Hon kämpar för kvinnors rättigheter i flyktingläger

Se filmen: Mercy Akuot är en 24-åring som kämpar för kvinnors rättigheter i flyktinglägret Kakuma i Kenya.

"Det är vårt gemensamma ansvar att förändra kulturer som förtrycker och skadar kvinnor och flickor."

Mercy är flykting från Sydsudan. Hon växte upp i Uganda och älskade att gå i skolan. Vid 15 års ålder förändrades allt.

Hennes familj tvingade henne att gifta sig med en mycket äldre man.

– Mina föräldrar ville inte att jag skulle gå i skolan. De ville att jag skulle gifta mig i den åldern, berättar Mercy

Mercy hölls i fångenskap och misshandlades av den äldre mannen.

– Det finns så många flickor som tvingas in i barnäktenskap. Förutom att du är gift, blir du någons egendom. En man kan slå dig när som helst, berättar Mercy.

Med risk för sitt liv flydde Mercy hemifrån. Hon hittade en säker plats i flyktinglägret Kakuma i Kenya.

Utbildning vände hennes liv

Utbildning var nyckeln som vände hennes liv. Något som kan förändra livet för otaliga andra flyktingflickor.

– I det här lägret har du möjlighet att gå i skolan, möjlighet att uppfylla dina drömmar och det är ett sätt att förändra kulturer. När du utbildar en kvinna kommer hon att utbilda en hel generation, för att en utbildad kvinna vill ha samma sak för sina barn, säger Mercy.

I Kakuma hjälper hon kvinnor och unga flickor att stå upp för sina rättigheter. Hon uppmuntrar familjer att låta sina döttrar gå till skolan, lär dem vikten av att utbilda flickor och stoppa skadliga traditioner som tvångs- och barnäktenskap.

Idag är Mercy själv mamma.

– Jag tycker att utbildning är ett sätt att besegra fattigdom, besegra våld, besegra övergrepp. Alla negativa sakerna som är emot kvinnor. Utbildning är det bästa sättet att bekämpa dem, säger Mercy.

Modet att tala ut

Mercy har modet att tala ut. På en konferens i Kakuma – det första TEDx någonsin i ett flyktingläger – berättade hon sin historia för omvärlden.

– Det är vårt gemensamma ansvar att förändra kulturer som förtrycker och skadar kvinnor. När jag stod på scenen representerade jag tusentals andra flickor, tusentals andra kvinnor. Jag har inte pengar, jag har inte allt jag behöver men jag har en röst. Min röst är mitt verktyg, säger Mercy.

Fakta om barn i Sydsudan:

 • 2,4 miljoner barn i Sydsudan går inte i skolan.
 • Endast 35 procent av flickorna i landet får en utbildning.
 • 52 procent av flickorna är gifta före 18 års ålder.

Om flyktinglägret Kakuma

På 1990-talet tvingade inbördeskriget i Sudan tiotusentals barn att fly landet. Barnen, kända av hjälparbetare som de förlorade barnen från Sudan (Lost boys and girls of Sudan), flydde först till Etiopien. Där byggdes ett barnhem med stöd av UNHCR. 1991 förstördes barnhemmet och barnen var tvungna att återvända till Sudan eller ta sig till Kenya.

1992 byggdes Kakuma i nordvästra Kenya för att skydda barnen från Sudan.

Samma år flydde tusentals barn och familjer från Etiopien efter regeringens fall. Samtidigt utbröt strider i Somalia som drabbade civila och människor tvingades fly till Kenya, många till Kakuma.

När inbördeskriget i Sydsudan bröt ut 2013 påbörjade UNHCR en utbyggnad av lägret. 2015 stod fyra byar klara för flyktingar att flytta till.

Idag bor mer än 185 449 flyktingar och asylsökande i Kakuma enligt siffror från slutet av januari 2018.

Vill du hjälpa?

Du kan hjälpa kvinnor som Mercy. Med en gåva till UNHCR stödjer du kvinnors rättigheter, flickors utbildning och kampen mot barnäktenskap.

300 kronor kan ge ett skolpaket med böcker, pennor och skolbänk till ett barn på flykt.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Skola i kris – flyktingbarn saknar chans till utbildning

Miljoner barn på flykt missar en grundläggande mänsklig rättighet – rätten till utbildning.

Av världens 7,1 miljoner flyktingbarn i skolåldern saknar 3,7 miljoner – mer än hälften – möjlighet att gå i skolan, visar en ny rapport om utbildning från UNHCR.

Det saknas skolor, klassrum, utbildade lärare och skolmaterial. Bristen på pengar till utbildning gör att barns framtid står på spel.

– I en värld av konflikter och kriser missar vi en av de bästa investeringarna som finns: att utbilda unga flyktingar. Det är inte en kostnad, utan en gyllene möjlighet, säger Filippo Grandi, UNHCR:s högsta chef.

Läs hela rapporten STEPPING UP: Refugee Education in Crisis här.

Så här kan du hjälpa barn på flykt:

 • Ge en gåva idag: 300 kronor kan ge ett skolpaket till ett barn på flykt.
 • För företag: skänk 10 000 kr som kan ge en hel skolklass skolmaterial i ett helt år. Ni får ett digitalt paket att dela till kunder och anställda.

Fakta från rapporten

Idag finns det över 25 miljoner flyktingar i världen. Hälften av dem är barn och 7,1 miljoner är i skolåldern. Endast 3,4 miljoner av barnen får en chans att gå skolan.

Svårare för ungdomar

Rapporten visar att när flyktingbarn blir äldre minskar möjligheten för vidare utbildning. 63 procent av flyktingbarnen går i grundskolan, jämfört med 91 procent av alla barn.

Världen över får 84 procent av ungdomarna en gymnasieutbildning, medan endast 24 procent av flyktingarna får det.

Barn i grundskolan:

 • 63 procent av flyktingbarnen går i grundskolan.
 • 91 procent av alla barn.

Barn och ungdomar i gymnasiet:

 • 24 procent av flyktingungdomar går i gymnasiet.
 • 84 procent av alla ungdomar.

Högre utbildning:

 • 3 procent av flyktingungdomar och unga vuxna går vidare till högre utbildning.
 • 37 procent av alla ungdomar och vuxna.

Den stora minskningen mellan elever i grundskolan och gymnasiet är ett direkt resultat av bristen på finansiering till utbildning för flyktingar.

Det saknas skolor, klassrum, utbildade lärare och skolmaterial.

2,9 miljoner barn i fem länder

2,9 miljoner flyktingbarn i skolåldern lever i fem länder:

 • Pakistan
 • Turkiet
 • Libanon
 • Sudan
 • Uganda

De långvariga konflikterna i Afghanistan, Syrien och Afrika, i länder söder om Sahara, orsakar enorm skada för miljoner flyktingbarn i skolåldern.

Stöd till ungdomar

Nu uppmanar UNHCR världens regeringar, den privata sektorn, utbildningsorganisationer och givare att ge ekonomiskt stöd till utbildning för flyktingbarn och ungdomar.

– Vi måste investera i flyktingars utbildning eller betala priset för en generation av barn som är dömda till att växa upp utan en chans att klara sig på egen hand, utan arbete och utan någon möjlighet att bidra till sina samhällen, fortsätter Grandi.

Satsningen på utbildning riktar in sig på att bygga och renovera skolor, utbilda lärare och ge ekonomiskt stöd som täcker skolkostnader till flyktingfamiljer.

I rapporten får du tips om hur din arbetsplats, skola, kommun eller nätverk kan hjälpa flyktingar att gå i skola.

Behov av inkluderande skolsystem

Rapporten visar också behovet av att inkludera flyktingbarn i nationella skolsystem – istället för att gå i inofficiella parallella skolor. Det gör att de får följa en formell, erkänd läroplan hela vägen genom förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Det ger dem de erkända kunskaper som är en språngbräda till universitet eller högre yrkesutbildning.

Saknade betyg

Idag – även om flyktingungdomar går igenom gymnasiet – går bara 3 procent vidare till någon form av högre utbildning. En siffra som bleknar i jämförelse med den globala siffran på 37 procent.

UNHCR efterlyser en mer realistisk strategi från skolor, universitet och utbildningsdepartement för dokumention.

Många flyktingar hindras från att gå i skolan eftersom de kan ha lämnat examensbevis, betyg och ID-handlingar bakom sig när de flydde från sina hem. Även när dokument finns tillgängliga, vägrar vissa länder att erkänna certifiering som utfärdats i flyktingens ursprungsland.

Frågan om utbildning för världens flyktingbarn är akut.

I slutet av 2018 fanns det mer än 25,9 miljoner flyktingar runt om i världen - 20,4 miljoner under UNHCR:s mandat. Cirka hälften var under 18 år, och miljoner levde i långvariga flyktingsituationer, utan hopp om att återvända hem inom en snar framtid.

Källa: Refugee education in crisis: More than half of the world’s school-age refugee children do not get an education

Läs hela rapporten STEPPING UP Refugee Education in Crisis" här.

Så här kan du hjälpa barn på flykt:

 • Ge en gåva idag: 300 kronor kan ge ett skolpaket till ett barn på flykt.
 • För företag: skänk 10 000 kr som kan ge en hel skolklass skolmaterial i ett helt år. Ni får ett digitalt paket att dela till kunder och anställda.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Hafashimana Euphrasie, 14 år, är flyktingbarn från Burundi. Han går i skolan i flyktinglägret Nduta i Tanzania. "När det blåser faller grenar ner och barnen gör sig illa" berättar han.
  Hafashimana Euphrasie, 14 år, är flyktingbarn från Burundi. Han går i skolan i flyktinglägret Nduta i Tanzania. "När det blåser faller grenar ner och barnen gör sig illa" berättar han.

Rapport: 4 miljoner flyktingbarn går inte i skolan

Fyra miljoner flyktingbarn går inte i skolan. Det är en ökning med en halv miljon flyktingbarn på bara ett år, enligt en ny rapport om utbildning för barn i flyktingkriser från UNHCR.

Rapporten – Turn the Tide: Refugee Education in Crisis – visar att trots insatser från regeringar, UNHCR och andra organisationer så möter inte antalet inskrivningar av flyktingbarn i skolsystemen ökningen av barn som tvingats fly.

7,4 miljoner flyktingbarn i skolåldern

I slutet av 2017 fanns det över 25,4 miljoner flyktingar i världen, 19,9 miljoner under UNHCR:s ansvar. 52 procent –10,3 miljoner – av alla flyktingar är barn.

7,4 miljoner av flyktingbarnen under UNHCR:s mandat är i skolåldern, av dem går 4 miljoner inte i skolan.

61 procent i grundskolan

Endast 61 procent av alla flyktingbarn går i grundskolan, jämfört med 92 procent av alla världens barn. I takt med att barnen blir äldre ökar skillnaden mellan flyktingbarnen och andra barn. 

Två av tre som har gått i grundskolan går inte vidare till gymnasiet.

23 procent i gymnasiet

23 procent av flyktingbarnen deltar i gymnasieundervisning – jämfört med 84 procent av andra barn.

– Utbildning är ett sätt att hjälpa barn att läka, och det är också nyckeln till att bygga upp deras länder, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

En procent når högre studier

För högre utbildning är glappet enormt. Bara en procent av flyktingarna når universitetsstudier jämfört med 37 procent globalt – en siffra som inte förändrats senaste tre åren. 

- Skolan är första platsen på månader, eller till och med år, där flyktingbarn finner någon form av normalitet. Om inte investeringar görs omedelbart kommer hundratusentals fler barn att gå med i denna störande statistik, tillägger Grandi.

Nationella utbildningssystem

Rapporten uppmanar länder som tar emot flyktingbarn att inkludera dem i nationella utbildningssystemen. En läroplan hela vägen genom grundskolan möjliggör resan till universitet eller högre yrkesutbildning.

92 procent i utvecklingsregionen

92 procent av alla flyktingbarn i skolålder tas emot av länder i utvecklingsregioner och dessa länder behöver mer finansiellt stöd från omvärlden.

Starkare partnerskap

Avslutningsvis uppmanar rapporten till starkare partnerskap med privata sektorn, humanitära organisationer samt regeringar för att hitta fler hållbara lösningar för utbildning till flyktingar.

Läs hela rapporten här. Bläddra bland berättelser, bilder, filmer och kartor. 

Källa: Four million refugee children go without schooling: UNHCR report

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Rwanda: Utbildning för tjejer ger livslång vänskap

Video: I en skola på landsbygden i östra Rwanda bygger flyktingbarn och lokala barn upp en vänskap – som vara livet ut. Träffa bästa vännerna Anethe och Bellaca.

Skolan utanför flyktinglägret

Paysannat L-skolan, som stöds av UNHCR, ligger en bit utanför flyktinglägret Mahama i östra Rwanda. Den började som en liten grundskola 1997.

2015 byggdes skolan ut för att rymma tusentals burundiska barn som anlände efter krigsutbrottet i hemlandet. Sedan dess har den vuxit snabbt.

Nu har skolan 230 klassrum och 300 lärare. Över 21 200 elever, inklusive de lokala barnen, får gratis grundskola och gymnasieutbildning här.

Redan när människor började passera över gränsen från Burundi började UNHCR och regeringen i Rwanda ett nära samarbete för att utveckla en utbildningsmodell för att integrera flyktingbarn i det nationella utbildningssystemet.

Att placera flyktingar och lokala elever tillsammans – i samma skola – och lära dem engelska, Rwandas officiella undervisningsspråk, var ett drag som har betalat sig betydligt, några år senare.

Kompisar för livet

Anethe och Bellaca är bästa kompisar. Bellaca är flykting från Burundi. Anethe är från Rwanda. De går båda två i Paysannat L-skolan och drömmer om att bli läkare.

– Hon är en bra vän. Innan vi kom riktigt nära varandra brukade hon fråga mig om jag ville komma hem till henne för att göra läxor. Först var jag orolig, eftersom jag är från Burundi och hon från Rwanda. Hon fortsatte att bjuda hem mig och hjälpte mig med läxorna, säger Bellaca.

De här tjejerna utbildas och utvecklas tillsammans.

– De hjälper oss verkligen i skolan. När de ger skolmaterial till flyktingarna, ger de oss också. De diskriminerar inte. Det är en av anledningarna till att vi är riktiga kompisar, berättar Anehte.

Mer än utbildning

Skolan ger mer än bara utbildning. Det finns också ett speciellt rum bara för tjejer. Där kan de få hjälp och rådgivning – och gratis bindor. Det är ett viktigt stöd, särskilt för ungdomar.

– Tidigare, när vi tjejer hade mens var vi tvungna att gå tillbaka till lägret, berättar Bellaca.

Mahama-lägret

Mahama-lägret är hem för 57 000 flyktingar från Burundi. När så många människor anländer till ett område har det stor inverkan på lokalsamhället.

Nu har hela området utvecklats, med tillgång till vatten och snart – elektricitet.

– Lägret förde med sig många människor till vårt område utan att det skapade några problem. Vi hade vatten tidigare, och efter att lägret byggdes har vi fått mer, berättar Moses Ihangane, Anethes morbror.

Vänskap börjar i skolan

Vänskap som startar i skolan hjälper alla att komma överens

– Min dotter berättade att hon har en kompis i skolan som heter Anethe. Först blev jag orolig. Sen fick jag veta att vi går i samma kyrka som Anethes föräldrar. Från vänskapen mellan våra döttrar, blev vi också vänner, säger Yolande Cimpaye, Bellacas mamma.

Både Bellaca och Anethe stortrivs.

– Sedan jag kom till Rwanda har jag lärt mig att vi tjejer ska respekteras. Här tar de hand om oss och de vill att vi ska utvecklas, säger Bellaca.

De här vännerna, och tusentals andra, får mer än bara en utbildning.

De bygger relationer och förtroende som varar en livstid.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig