• Ett av fem flygplan med nödhjälp till människor som flyr Mosul har landat i Qamishi. Nödhjälpen skickas nu vidare till områden närmare Mosul.
    Ett av fem flygplan med nödhjälp till människor som flyr Mosul har landat i Qamishi. Nödhjälpen skickas nu vidare till områden närmare Mosul.
  • Nödhjälp med tält och filtar är på väg till människor som flyr Iraks näst största stad Mosul.
    Nödhjälp med tält och filtar är på väg till människor som flyr Iraks näst största stad Mosul.
  • Människor på flykt i Irak får nödhjälp som filtar, madrasser och liggunderlag.
    Människor på flykt i Irak får nödhjälp som filtar, madrasser och liggunderlag.

UNHCR förbereder för hjälpinsats i Mosul

UNHCR förbereder för en enorm hjälpinsats för att hjälpa barn och familjer som förväntas fly från Mosul.

Minst 700 000 människor från Iraks näst största stad kommer att behöva akut nödhjälp som mat, tak över huvudet, vatten och sjukvård inom en snar framtid.

Den förväntade irakiska militära offensiven för att återta Mosul hotar att orsaka den största flyktingkrisen på väldigt länge, varnar Bruno Geddo, UNHCR:s representant i Irak.

UNHCR arbetar för att det humanitära samfundet ska vara redo att hjälpa människorna som förväntas fly - mer än en miljon kan tvingas på flykt till följd av offensiven.

Sedan 2014 har nästan en av tio irakier tvingats lämna sina hem på grund av konflikter.

  • 61 900 människor har flytt från Mosul sedan i mars.
  • 100 500 har flytt från Shirqat och Al Qayyarah sedan juni.

Nya läger och mer förnödenheter

I juni förklarade den irakiska regeringen att de hade återtagit kontrollen över Falluja från extremister. Den mänskliga kostnaden var hög. Det internationella samfundet har kritiserats för att inte göra tillräckligt för att undvika barns och familjers lidande.

–Vi har lärt oss en hel del av Fallujahkrisen i juni. Den första lärdomen är att det är för sent för finansiering att komma samtidigt som krisen slår TV-nyheterna, säger Geddo.

UNHCR förbereder för att bygga nya läger, utöka redan befintliga och omplacera lager med förnödenheter – för att snabbt kunna hjälpa när de förväntade striderna börjar.

Läger har satts upp på säkra platser runt Mosul. Av dessa är elva antingen planerade eller står klara för familjer att flytta in i. Ytterligare fyra befintliga läger har plats för fler människor. Tillsammans ska de rymma 20 000 familjer (eller 120 000 människor). Dessutom kan statliga läger ge plats till 150 000 personer. Utöver lägren har UNHCR avsatt 38 000 tält för Mosulkrisen.

Offensiven kan ske nästa månad

Det finns begränsningar kring skapandet av läger – som brist på lämplig mark som ofta är svår att hyra, förorenat, fel topografi eller för nära frontlinjen.

En annan begränsning är tiden. Rapporter tyder på att offensiven kan ske så tidigt som nästa månad.

–Vi vet att det kommer att hända. Givarna har accepterat och finansierar hjälpinsatserna – även om medlen endast räcker till 33 procent av behoven, säger Geddo.

Mänskliga sköldar

UNHCR befarar att extremister kan använda civila som mänskliga sköldar, och uppmanar att ge civila tillgång till säkerhet om de lyckas nå vissa områden.

–Irak har genomgått återkommande krig sedan 1975. Det irakiska folket är djupt traumatiserade, säger Bruno Geddo i Irak.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig