• Ett flyktingbarn som tillhör folkgruppen Karen från Burma går i skolan i flyktinglägret Umpiem i Thailand.

UNHCR:s arbete för skolgång

När en familj tvingas fly förändras allt, ibland bara på några timmar. Det är viktigt att barn på flykt snabbt kan fortsätta med sin skolgång och få rutin i sin vardag.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, bygger skolor och klassrum, utbildar lärare och delar ut skolmaterial som pennor, papper och skolböcker.

I läger utan el förser UNHCR familjer med solcellsdrivna lampor så att barnen kan läsa på kvällarna. Att göra läxor för att hänga med på lektionerna ökar chansen att barnen går ut skolan och får en bättre framtid.

I nästan hälften av av alla flyktingläger hoppar 1 av 3 barn av skolan för att tjäna pengar till familjen eller hjälpa till med hushållssysslor och passa småsyskon.

Många blir också bortgifta i alldeles för ung ålder. Det gäller särskilt flickor. UNHCR hjälper de här barnen att komma tillbaka till skolan genom att prata och informera lärare och föräldrar om vikten av att gå i skolan.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig