• UNHCR delar ut varma kläder och filtar till människor på flykt i Ukraina.
    UNHCR delar ut varma kläder och filtar till människor på flykt i Ukraina.

Filtar till människor på flykt i Ukraina

UNHCR delar ut varma kläder och filtar till människor på flykt i Ukraina. Hårda strider tvingar allt fler att lämna sina hem, nästan en miljon är på flykt, en siffra som förväntas stiga.

Dessutom har 600 000 ukrainare sökt asyl (eller annan laglig vistelse) i grannländerna, Ryssland, Vitryssland, Moldavien, Polen, Ungern och Rumänien.

De senaste två veckorna har strider i Donetsk, i landets östra del, lett till massiv förstörelse av byggnader. Infrastruktur och sociala tjänster har kollapsat, rapporterar UNHCR.

”Människor evakueras nu från konfliktområdena. Många är fortfarande instängda av striderna, bland annat i källare och byggnader som konstant är under bombanfall”, berättar UNHCR:s talesperson Adrian Edwards

Hittills har mer än 2 800 civila, däribland 700 barn och 60 funktionshindrade, evakuerats från städer som är hårt drabbade av strider. I flera fall har bussar som transporterar de evakuerade blivit beskjutna.

Den ukrainska regeringen är bekymrad över att områden nära frontlinjen, som också står under kraftig beskjutning, inte kan ta emot de nyanlända.

Människorna som är på flykt flyttas till städer längre bort från om Donetskregionen. De transporteras i bilar och bussar, de mest utsatta med tåg. Många bor tillfälligt i tågvagnar på järnvägsstationer, i väntan på transport.

UNHCR på plats i området rapporterar om att många av dem som nyligen tvingats på flykt inte har några tillhörigheter och är utan varma vinterkläder.

För att lösa de mest akuta behoven distribuerar UNHCR förnödenheter i Donetsk-regionen. Cirka 2 000 av de mest utsatta människorna har fått filtar, sovsäckar, sängkläder, varma kläder och dunkar. UNHCR:s stöd delas ut med hjälp av lokala frivilligorganisationer.

Den kraftiga ökningen av strider har begränsat utbudet av varor i konfliktområden, det förvärrar situationen ytterligare.

UNHCR fortsätter att uppmana alla parter i konflikten att inte äventyra livet för invånarna i landet och att hålla sig till principerna för internationell humanitär rätt.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig