"Barnen som svälter skulle kunna vara mina egna"

Se filmen med Joel Andersson som jobbar med hjälpsändningar för UNHCR i Damaskus. Han berättar om barnen som lider i Syrien där kriget snart går in på sjunde året - "barnen som svälter på gatorna skulle kunna vara mina egna".

Joel berättar:

Om en vecka är det sex år sedan kriget bröt ut här. Det är ofattbart lång tid, snart längre än andra världskriget.

Barn i min egen dotters ålder har aldrig upplevt något annat än krig, grymhet och död.

Även om det nu är vapenvila och bomberna har tystnat i vissa delar av landet är situationen för vanliga människor otroligt svår – till och med svårare än när jag först kom hit för två sedan.

Många bor i belägrade områden, en stor del av dem är barn.

Flera miljoner människor bor i områden som är mycket svåra att nå på grund av strider och osäkerhet. De är helt beroende av hjälpsändningar från organisationer som UNHCR.

Mitt jobb är att se till att dessa hjälpsändningar kommer fram – och det gör de. Under de senaste månaderna har UNHCR sett till att 1,2 miljoner människor i Syrien fått varma kläder, kaminer, presenningar och annan hjälp för att överleva vintern.

"Jag var i Aleppo ... absolut fruktansvärt"

Jag var i Aleppo för några veckor sen och såg vad krig kan göra mot en familj och mot ett land. Och det är absolut fruktansvärt.

För några dagar sedan fick jag en fråga från en journalist. Varför åker man som svensk till Syrien för att jobba på UNHCR?

Efter vad jag har sett i Aleppo och Homs och runt om i landet så är det svaret ganska självklart. Det känns nästan som att man som medmänniska har en plikt att hjälpa till.

"Barnen som svälter på gatorna skulle kunna vara mina egna"

Familjerna som nu har förlorat allting. Barn som aldrig har sett något annat än krig. Det skulle kunna vara du och jag. Det skulle kunna vara en familj i Sverige.

Och när man väl ser att barnen som svälter på gatorna – som har förlorat sina hem och sina föräldrar – mycket väl skulle kunna vara mina egna barn så finns det egentligen inget annat val än att hjälpa till.

Tack för ditt stöd,

Joel Andersson
UNHCR i Damaskus

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Biney är flykting från Sydsudan som har fått skydd i Tchad. Här håller hon upp en majrova från sin åker där hon också odlar lök. UNHCR hjälper kvinnor på flykt med redskap för att odla egna grödor och bli självförsörjande.
  Biney är flykting från Sydsudan som har fått skydd i Tchad. Här håller hon upp en majrova från sin åker där hon också odlar lök. UNHCR hjälper kvinnor på flykt med redskap för att odla egna grödor och bli självförsörjande.
 • Tusentals familjer har flytt från våld i Nigeria. I ett kvinnoprojekt i Niger får kvinnor alterantivt bränsle för att slippa gå långt för att hämta ved.
  Tusentals familjer har flytt från våld i Nigeria. I ett kvinnoprojekt i Niger får kvinnor alternativt bränsle för att slippa gå långt för att hämta ved.
 • I Jordainen får ensamstående mammor som Budoor försörjningsstöd för att betala hyra och köpa mat.
  I Jordanien får ensamstående mammor som Budoor försörjningsstöd för att betala hyra och köpa mat.

Kvinnodagen 2017 – friska, trygga och starka

Visste du att hälften av alla människor på flykt är kvinnor och flickor? Idag, på internationella kvinnodagen, hyllar vi deras styrka.

Människor som flyr från krig och våld tvingas ofta lämna sina hem med få ägodelar eller ingen alls. Att bo på okända platser gör kvinnor och flickor väldigt utsatta och riskerna att diskrimineras och utsättas våld och övergrepp ökar.

Våra kollegor runt om i världen arbetar för att minimera de riskerna och hjälpa kvinnor och flickor på flykt att leva ett självständigt liv i säkerhet – med samma rättigheter som män och pojkar.

Kvinnor och flickor på flykt

Här är tre exempel på hur UNHCR hjälper flyktingkvinnor och flickor runt om i världen.

Ökad självständighet i Tchad

I Tchad får flyktingkvinnor som Biney från Sydsudan möjlighet att odla sina egna grödor. Idag är hon en av 462 bönder – mestadels kvinnor – som fått tillgång till verktyg för att försörja sig själv och sina barn.

– Med pengarna jag tjänar på att sälja delar av min skörd kan jag ta hand om mina barn, och de kan koncentrera sig på sina studier, säger Biney.

Sedan starten 2014 har UNHCR hjälpt över 5 000 flyktingar och 3000 lokalinvånare att leva fredligt tillsammans och samtidigt ökat kvinnors självständighet.

Alternativt bränsle i Niger

I Niger hjälper UNHCR kvinnor och flickor att få en tryggare vardag genom att erbjuda ett alternativa bränslen till ved.

Att hämta ved och vatten är bland det farligaste i en kvinnas vardag. Det innebär ofta att lämna tryggheten i hemmet för att gå långt – till ödsliga platser där de riskerar att utsättas för övergrepp.

Under 2016 fick över 200 000 av de mest utsatta människor i Diffa-regionen gasolflaskor för att använda till matlagning i hemmet. De gör att kvinnor och flickor inte behöver lämna hemmet för att hämta ved. Det gör det också möjligt för flickor tillbringa mer tid i skolan i stället för att utföra sysslor i hemmet.

Kontantstöd till ensamstående mammor i Jordanien

I Jordanien ger UNHCR utsatta syriska flyktingkvinnor kontantstöd för att betala hyran. Det hjälper mammor som Budoor att ge sina sju barn någonstans att bo.

Tack vare kontantstödet som hon får från UNHCR varje månad kan Budoor ge familjen tak över huvudet.

– Jag vet inte vad vi skulle göra utan kontantstödet – jag kan inte ens föreställa mig det, säger Budoor.

UNHCR:s insatser för att skydda kvinnor och flickor

 • Delar ut nödhjälp och borrar brunnar på lättillgängliga platser.
 • Separerar toaletter för att minska risken för övergrepp.
 • Sätter upp belysning – ofta soldriven – för att öka säkerheten.
 • Ger stöd till offer för sexuella övergrepp.
 • Arbetar aktivt för att öka jämställdheten bland person, samarbetspartner och flyktingarna själva.
 • Ger kvinnor försörjningsstöd som minskar risken att utnyttjas eller behöva sälja sin kropp för att överleva.
 • Ger flickor möjlighet att gå i skolan.

Kvinnor på flykt vill och kan påverka framtiden för sig själva, sina barn och sitt hemland. Därför är det viktigt är de är friska, känner sig trygga och kan bestämma över sina liv.

Vill du hjälpa?

Beställ ett hälsopaket för 180 kronor i vår gåvoshop. Gåvan räcker till ett hälsopaket som innehåller ett års förbrukning av bindor och tvål plus en vattendunk för att hämta rent vatten. Hälsopaketet hjälper kvinnor på flykt att sköta sin hygien och vara friska.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • - Tack vare årets utdelning kommer UNHCR se till att fler människor på flykt får skydd, mat, medicin och tak över huvudet, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.
  - Tack vare årets utdelning kommer UNHCR se till att fler människor på flykt får skydd, mat, medicin och tak över huvudet, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Sverige för UNHCR får 25 miljoner kronor av PostkodLotteriet

Sverige för UNHCR får 25 miljoner kronor av Svenska PostkodLotteriet.

– Jag vill rikta ett stort tack till PostkodLotteriet för deras viktiga bidrag. Allt fler familjer tvingas på flykt i världen och behoven är enorma. Tack vare årets utdelning kommer UNHCR kunna se till att fler människor på flykt får skydd, mat, medicin och tak över huvudet, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet sedan 2009 och har totalt tagit emot över 128 miljoner kronor i stöd. Under gårdagens utdelning fick sammanlagt 53 ideella organisation dela på över 1,1 miljarder kronor.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Tvååriga Nyanchau Teny dricker en slags te som hjälper mot hosta, diarré och kräkningar. 2,4 miljoner människor i Sydsudan lider av matbrist.
  Tvååriga Nyanchau Teny dricker en slags te som hjälper mot hosta, diarré och kräkningar. 2,4 miljoner människor i Sydsudan lider av matbrist.

Inbördeskrig och svält i Sydsudan – en hjärtskärande tragedi

FN larmar om svält i Sydsudan. Det är den senaste i raden av svårigheter i ett landet där situationen redan är en humanitär katastrof. Ett inbördeskrig har pågått sedan 2013 och är extremt brutalt.

Hjärtskärande tragedi

Krisen i landet är en hjärtskärande tragedi - som varken får den uppmärksamhet eller finansiering som den behöver.

Nu förvärras situationen i landet av allvarliga hälsoproblem orsakade av brist på mat, undernäring och svält. Det drabbar miljoner barn - som är Sydsudans framtid.

Svälten beror på flera år av livsmedelsbrist som är orsakat av inbördeskrig och brist på finansiering till hjälpinsatser som har resulterat i nedskärningar av matransoner.

Minskad livsmedelshjälp har en förödande inverkan på hälsan för tusentals flyktingfamiljer. UNHCR samarbetar med FN:s livsmedelsprogram WFP för att förebygga undernäring.

- Vi kan inte föreställa oss hur svårt livet är för de tusentals flyktingfamiljer som är utan mat. Vi samarbetar med WFP för att säkerställa att ingen flykting somnar hungrig. Mer finansiering till hjälpinsatser måste komma snabbt, säger UNHCR:s chef Filippo Grandi.

Mer än 60 procent av flyktingarna från Sydsudan är barn som har överlevt fruktansvärt våld och hot, många har bevittnat brutala brott och attacker.

UNHCR är på plats i hela regionen och hjälper inom alla sektorer – som skydd, tak över huvudet, förnödenheter, utbildning, vatten och sanitet, livsmedel och hälsa, läger och logistik.

Afrikas största flyktingkris

Flyktingkrisen i Sydsudan är Afrikas största med ett blodigt inbördeskrig som har pågått i fyra år.

I Sydsudan är nästan 5,5 miljoner människor - 42 procent av landets befolkning - i akut behov av mat och humanitär hjälp. Minst 100 000 människor står inför allvarliga hälsoproblem och riskerar att dö på grund av svält. Minst en miljon barn löper allvarlig risk att drabbas av svälten.

Flyktingar i Sydsudan

4 miljoner flyktingar och internflyktingar – mer än hälften är barn - är drabbade av krisen i Sydsudan

 • 1,5 miljoner människor har flytt från Sydsudan till Uganda, Etiopien, Sudan, Kenya, Demokratiska republiken Kongo och Centralafrikanska republiken.
 • 2,1 miljoner människor är internflyktingar som lever under svåra förhållanden.
 • Det finns 260 000 flyktingar från andra krisdrabbade länder (främst från Sudan) i Sydsudan.

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta av Sydsudans grannländer själva är drabbade av problem, vilket gör att flyktingarna som tar sig dit inte nödvändigtvis är garanterade säkerhet och skydd.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig