Video: 4 minuter om världens flyktingar

Idag är 70,8 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt. Det är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan.

Förra året tvingades 37 000 människor lämna sina hem varje dag.

Det visar siffror från UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen – Global Trends – som släpps idag.

70,8 miljoner människor betalar personligen priset för världens krig, konflikter och förföljelser.

Här kan du läsa rapporten – bläddra bland bilder, kartor, grafik och se filmer.

Tack till dig som är med och hjälper världens utsatta människor.

Internationella flyktingdagen

Imorgon – 20 juni – är det Internationella flyktingdagen. Det är en dag när hela världen lite extra uppmärksammar flyktingar, alla människor runt om i världen som står upp för dem, ger dem en trygg plats och välkomnar dem i sina skolor, på sina arbetsplatser och som grannar.

Vi drar igång Human Facts – en kampanj för att öka kunskapen om och engagemanget för de 70,8 miljoner människor som har tvingats på flykt.

Globala trender: flyktingar i världen 2018

Stigande trend

70,8 miljoner människor i slutet av 2018 – det är 2,3 miljoner fler än året innan, dubbelt så många som för 20 år sedan, eller lika med en befolkning sju gånger större än Sveriges. Eller, av hela jordens befolkning har 1 av 108 tvingats lämna sitt hem på grund av krig och konflikter.

– Vad vi ser är ännu en bekräftelse på en stigande trend i antalet människor som behöver skyddas från krig, konflikt och förföljelse, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Under de senaste tio åren har antalet människor på flykt ökat väsentligt – från 43,3 miljoner 2009 till 70,8 miljoner 2018. Den största ökning var mellan 2012 och 2015, ett resultat av det blodiga kriget i Syrien.

Konflikter i Irak, Jemen och delar av Afrika – i länder söder om Sahara som Demokratiska republiken Kongo och Sydsudan, liksom massflykten av det förtryckta Rohingyafolket från Myanmar (Burma) är också orsaker till ökningen.

Flyktingar, asylsökande och internflyktingar

Bland de 70,8 miljoner människor som används i rapporten finns det tre huvudgrupper:

 • 25,9 miljoner flyktingar – människor som har flytt från sitt hemland till ett annat.
 • 3,5 miljoner asylsökande – människor som har sökt asyl och väntar på beslut om flyktingstatus.
 • 41,9 miljoner internflyktingar – de är på flykt från konflikter inom sitt hemland.

Flyktingar

Av 25,9 miljoner flyktingar kommer 67 procent från fem konfliktdrabbade länder:

 • Syrien (6,7 miljoner)
 • Afghanistan (2,7 miljoner)
 • Sydsudan (2,3 miljoner)
 • Myanmar (1,1 miljoner)
 • Somalia (0,9 miljoner)

80 procent av alla flyktingar söker skydd i ett grannland.

De flesta flyktingar befinner sig i:

 • Turkiet (3,7 miljoner) – gränsar till Syrien.
 • Pakistan (1,4 miljoner) – gränsar till Afghanistan.
 • Uganda (1,2 miljoner) – gränsar till Sydsudan.
 • Sudan (1,1 miljoner) – gränsar till Sydsudan.
 • Tyskland (1,1 miljoner).

Hälften av alla flyktingar är barn. Av de barnen är 111 000 ensamma – utan sina föräldrar.

Internflyktingar

Den största gruppen – 41,3 miljoner människor – är på flykt från konflikter i sitt hemland. De har sökt skydd i andra områden inom sitt hemland, de kallas för internflyktingar. (På engelska Internally Displaced People eller IDPs.)

De flesta internflyktingar befinner sig i:

 • Colombia (7,8 miljoner)
 • Syrien (6,2 miljoner)
 • Demokratiska republiken Kongo (4,5 miljoner)
 • Somalia (2,65 miljoner)
 • Etiopien (2,62 miljoner)

En människa flyr varannan sekund

Under 2018 tvingades 13,6 miljoner människor att fly från sina hem. Det är 37 000 varje dag eller en människa varannan sekund.

2,3 miljoner fler under 2018

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet människor på flykt med 2,3 miljoner.

En stor del berodde på ökningen av internflyktingar i Etiopien och nya asylsökande från Venezuela.

Lösningar för flyktingar

Det bästa för varje flykting är att ha möjlighet återvända hem frivilligt, i säkerhet och med värdighet.

Nu krävs det att världens länder samarbetar för att hjälpa flyktingar och de länder som välkomnar dem.

– I varje flyktingsituation – var den än är, hur länge den än pågår – måste det läggas fokus på att hitta lösningar och undanröja hinder för människor att åka hem. Det här är ett komplicerat arbete där UNHCR ständigt är involverad och som kräver att alla länder samarbetar för allas bästa. Det är en av de stora utmaningarna i vår tid, uppmanar Grandi.

Åtta fakta om flyktingar

 • Barn: Varannan flykting är ett barn, många (111 000) är ensamma och utan sina familjer.
 • Städer: De flesta flyktingar bor i städer, 61 procent - inte på landsbygden eller i läger som många tror.
 • Fattiga och rika länder: De fattigaste länderna tar emot en tredjedel av världens alla flyktingar. 16 procent tas emot av rika länder i väst.
 • Var: 80 procent av alla flyktingar bor i länder som gränser till hemlandet.
 • Tidslängd: 4 av 5 flyktingar har varit på flykt i minst fem år. 1 av 5 har varit flyktingar i 20 år eller mer.
 • Summa: Av hela jordens befolkning är 1 av 108 på flykt från krig, konflikter eller förföljelse. För tio är sedan var siffran 1 av 160.

TACK!

Tack till dig som är med och skyddar världens mest utsatta människor. Du räddar liv varje dag och ger människor på flykt chansen att skapa sig en trygg framtid.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

70,8 miljoner människor på flykt – ny rekordhög siffra som kräver mer stöd

70,8 miljoner människor är på flykt från krig, förföljelse och konflikt. Det är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan.

Idag släpps UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen ’Global Trends'. Siffrorna är från slutet av 2018. Data har samlats in av UNHCR, världens regeringar, andra FN-organ och organisationer.

Rapporten visar mer än siffror i statistiken. 70,8 miljoner människor betalar personligen priset för världens krig, konflikter och förföljelser – och dagens allt hårdare politiska klimat mot ’främlingar’.

Stigande trend

70,8 miljoner människor i slutet av 2018 – det är 2,3 miljoner fler än året innan, dubbelt så många som för 20 år sedan, eller lika med en befolkning sju gånger större än Sveriges. Eller, av hela jordens befolkning har 1 av 108 tvingats lämna sitt hem på grund av krig och konflikter.

– Vad vi ser är ännu en bekräftelse på en stigande trend i antalet människor som behöver skyddas från krig, konflikt och förföljelse. Trots att språket runt flyktingar och migranter ofta är ”förgiftat”, ser vi också ökad generositet och solidaritet – särskilt av samhällen som själva har tagit emot ett stort antal flyktingar. Vi måste bygga vidare på alla positiva krafter och fördubbla vår solidaritet med de flera tusentals oskyldiga människor som tvingas fly från sina hem varje dag, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Siffran 70,8 miljoner människor är lågt tilltagen.

Krisen i Venezuela

Krisen i Venezuela återges bara delvis i rapporten. I slutet av 2018 hade 3 miljoner venezuelaner lämnat landet sedan 2015. Idag har den stigit till 4 miljoner och krisen är idag en av världens största. Trots att de flesta som flyr behöver internationellt skydd har bara en halv miljon formellt ansökt om asyl. De flesta venezuelaner söker skydd i Peru och Colombia.

Globala trender: flyktingar i världen 2018

Under de senaste tio åren har antalet människor på flykt ökat väsentligt – från 43,3 miljoner 2009 till 70,8 miljoner 2018. Den största ökning var mellan 2012 och 2015, ett resultat av det blodiga kriget i Syrien.

Konflikter i Irak och Jemen, delar av Afrika söder om Sahara som Demokratiska republiken Kongo och Sydsudan, liksom av massflykten av Rohingyafolket från Myanmar till Bangladesh bidrar till ökningen.

Flyktingar, asylsökande och internflyktingar

Bland de 70,8 miljoner människor som används i årsrapporten Global Trends finns det tre huvudgrupper:

 • Flyktingar (25,9 miljoner).
 • Asylsökande (3,5 miljoner).
 • Internflyktingar (41,3 miljoner).

Flyktingar

Flyktingar är människor som tvingas fly från sitt hemland på grund av konflikter, krig eller förföljelse. Antalet flyktingar i världen uppgick i slutet av 2018 till 25,9 miljoner – 500 000 fler än 2017.

Av dem är 5,5 miljoner palestinska flyktingar som får hjälp av UNRWA, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar.

67 procent av världens flyktingar kommer från fem länder:

 • Syrien (6,7 miljoner)
 • Afghanistan (2,7 miljoner)
 • Sydsudan (2,3 miljoner)
 • Myanmar (1,1 miljoner)
 • Somalia (0,9 miljoner)

80 procent av alla flyktingar söker skydd i ett grannland.

De flesta flyktingar befinner sig i:

 • Turkiet (3,7 miljoner)
 • Pakistan (1,4 miljoner)
 • Uganda (1,2 miljoner)
 • Sudan (1,1 miljoner)
 • Tyskland (1,1 miljoner)

Asylsökande

Asylsökande är människor utanför sitt hemland som har ansökt om asyl, och väntar på beslut om flyktingstatus. I slutet av 2018 fanns det 3,5 miljoner asylsökande i världen.

De flesta asylsökande kommer från:

 • Venezuela
 • Afghanistan
 • Syrien
 • Irak
 • Demokratiska republiken Kongo

De flesta har sökt asyl i:

 • USA
 • Peru
 • Tyskland
 • Frankrike
 • Turkiet

Internflyktingar

Den största gruppen – 41,3 miljoner människor – är på flykt från konflikter i sitt hemland. De har sökt skydd i andra områden inom sitt hemland, de kallas för internflyktingar. (På engelska Internally Displaced People eller IDPs.)

De flesta internflyktingar befinner sig i:

 • Colombia (7,8 miljoner)
 • Syrien (6,2 miljoner)
 • Demokratiska republiken Kongo (4,5 miljoner)
 • Somalia (2,65 miljoner)
 • Etiopien (2,62 miljoner)
 • Nigeria (2,17 miljoner)
 • Jemen (2,14 miljoner)
 • Afghanistan (2,1 miljoner)
 • Sydsudan (1,9 miljoner)
 • Sudan (1,8 miljoner)

En människa flyr varannan sekund

Under 2018 tvingades 13,6 miljoner människor att fly från sina hem. Det är 37 000 varje dag, eller en människa varannan sekund.

2,3 miljoner fler under 2018

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet människor på flykt med 2,3 miljoner.

Av särskilt intresse var ökningen av internflyktingar i Etiopien och nya asylsökande från Venezuela.

Ökning fortsätter i högre takt än arbetet med att hitta lösningar och ge människor skydd.

Lösningar för flyktingar

Det bästa för varje flykting är att ha möjlighet återvända hem frivilligt, i säkerhet och värdighet.

Ungefär 593 800 flyktingar återvände hem under 2018. De flesta till Syrien, Sydsudan och Somalia – det var inte ett återvändande som UNHCR stödde, läget är fortfarande farligt i länderna.

Integration och vidarebosättning

Andra lösningar är att integreras i asyllandet eller vidarebosättas (få en plats som kvotflykting) till ett tredjeland. Dock fick endast 92 400 flyktingar en plats för vidarebosättning under 2018, mindre än 7 procent av dem som väntar på en plats.

Nu krävs det att världens länder samarbetar för att hjälpa flyktingar och de länder och samhällen som välkomnar dem.

– I varje flyktingsituation – var den än är, hur länge den än pågår – måste det läggas fokus på att hitta lösningar och undanröja hinder för människor att åka hem. Det här är ett komplicerat arbete där UNHCR ständigt är involverarad men som också kräver att alla länder samarbetar för allas bästa. Det är en av de stora utmaningarna i vår tid," berättar Grandi.

Rapporten i korthet

70,8 miljoner

70,8 miljoner människor på flykt krig, konflikter eller förföljelse:

 • 2,2 miljoner fler än 2017.
 • Dubbelt så många som för 20 år sedan.
 • En befolkning som ungefär motsvarar sju gånger Sveriges.
 • En bidragande faktor till ökningen är krisen i Venezuela.

Stigande siffror en stigande trend:

 • Ökningen har pågått i 20 år, i allt högre grad sedan 2011.
 • Antalet flyktingar är högre än någonsin tidigare.
 • Antalet internflyktingar är också höga.

Åtta fakta om flyktingar

 • Barn: Varannan flykting är ett barn, många (111 000) är ensamma och utan sina familjer.
 • Småbarn: Uganda rapporterade att 2800 flyktingbarn på fem år eller under är ensamma eller separerade från sina familjer.
 • Städer: De flesta flyktingar bor i städer, 61 procent - inte på landsbygden eller i läger som många tror. 
 • Fattiga och rika länder: De fattigaste länderna tar emot en tredjedel av världens alla flyktingar. 16 procent tas emot av rika länder i väst.
 • Var: Omkring 80 procent av alla flyktingar bor i länder som gränser till hemlandet.
 • Tidslängd: Nästan 4 av 5 flyktingar har varit på flykt i minst fem år. 1 av 5 har varit flyktingar i 20 år eller mer.
 • Nya asylsökande: Det största antalet asylansökningar 2018 kom från venezuelaner (341 800).
 • Summa: Av hela jordens befolkning är 1 av 108 på flykt från krig, konflikter eller förföljelse. För tio är sedan var siffran 1 av 160.

Källa: unhcr.org

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Tusentals människor korsar gränsen över Simon Bolivar-bron från Venezuela till Colombia varje dag. Läget väntas bli sämre. UNHCR stärker insatserna.
  Tusentals människor korsar gränsen över Simon Bolivar-bron från Venezuela till Colombia varje dag. Läget väntas bli sämre. UNHCR stärker insatserna.

Passa på i Almedalen: Hållbarhet, talanger, flyktingar och argument X2

Vi åker till Almedalen 2019 med två seminarier, mat och experter. Passa på att träffa våra grymma värvare, bli månadsgivare, besök och köp nödbostaden Better Shelter. Och fram för allt: Leave No One Behind.

Nödbostaden Better Shelter finns uppställd vid Gotlands museum. Du kan gå in och få en känsla av ett familjeliv på 16 kvm. Mingla, prata hållbar framtid och om hur näringslivet är viktiga aktörer i flyktingkriser.

Den 2 juli kan du lära dig allt om hur du attraherar och behåller talanger med ett effektivt hållbarhetsarbete.

Den 4 juli får du veta mer om flyktingsituationen världen. Vilka är de 70 miljoner människor som personligen betalar priset för krig, konflikter och förföljelse.

Våra två seminarier

Uppdrag: Attrahera och behåll talanger med ett effektivt hållbarhetsarbete

 • Arrangör: Sverige för UNHCR
 • Dag: 2/7 2019 12:00–12:45
 • Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

På agendan:

Engagemang för globala humanitära frågor blir allt viktigare för företagen för att attrahera talanger och stärka affären. Vad innebär det för de anställda och vilken roll spelar det för kunder? Hur resonerar företagen vad innebär engagemanget för hjälporganisationer?

Medverkande:

 • Åsa Widell, Generalsekreterare, Sverige för UNHCR
 • Lena Bjurner, HR & hållbarhetsdirektör, Scandic Hotels Group
 • Lena Herder, Landschef, IKEA Sverige
 • Johan Karlsson, VD Better Shelter
 • Julian Firpo, Grundare, Humble Executive
 • Malou von Sivers, Moderator

Situationen för flyktingar i världen

 • Arrangör: Sverige för UNHCR
 • Dag: 4/7 2019 08:00–08:45
 • Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

På agendan:

70 miljoner. Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt som nu, samtidigt hårdnar samtalet. Hur hittar vi fram till människorna bakom siffrorna igen?

Ur manifestet Human Facts: Du kommer förmodligen höra något om flyktingar idag. Siffror och argument kastas runt. Men bakom varje siffra finns en person med en egen historia. Vi har många sådana siffror - som inte alls handlar om politik och kostnader. Utan om människor. Vi kallar det Human Facts. Och i grund och botten handlar det om humanism.

Välkommen till ett samtal om hur världens flyktingsituation faktiskt ser ut idag.

Medverkande:

 • Henrik Nordentoft, UNHCR
 • Anna Lindblad, Rådgivningsbyrån
 • Cecilia Uddén, Sveriges Radio
 • Arash Gilan, Viva Media
 • Moderator: Alexandra Pascalidou 

Kom förbi Gotlands museum! Vi bjuder på wraps eller frukost.

Vi ses där.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • För Pedro* och Lucia* var det kärlek vid första ögonkastet.
  För Pedro* och Lucia* var det kärlek vid första ögonkastet.
 • Pedro* tvingades fly från sitt hemland El Salvador. I Guatemala blev han förälskad i Lucia Solorzano* som är transkvinna.
  Pedro* tvingades fly från sitt hemland El Salvador. I Guatemala blev han förälskad i Lucia Solorzano* som är transkvinna.
 • Pedro* och Lucia* träffades under en Pridefestival för två år sedan. Priderörelsens mål är att alla ska vara stolta för den de är och att ingen ska behöva dölja sitt rätta jag.
  Pedro* och Lucia* träffades under en Pridefestival för två år sedan. Priderörelsens mål är att alla ska vara stolta för den de är och att ingen ska behöva dölja sitt rätta jag.

Pride: En kärlekshistoria

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Pedro* och Lucia* – en kärlekshistoria

– Vi borde ha rätt att vara vem vi är, vara fria och vara trygga, säger Pedro Fuentes*, 25 år och transsexuell man på flykt från El Salvador.

Pedro tvingades fly från sitt hem i El Salvador – ett av världens våldsammaste länder – när kriminella gäng hotade att döda honom om han inte gick med på att sälja narkotika.

– De trodde att jag obemärkt kan passera polisen eftersom jag är transperson, berättar Pedro.

Han flydde över gränsen till Guatemala. Där blev han förälskad i Lucia Solorzano* som är transkvinna som han träffade på en Prideparad för två år sedan.

– För oss var det kärlek vid första ögonkastet, berättar Pedro*.

* Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.

Pride betyder ”stolthet” på engelska. Priderörelsens mål är att alla ska vara stolta för den de är och att ingen ska behöva dölja sitt rätta jag.

Enligt en studie som UNHCR gjorde 2016 berättade nästan 90 procent av HBTQ- flyktingarna från Centralamerika att de hade utsatts för sexuella övergrepp eller könsrelaterat våld i sina ursprungsländer. Ett litet men växande antal människor söker skydd i Guatemala.

Skydda HBTQ-flyktingar

Världens stater och UNHCR ansvarar för det internationella skyddat av flyktingar. Skyddet regleras av juridiska överenskommelser. Det viktigaste är 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, antagna inom ramen för Förenta Nationerna (FN).

Enligt FN:s flyktingkonvention ska varje människa som utsätts för våld, omänsklig behandling eller allvarlig diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet – och vars regering inte kan eller är ovillig att skydda personen – bli erkänd som flykting.

Läs 10-fakta om HBTQ, UNHCR och Pride.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig