PostkodLotteriet ger utbildning till 40.000 barn på flykt

Mitt i ett brinnande krig kanske skolgång verkar som en lyx. Men för barn på flykt är det livsviktigt. Nu har UNHCR med stöd från Svenska PostkodLotteriet sett till att 40 000 barn på flykt kan gå i skolan.

Hopp om framtiden

För barn på flykt är utbildning avgörande för att de ska kunna skapa sig en bättre framtid. Att gå i skolan hjälper dem att få struktur i en kaotisk tillvaro och ger hopp om framtiden. Det minskar risken att leva i fattigdom, rekryteras som barnsoldat eller utsättas för våld och övergrepp.

Hälften av barnen går i skolan

Tyvärr är verkligheten en annan för många barn. En rapport från UNHCR visar att endast hälften av alla barn på flykt går i skolan. Flyktingbarn löper fem gånger större risk än andra barn att gå miste om sin utbildning – och skillnaden ökar med åldern. Det vill UNHCR ändra på!

7 miljoner från PostkodLotteriet

Förra året tog Sverige för UNHCR emot sju miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet till stöd för grundutbildning för barn på flykt. Stödet motsvarar skolgång för 40 000 barn. Projektet pågår i Tchad, Kenya, Uganda, Rwanda, Etiopien, Sudan, Sydsudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Jemen och Syrien.

Att se till att barn på flykt har tillgång till utbildning är en viktig del av UNHCR:s arbete. UNHCR bygger skolor, utbildar lärare och delar ut skolmaterial som pennor, papper och skolböcker.

Globala målen

Utbildning för barn på flykt är även del av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål nummer fyra, ”God utbildning för alla”, kan inte uppfyllas om inte barn på flykt får gå i skolan.

Sverige för UNHCR är förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2009.

Ulrika Belin

Kommunikatör