• UNHCR är på plats med filtar, nödpaket, och madrasser när tusentals familjer flyr från östra Aleppo.
  UNHCR är på plats med filtar, nödpaket, och madrasser när tusentals familjer flyr från östra Aleppo.
 • UNHCR delar ut vinterkläder och värmande filtar till människor som flyr Aleppo.
  UNHCR delar ut vinterkläder och värmande filtar till människor som flyr Aleppo.
 • Behovet om boende för barnen och familjer som flyr Aleppo är akut. Människor söker skydd i kollektivboenden och i andra byggnader - UNHCR delar ut presenningar, madrasser och filtar.
  Behovet om boende för barnen och familjer som flyr Aleppo är akut. Människor söker skydd i kollektivboenden och i andra byggnader - UNHCR delar ut presenningar, madrasser och filtar.

UNHCR på plats i Aleppo

Situationen i Aleppo är instabil, otroligt laddad och förändras snabbt. Människorna som har lämnat sina hem behöver någonstans att ta vägen - behovet av boende är enormt. UNHCR är på plats med nödhjälp.

Förberedelser har gjorts för evakuera familjer från östra Aleppo. Det mänskliga lidandet i Aleppo är enormt efter ihållande bombattacker.

UNHCR trappar upp närvaron

UNHCR trappar upp sin närvaro för hjälpa människorna som väntas fly. UNHCR har redan delat ut väl behövda filtar, skor, långkalsonger, sovsäckar, presenningar och annan nödhjälp till tiotusentals människor.

Tillsammans med parter ser UNHCR också till att 40 000 varma måltider per dag delas ut till människor som har sökt sin tillflykt till industriområdena Jibreen och Mahalej.

Läs mer om Jibreen: UNHCR ger skydd när tusentals flyr i Aleppo

Internflyktingar som FN har intervjuat beskriver den svåra humanitära situationen i östra Aleppo. Priset på livsmedel är upp till 22 gånger högre än i andra delar av Aleppo.

Familjer fångade i östra Aleppo bör tillåtas att evakueras på ett säkert sätt. Alla parter måste respektera internationell humanitär rätt och de familjer som flyr ska behandlas med respekt och värdighet.

Våld och övergrepp

UNHCR är bestört över rapporter om våld och grymheter som begåtts i Aleppo. UNHCR är oroade över säkerheten för familjerna på flykt från sina hem.

UNHCR är på plats - där tillträde ges - och ger skydd, boende och vinterstöd. Lastbilar med humanitär hjälp skickas till Aleppo från Turkiet och västra Aleppo för att möta behoven.

Behov av boende

Med den kommande vintern är boenden ett akut behov. Vissa platser där människor söker skydd är redan fyllda. Många bor i otillräckliga och bristfälliga baracker.

UNHCR har och kommer att fortsätta att hjälpa familjer i Syrien. Endast en långvarig, hållbar politisk lösning på konflikten kommer att avsluta tragedin och lidandet som det syriska folket har fått utstå i nästan sex år.

UNHCR på plats och hjälper i Syrien

 • UNHCR hjälper hundratusentals syrier i nöd. Sedan september har UNHCR delat ut värmefiltar, sovsäckar, presenningar och vinterkläder till över 887 142 personer inne i Syrien.
 • Tillsammans med partner ger UNHCR skydd och boende till tusentals människor. UNHCR ger familjerna som har överlevt otänkbara fasor på flykt tak över huvudet och värme.
 • Många av dem som anländer till UNHCR är svårt traumatiserade, däribland många barn. UNHCR har gett psykosociala stöd till över 7000 barn; allt från rådgivning till terapier för att hjälpa dem efter flera år av trauma och våld.

Vill du hjälpa i Syrien?

Kriget i Syrien har pågått i över fem år. Miljoner människor är på flykt, hälften är barn. Det är världens största kris. Läget är akut och behoven enorma. Ge en gåva här.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig