Syriska krigsbarn får ett nytt hem

Joel Andersson jobbar med hjälpsändningar på UNHCR i Syrien. Det svåraste med jobbet är att se så många barn lida.

– Jag vill att du ska träffa Farah. Hennes namn betyder glädje men hon har aldrig upplevt något annat än krig. Efter sju år är Syrien fortfarande nutiden största flyktingkris, berättar Joel. Han passar också på att tacka alla i Sverige som är med och hjälper.

– Jag vill tacka dig som är med och räddar liv. Med dina gåvor kan UNHCR hjälpa fler.

Femåriga Farah är krigsbarn från Syrien

Många barn i Syrien har inte upplevt annat än krig.

I ett övergivet litet hotell i Homs drivs ett barnhem. Hit fördes barn från ett större barnhem som förstörts i en attack. Några av barnen är föräldralösa. Andra är övergivna.

UNHCR har träffat Farah som blev föräldralös när hon var två år.

– Vad heter du?
– Farah
– Hur gammal är du?
– Jag är fem år. Jag kommer ihåg när de bombade barnhemmet. Vi packade alla våra saker och åkte till det här hotellet.

Kriget i Syrien hade redan brutit ut när Farah föddes. Hon blev föräldralös när hon var två år.

Räddad ur rasmassorna

Farah räddades ur rasmassorna efter en bombattack. Hon förlorade hela sin familj i attacken.

I barnhemmet får Farah gå på förskola.

– Vad kan du på engelska?
– Ett. två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio.

Många barn bär på hemska minnen efter kriget. Barnhemmet kan drivas tack vare donationer. UNHCR bidrar med förnödenheter och psykosocialt stöd.

”Jag blir ledsen och önskar att vi kunde ta emot alla barn”

Väntetiden att få en plats på barnhemmet är lång - 48 barn står i kö.

Bodour är föreståndare på barnhemmet och berättar:

– Det ringer varje dag. Och familjer kommer hit. De vill placera sina barn här, men det finns inte plats. Jag blir ledsen och önskar att vi kunde ta emot alla barn. De är verkligen utsatta.

Barn ska få vara barn, även om de förlorat sitt hem och sina föräldrar.

Uppdaterad: 2018-02-01

Ulrika Forsberg

Webbansvarig