar tvingas hugga ved för hemmabruk, en resurs som är extremt sällsynt på vissa platser.

Akut undernäring

70 procent av flyktingarna är barn. Mer än 16 procent av dem har särskilda behov, många flyr ensamma eller är separerade från familjen.

Barn är de som drabbas värst i en flyktingkris. I Kakuma i Kenya, till exempel, har UNHCR sett en ökning i akut undernäring bland nyanlända under de senaste månaderna. Brist på finansiering hämmar också arbetet med att återförena splittrade familjer.

Utbildning

Det råder även brist på kvalificerade lärare, ordentliga klassrum och skolmaterial. Högre utbildning, yrkesutbildning och program för ungdomar måste stärkas för att minska risken att rekryteras till beväpnade grupper.

Matbrist

Majoriteten av länderna som tar emot flyktingar från Sydsudan påverkas av WFP (FN:s livsmedelsprogram) nedskärningar på matransoner. Program för att flyktingar ska bli självförsörjande har också minskat till följd av bristen på finansiering.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig