Extrem fattigdom hotar syriska flyktingar i Libanon

Syriens sjuåriga krig fortsätter att driva på världens största flyktingkris. Mer än 5,6 miljoner människor har tvingats till långvarig flykt i grannländerna.

Givarkonferens

Just nu, 24 och 25 april, pågår en givarkonferensen i Bryssel. Konferensen hålls för att få länder att ge pengar för att hjälpa syriska flyktingar och de länder som har välkomnat dem.

Extrem fattigdom

Varje år sjunker familjer på flykt djupare ner i fattigdom. De flesta flyktingarna i Jordanien och Libanon lever nu under fattigdomsgränsen och kan inte klara sina grundläggande behov.

I Libanon lever 58 procent av en miljon registrerade syriska flyktingar i extrem fattigdom – mindre än 25 kronor per dag.

UNHCR delar ut kontantstöd till 33 000 familjer i Libanon varje månad.
Stödet från omvärlden räcker inte till – många familjer blir utan och kämpar för att överleva.

Skulder

Shaalan är 90 år och har flytt från Homs i Syrien. Han kämpar med skulder och för att har råd med medicin till sin fru som har diabetes. Familjen bor i tält i Libanon och lever på soppa och linser.

– Vi lever på soppa och linser. Ibland doppar vi bröd i teet. Vi måste uthärda det här. Vad ska vi göra? Jag är alltid orolig över att klara vardagen. Jag kan inte arbeta och det finns ingenstans att ta vägen. Jag är 90 år och handikappad, berättar Shaalan

Många syriska flyktingar i Libanon, som Shaalan, lever i fattigdom.

Sobhiya är ensamstående mamma till fem barn. Familjen lever på under 26 kronor per dag.

– Jag får mat och hjälp med uppvärmning. Vi kämpar för att överleva. Allt är dyrt och jag är sjuk, sager Sobhiya som kommer från Homs i Syrien.

Sobhiya har svåra beslut att fatta.

– Vi får kontantstöd till bränsle för att hålla värmen. Men, jag använder pengarna för att köpa mat till mina barn, berättar Sobhiya.

Utan kontantstöd är livet svårt.

Inte alla utsatta familjer på flykt får stöd.

– Det problem vi har är att vi borde hjälpa 76 procent av befolkningen, men vi hjälper bara en del av de 58 procent som lever i extrem fattigdom. Just nu ökar sårbarheten, säger Mireille Girard, UNHCR:s chef i Libanon.

Kontantstöd

Kontantstöd är en viktig del i UNHCR:s hjälpinsatser i kriget. Stödet ger flyktingarna själva möjlighet att hantera sina mest akuta behov. Det ger större valfrihet samtidigt som de ökar de lokala ekonomierna i Libanon och Jordanien.

Biometri

UNHCR använder biometriska system som säkerställer att kontantstöd ges till de människor som behöver det mest – på ett kostnadseffektivt sätt.

Källa: unhcr.org - Funding gap threatens more misery for destitute Syrians

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Serge Ngandy är 48 år. Två av hans barn har dödats i strider. Nu är familjen på flykt i sitt hemland Kongo - där är internflyktingar och kan inte återvända hem på grund av konflikter.
  Serge Ngandy är 48 år. Två av hans barn har dödats i strider. Nu är familjen på flykt i sitt hemland Kongo - där är internflyktingar och kan inte återvända hem på grund av konflikter.

Gemensam push för att hjälpa människor på flykt i sina hemländer

När antalet kriser runt om i världen ökar, tvingas miljontals människor på flykt i sina hemländer. Nu stärker stater, FN-organ och partner insatserna för att tillsammans hjälpa internflyktingar.

Handlingsplan för internflyktingar

Vid ett möte i Genève den 17 april lanserades en handlingsplan för att skydda och skapa lösningar för internflyktingar – på engelska: internally displaced people, IDP.

(Planen heter Plan of Action for Advancing Prevention, Protection and Solutions for Internally Displaced People 2018-2020.)

Mötet markerade 20-årsdagen av principerna om internflykt – Guiding Principles on Internal Displacement – allmänt accepterad som den globala standarden för att skydda och bistå internflyktingar.

Internflykt – en global fråga

Internflykt har varit en erkänd global fråga sedan början av 1990-talet, men insatserna för hitta lösningar har varit otillräckliga, trots alla ansträngningar. Under tiden har antalet internflyktingar ökat.

Mer än i London eller New York

I slutet av 2016 var över 40 miljoner människor på flykt i sina hemländer på grund av väpnad konflikt, våld eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna – mer än fyra gånger fler än hela befolkningen i London eller New York.

Under 2016 orsakade katastrofer ytterligare 24 miljoner internflyttningar.

Varje år tvingas cirka 15 miljoner människor på flykt till följd av utvecklingsprojekt.

Miljontals andra internflyktingar registreras  inte – de är människor som har förlorat sin mark, utsatts brottsligt våld eller torka.

Ökad säkerhet

– Att skydda internflyktingar och hitta lösningar på deras situation bidrar till ökad stabilitet för länder och regioner. På samma sätt som flyktingar står internflyktingar ofta inför stor osäkerhet. De kan tvingas fly flera gånger för att hitta en trygg plats där de kan starta om sina liv. De riskerar att marginaliseras i de samhällen där de lever. Konsekvenserna av att misslyckas med att lösa internflykt kan vara förödande, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

UNHCR och UNOCHA uppmanar flera aktörer att öka insatserna för att förebygga, agera och lösa situationen för internflyktingar.

– Det internationella samfundet har lovat inte lämna någon utanför. Det löftet måste inkludera de miljoner människor som är på flykt från väpnad konflikt, våld och katastrofer i sina hemländer. Vi arbetar med berörda stater och internflyktingarna själva för att se till att deras behov hanteras, säger Mark Lowcock på FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA).

I handlingsplanen finns konkreta åtgärder för att underlätta och stärka internflyktingars deltagande i de beslut som berör dem, utöka nationella lagar och politiska åtgärder för internflykt.

Källa och kontakt: States, UN, partners in new joint push to help people displaced in their own countries

Fakta internflyktingar:

Antalet människor som var på flykt inom sitt eget lands gränser (internflyktingar) uppgick till 40,3 miljoner i slutet av 2016.

Länder med flest internflyktingar i slutet av 2016, enligt UNHCR:s rappport Global Trends:

 • Colombia: 7,4 miljoner
 • Syrien: 6,3 miljoner
 • Irak: 3,6 miljoner
 • Sudan: 2,2 miljoner
 • Nigeria: 2,2 miljoner
 • Jemen: 2 miljoner
 • Sydsudan: 1,9 miljoner
 • Ukraina: 1,8 miljoner
 • Afghanistan: 1,8 miljoner
 • Somalia: 1,6 miljoner

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Fasansfullt för flyktingar i Jemen

Två miljoner invånare är på flykt från sina hem i Jemen just nu. 22 miljoner är i akut behov av humanitär hjälp. Barnen växer upp i en krigszon.

280 000 flyktingar från andra länder befinner sig i Jemen – för många av dem är situationen fasansfull.

Det är världens största humanitära kris. UNHCR är på plats med tält, ger skydd och delar ut nödhjälp.

Situationen för flyktingar fasansfull

UNHCR oroas över den svåra situationen för flyktingar, asylsökande och migranter i Jemen.

Förvärrade konflikter, försämrade ekonomiska förhållanden och brottslighet ökar risken att utsättas övergrepp, utpressning och människohandel.

Långvariga konflikter och osäkerhet rubbar statliga institutioner och försvagar rättsstatsprincipen i Jemen.

Arrestering och förvar

Flyktingar arresteras och misshandlas, sedan skickas de ut på havet – ibland tillbaka till samma smugglare som förde dem till Jemen.

I januari i år kom rapporter om att mer än 50 somalier hade drunknat.

UNHCR har sedan februari i år arbetat med att skydda 100 nyanlända i Jemen. De har arresterats och hållits i förvar. De hotas om utvisning, utpressning och övergrepp.

Övergrepp och avvisningar

Rapporter om övergrepp under tiden i förvar är många. Vissa nyanlända utsätts för fysiskt och sexuellt våld.

De som har överlevt har berättat för UNHCR om skottlossning, misshandel, våldtäkter av vuxna och barn, förödmjukelser som påtvingad nakenhet, avrättningar och nekande av mat.

Utpressning

Andra utsätts för utpressning.

Förra månaden fick UNHCR rapporter om en grupp människor som transporterades till en hamn för att lämna landet, istället fängslades de av smugglare som krävde en lösensumma för deras frisläppande. De tvingades att ringa till sina familjer i Etiopien om att föra över upp till 6000 kronor (700 USD) för att släppas fria.

Frustrerande för UNHCR

UNHCR har ingripit i flera liknande situationer och är frusterad över förhållandena.

Alla statliga och icke-statliga aktörer uppmanas att kontrollera förvaren där människor hålls inlåsta, och se till att de behandlas med värdighet och mänskligt.

UNHCR kämpar för att hjälpa människor som behöver internationellt skydd, i enlighet med internationell rätt.

UNHCR uppmanar också flyktingar att återvända till sina hemländer med hjälp av internationella organisationer som kan säkerställa att principen om att återvändande ska ske frivilligt.

Jemen: transitland för migration

Historiskt sett har Jemen varit ett land för migration och transit på väg från Afrikas horn till Arabiska halvön.

Blandade migrationsrörelser innefattar flyktingar, asylsökande och migranter som antingen avser att stanna i Jemen eller ta sig till Guldländerna.

Ytterst farligt

UNHCR har länge varnat för riskerna med att söka sig till krigsdrabbade Jemen. För människor i behov av internationellt skydd är Jemen ytterst farlig.

Det är stora problem att få sina asylansökningar registrerade eller sin närvaro i landet dokumenterade av myndigheterna, särskilt i norra delen av landet.

Pågående osäkerhet och krig begränsar UNHCR:s, och andra hjälporganisationers, insatser med att nå ut till lokalbefolkningen som akut behöver humanitär hjälp.

"Dangerous Crossings"

I februari förra året lanserade UNHCR kampanjen ”Dangerous Crossing” för att sprida information om den farliga resan från Afrikas Horn till Jemen.


Det här är en sammanfattning av vad UNHCR:s talesperson William Spindler sa vid dagens pressträff i Genève.

Källa: UNHCR alarmed at horrific conditions facing newly-arrived refugees and migrants in Yemen

För mer information om flyktingar i Jemen:

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Två flyktingkvinnor från Eritrea har evakuerats från Libyen till Italien.
  Två flyktingkvinnor från Eritrea har evakuerats från Libyen till Italien.

Ny rapport från UNHCR visar ändrade flyktvägar till Europa

Trots att antalet flyktingar och migranter som kom till Europa förra året minskade, har farorna som många människor möter under vägen i vissa fall ökat. Det visar UNHCR:s nya rapport Desperate Journeys (Desperata resor) som även visar på förändrade rörelsemönster.

Italien

Allt färre människor har färdats över havet till Italien sedan juli 2017, framför allt från Libyen. Den trenden har fortsatt.

Under de första tre månaderna 2018 minskade antalet med 74 procent jämfört med samma period förra året.

Samtidigt har resan över havet till Italien visat sig bli allt farligare. Av de människor som lämnade Libyen steg dödssiffran till 1 av 14 människor under de tre första månaderna 2018, jämfört med 1 av 29 under samma period år 2017.

Grekland och Spanien

Rapporten visar att det totala antalet båtresor över Medelhavet 2017 låg långt under nivåerna från 2016, däremot ökade antalet nyanlända i Spanien och Grekland under senare delen av 2017.

Dödsfall

Under 2017 tros över 3 100 människor ha förlorat sina liv till havs under resan till Europa, jämfört med 5 100 under 2016. Sedan början av 2018 har 501 människor dött eller saknas.

Siffror i korthet

Antal människor som har rest över Medelhavet från 2015-2018.

Spanien:

 • 2018 jan-mars: 5 000
 • 2017: 28 349 (22 103 över havet + 6246 landvägen)
 • 2016: 14 094
 • 2015: 16 263

Döda eller saknade personer:

 • 2017: 212
 • 2016: 77

Italien:

 • 2018: jan-mars: 6 295
 • 2017: 119 369 (över havet)
 • 2016: 181 436
 • 2015: 153 842

Döda eller saknade personer:

 • 2017: 2873
 • 2016: 4578

Grekland:

 • 2018 jan-mars: 5318
 • 2017: 27 718 (över havet)
 • 2016: 173 450
 • 2015: 856 723

Döda eller saknade personer:

 • 2017: 54
 • 2016: 441

Läs hela rapporten, bläddra bland kartor, bilder och läsa historier om människorna som har flytt.

Källa: UNHCR Desperate Journeys report provides snapshot of changing refugee movements to Europe 

Ulrika Forsberg

Webbansvarig