• Barn på flykt från strider i Aleppo i Syrien har fått vinterkläder av UNHCR.
  Barn på flykt från Aleppo har fått vinterkläder av UNHCR.

Sex kronor till Syrien på sexårsdagen

Den 15 mars har kriget i Syrien pågått i sex år. Över 6,3 miljoner människor är på flykt inne i landet och 4,9 miljoner har tagit sig till grannländerna.

För att uppmärksamma årsdagen och det enorma hjälpbehov som finns kommer Filip och Fredrik under ett dygn genomföra kampanjen Sex kronor till Syrien på sexårsdagen.

En krona för varje år som kriget pågått

Kampanjen sker till förmån för Sverige för UNHCR och går ut på att få människor att skänka sex kronor var, en krona för varje år som kriget pågått.

Målet är att med hjälp av tv-duon Filip Hammar och Fredrik Wikingsson samla in 600 000 kronor vilket blir 100 000 kronor för varje år sedan konflikten startade 2011.

Breaking News med start den 14 mars

Insamlingen inleds i tv-programmet Breaking News den 14 mars klockan 22.00 och pågår till midnatt den 15 mars.

Pengarna samlas in via Swish, en mobil betalningslösning som över fem miljoner svenskar använder sig av.

– Med kampanjen vill vi påminna om värdet av att alla bidrar efter förmåga och visa på att vi tillsammans kan göra skillnad för människor på flykt. Många känner en hopplöshet men vi får inte ge upp, människorna i och runt Syrien behöver fortfarande hjälp, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare på Sverige för UNHCR.

Kriget i Syrien

Kriget i Syrien fortsätter utan något slut i sikte. 13,5 miljoner människor i Syrien är i behov av humanitär hjälp. 6,3 miljoner människor är på flykt inne i Syrien och ytterligare hundratusentals har riskerat livet i odugliga båtar över Medelhavet.

Nära tre miljoner barn under fem år har vuxit upp utan att känna till annat än krig. 4,9 miljoner – majoriteten kvinnor och barn – har flytt till grannländerna.

UNHCR på plats

UNHCR är på plats både inne i Syrien och i grannländerna för att hjälpa familjer på flykt undan kriget.

De senaste månaderna har UNHCR nått 1,2 miljoner människor med leveranser av bland annat varma kläder, kaminer och presenningar för att hjälpa dem att överleva vintern.

Under 2016 fick över fyra miljoner människor inne i Syrien akut nödhjälp som mat, mediciner, madrasser och köksutrustning.

I Syriens grannländer har UNHCR med partners hjälpt nära fem miljoner syriska flyktingar med skydd och hjälp – såsom utbildning, vård och tak över huvudet.

Vad räcker pengarna till?

Insamlingsmålet på 600 000 kronor räcker till:

 • Årsförbrukning av blöjor till 1 382 barn på flykt från Syrien.
 • Nödpaket för 1 974 personer inne i Syrien med madrasser, liggunderlag, köksutrustning, presenningar, filtar och vattendunkar.
 • Sjukvård för 3 529 personer inne i Syrien.

Swisha idag!

Swisha 6 kronor till 90 01 645. Din gåva gör skillnad!

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • - Tack vare årets utdelning kommer UNHCR se till att fler människor på flykt får skydd, mat, medicin och tak över huvudet, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.
  - Tack vare årets utdelning kommer UNHCR se till att fler människor på flykt får skydd, mat, medicin och tak över huvudet, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Sverige för UNHCR får 25 miljoner kronor av PostkodLotteriet

Sverige för UNHCR får 25 miljoner kronor av Svenska PostkodLotteriet.

– Jag vill rikta ett stort tack till PostkodLotteriet för deras viktiga bidrag. Allt fler familjer tvingas på flykt i världen och behoven är enorma. Tack vare årets utdelning kommer UNHCR kunna se till att fler människor på flykt får skydd, mat, medicin och tak över huvudet, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet sedan 2009 och har totalt tagit emot över 128 miljoner kronor i stöd. Under gårdagens utdelning fick sammanlagt 53 ideella organisation dela på över 1,1 miljarder kronor.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Amelie Häger och Nicklas Wigren, ordförande i Sverige för UNHCR, tar emot checkarna under PostkodLotteriets förmånstagarfest.
  Amelie Häger och Nicklas Wigren, ordförande i Sverige för UNHCR, tar emot checkarna under PostkodLotteriets förmånstagarfest.

27 miljoner kronor från PostkodLotteriet

Vid gårdagens förmånstagarfest fick Sverige för UNHCR totalt hela 27 miljoner kronor av Svenska PostkodLotteriet. Pengarna kommer att användas till att ge skydd och nödhjälp till människor på flykt, samt till ett projekt för flyktingbarns utbildning.

– Ett stort, varmt tack till PostkodLotteriet! Just nu är 60 miljoner människor på flykt i världen – den högsta siffran sedan andra världskriget. Behoven är enorma. Med PostkodLotteriets generösa bidrag kan UNHCR se till att fler människor på flykt får skydd, mat, kläder och tak över huvudet och att fler flyktingbarn kan gå i skolan, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Utöver basstödet på 20 miljoner fick Sverige för UNHCR även 7 miljoner för att finansiera ett projekt som ger grundutbildning till omkring 40 000 barn på flykt i 12 länder.

Årets utdelning är en ökning från förra året då Sverige för UNHCR tog emot 15 miljoner kronor i basstöd och senare under året ytterligare 11 miljoner för ett specialprojekt i Irak. Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet sedan 2009 och har totalt mottagit 74 miljoner kronor i stöd från lotteriet.

Totalt delade Svenska Poskodlotteriet ut 1,1 miljard kronor till 55 ideella organisationer under gårdagens förmånstagarfest.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • En liten lampa kan göra stor skillnad!
  En liten lampa kan göra stor skillnad!
 • I Azraq-lägret i Jordaniens öken kommer solceller att täcka energibehoven för 60 000 syriska flyktingar.
  I Azraq-lägret i Jordaniens öken kommer solceller att täcka energibehoven för 60 000 syriska flyktingar.
 • En liten lampa kan göra stor skillnad!
  I Azraq-lägret i Jordanien bor tusentals syriska flyktingar.
 • Solcellsdrivna lampor gör att barn kan läsa och skriva på kvällarna - det ger dem en bättre framtid.
  Solcellsdrivna lampor gör att barn kan läsa och skriva på kvällarna - det ger dem en bättre framtid.

IKEA-kampanj gav 30,8 miljoner euro till människor på flykt

IKEA:s globala kampanj "En liten lampa kan göra stor skillnad" genererade 30,8 miljoner euro till UNHCR, FN:s flyktingorgan. Pengarna kommer att ge tusentals familjer som bor i flyktingläger bättre belysning och förnyelsebar energi.

 Ingen kan göra allt, men vi kan alla bidra med vår del och behoven är skriande, säger Jonas Carlehed, Hållbarhetsansvarig IKEA Sverige.

IKEA:s kunder och medarbetare i mer än 300 varuhus i 40 länder har gjort kampanjen till en fantastisk framgång. Under tre kampanjperioder, mellan februari 2014 och december 2015, donerade IKEA Foundation en euro för varje såld LED-produkt till UNHCR:s arbete för människor på flykt.

Under den sista perioden, som pågick mellan den 29 november och den 19 december 2015, samlades 12,4 miljoner euro in.

De svenska kunderna bidrog genom förra årets kampanj med cirka 6 miljoner kronor till UNHCR. Pengarna kommer göra det möjligt för UNHCR att ge hundratusentals människor på flykt i Asien, Afrika och Mellanöstern belysning och energi, och ge tusentals barn på flykt möjlighet att gå i skolan.

Solceller i Jordaniens öken

UNHCR skapar energilösningar som är anpassade till lokala förhållanden. I flyktinglägret Azraq i Jordaniens öken kommer ett projekt med solceller att täcka energibehoven för 60 000 syriska flyktingar. Genom att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi kommer koldioxidutsläppen att minska med 3500 ton per år.

– Under mitt besök i Azraq-flyktinglägret förra året blev det oerhört tydligt vilken skillnad tillgången till el och belysning skulle göra för de flyktingar jag träffade. Gatubelysning ökar inte bara säkerheten i lägret - lampor inomhus gör det till exempel möjligt för barn att läsa läxor på kvällen och för familjer att leva ett mer värdigt liv. Vi är mycket glada och tacksamma för att hundratusentals kunder och medarbetare hos IKEA har gjort det möjligt för UNHCR att förbättra levnadsvillkoren för människorna i lägret, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

En ljusare vardag

Andra positiva effekter av En liten lampa kan göra stor skillnad-kampanjen:

 • 280 000 flyktingar i Etiopien och Jordanien är nu säkrare på natten tack vare 56 000 soldrivna lampor och installation av 720 solenergidrivna gatlyktor.
 • 22 nya biogasanläggningar förbättrar avfallshanteringen i flyktingläger i Bangladesh. Anläggningarna omvandlar mänskligt avfall till bränsle som kan användas vid matlagning.
 • I Bangladesh, Tchad och Etiopien har fler än 37 000 flyktingbarn börjat grundskolan och 740 nya lärare har utbildats.

– Det känns fantastiskt att kunna bidra till att göra livet något bättre och ljusare för de många människor som är på flykt i världen. Ingen kan göra allt, men vi kan alla bidra med vår del och behoven är skriande, säger Jonas Carlehed, Hållbarhetsansvarig IKEA Sverige.

Per Heggenes, chef för IKEA Foundation, säger att han är "oerhört stolt över att IKEA Foundation har kunnat hjälpa UNHCR att ge välbehövlig hållbar energi och utbildning till tusentals flyktingbarn och familjer och göra deras liv lite ljusare.”

Ulrika Forsberg

Webbansvarig