• Hafashimana Euphrasie, 14 år, är flyktingbarn från Burundi. Han går i skolan i flyktinglägret Nduta i Tanzania. "När det blåser faller grenar ner och barnen gör sig illa" berättar han.
    Hafashimana Euphrasie, 14 år, är flyktingbarn från Burundi. Han går i skolan i flyktinglägret Nduta i Tanzania. "När det blåser faller grenar ner och barnen gör sig illa" berättar han.

Rapport: 4 miljoner flyktingbarn går inte i skolan

Fyra miljoner flyktingbarn går inte i skolan. Det är en ökning med en halv miljon flyktingbarn på bara ett år, enligt en ny rapport om utbildning för barn i flyktingkriser från UNHCR.

Rapporten – Turn the Tide: Refugee Education in Crisis – visar att trots insatser från regeringar, UNHCR och andra organisationer så möter inte antalet inskrivningar av flyktingbarn i skolsystemen ökningen av barn som tvingats fly.

7,4 miljoner flyktingbarn i skolåldern

I slutet av 2017 fanns det över 25,4 miljoner flyktingar i världen, 19,9 miljoner under UNHCR:s ansvar. 52 procent –10,3 miljoner – av alla flyktingar är barn.

7,4 miljoner av flyktingbarnen under UNHCR:s mandat är i skolåldern, av dem går 4 miljoner inte i skolan.

61 procent i grundskolan

Endast 61 procent av alla flyktingbarn går i grundskolan, jämfört med 92 procent av alla världens barn. I takt med att barnen blir äldre ökar skillnaden mellan flyktingbarnen och andra barn. 

Två av tre som har gått i grundskolan går inte vidare till gymnasiet.

23 procent i gymnasiet

23 procent av flyktingbarnen deltar i gymnasieundervisning – jämfört med 84 procent av andra barn.

– Utbildning är ett sätt att hjälpa barn att läka, och det är också nyckeln till att bygga upp deras länder, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

En procent når högre studier

För högre utbildning är glappet enormt. Bara en procent av flyktingarna når universitetsstudier jämfört med 37 procent globalt – en siffra som inte förändrats senaste tre åren. 

- Skolan är första platsen på månader, eller till och med år, där flyktingbarn finner någon form av normalitet. Om inte investeringar görs omedelbart kommer hundratusentals fler barn att gå med i denna störande statistik, tillägger Grandi.

Nationella utbildningssystem

Rapporten uppmanar länder som tar emot flyktingbarn att inkludera dem i nationella utbildningssystemen. En läroplan hela vägen genom grundskolan möjliggör resan till universitet eller högre yrkesutbildning.

92 procent i utvecklingsregionen

92 procent av alla flyktingbarn i skolålder tas emot av länder i utvecklingsregioner och dessa länder behöver mer finansiellt stöd från omvärlden.

Starkare partnerskap

Avslutningsvis uppmanar rapporten till starkare partnerskap med privata sektorn, humanitära organisationer samt regeringar för att hitta fler hållbara lösningar för utbildning till flyktingar.

Läs hela rapporten här. Bläddra bland berättelser, bilder, filmer och kartor. 

Källa: Four million refugee children go without schooling: UNHCR report

Ulrika Forsberg

Webbansvarig