Sydsudan på 30 sekunder

UNHCR:s Eujin Byun är på plats i Sydsudan och berättar om läget:

"Så här ser det ut i Sydsudan när det är torka.

Politiska konflikter, ekonomisk kollaps och torka tvingar människor på flykt och har orsakat ökat våld och matbrist.

1,6 miljoner människor har flytt till grannländerna i hopp om säkerhet och mat.

Det är Afrikas största flyktingkris."

Ulrika Forsberg

Webbansvarig