• UNHCR var standby hela natten för att bevaka evakueringen av civila från östra Aleppo. Det var iskallt, temperaturen var nere på -6 grader.
    UNHCR var standby hela natten (18 och 19 december) för att bevaka evakueringen av civila från östra Aleppo. Det var iskallt, temperaturen var nere på -6 grader.
  • En UNHCR-personal står framför förstörda gamla byggnader i Aleppo. Många historiska platser i den antika staden Aleppo, som är med på UNESCO:s lista över världsarv sedan 1986, är förstörda eller nedbrända som ett resultat av striderna som har pågått sedan
    En UNHCR-personal står framför förstörda gamla byggnader i Aleppo. Många historiska platser i den antika staden Aleppo, som är med på UNESCO:s lista över världsarv sedan 1986, är förstörda eller nedbrända som ett resultat av striderna som har pågått sedan 2012.

UNHCR om evakueringen i Aleppo

Med situationen i Aleppo har kriget i Syrien nått en historiskt låg nivå. Staden och dess befolkning är i spillror.

Tillsammans med andra organisationer gör UNHCR:s personal allt vad de kan för att hjälpa många tusentals civila som har flytt från sina hem. Men med enbart humanitära insatser går det inte att skydda invånarna - i en situation där medmänskligheten har kollapsat.

Läs mer: UNHCR är på plats med nödhjälp i Aleppo

Det finns tydliga åtgärder som måste vidtas nu. Alla militära insatser måste upphöra. Alla återstående civila måste tillåtas fri lejd ut från östra Aleppo. Prioritet måste vara att rädda liv.

Det är inte allt.

Aleppo har blivit en symbol för det fruktansvärda som sker i Syrien är i dag, med halva befolkningen på flykt från sina hem. Miljoner barn och familjer är i akut behov av hjälp innan den bittra vintern sätter in.

Att skydda vanliga människor måste vara en prioritet, och för att det ska ske är det viktigt att humanitärt tillträde ges.

Tillsammans med partner har UNHCR gett mer än 8000 barn traumatiskt stöd under de senaste dagarna. Grymheter har tillåtits att bli vardagsmat. Så många liv har gått förlorade. Det finns allvarlig risk nu för att lidandet inte kommer att sluta, utan kommer att upprepas på andra håll, i andra krig. För att skydda civila måste kriget i Syriens avslutas nu, och utan dröjsmål.

Slaget om östra Aleppo

För första gången sedan slaget om Aleppo bröt ut 2012 har UNHCR kommit in i Aleppos gamla stadsdel. Omfattningen av förstörelsen av infrastruktur och historiska byggnader är enorm. Århundraden av civilisation står i ruiner efter fyra års intensiva strider över Aleppo – en gång Syriens största stad och en av de äldsta bebodda städerna i världen.

Slaget om Aleppo, mellan syriska regeringsstyrkor och rebeller, var den längsta och blodigaste i landets inbördeskrig. Själva staden har förstörts gradvis av ständiga bombattacker och raket- och flyganfall. Tiotusentals civila fångades i den brutala konflikten. Många förblev instängda i spillrorna av det som en gång var deras hem, affärer och skolor.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig