Sydsudan på 30 sekunder

UNHCR:s Eujin Byun är på plats i Sydsudan och berättar om läget:

"Så här ser det ut i Sydsudan när det är torka.

Politiska konflikter, ekonomisk kollaps och torka tvingar människor på flykt och har orsakat ökat våld och matbrist.

1,6 miljoner människor har flytt till grannländerna i hopp om säkerhet och mat.

Det är Afrikas största flyktingkris."

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Två miljoner barn från Sydsudan på flykt

Krig och svält har tvingat mer än två miljoner barn att fly från sina hem. I Sydsudan – ett av världens fattigaste länder – pågår just nu Afrikas största flyktingkris.

Barnen på flykt drabbas hårdast.

 • 1,4 miljoner barn är på flykt inne i landet.
 • En miljon barn har flytt över gränserna. De flesta till Uganda, Kenya, Etiopien och Sudan.
 • 75 000 av flyktingbarnen i har korsat gränserna ensamma – utan sin familj.
 • 1000 barn dödats eller skadats sedan konflikten bröt ut 2013.
 • 75 procent av barnen i Sydsudan går inte i skolan - den högsta siffran i världen.

– Ingen flyktingkris i dag bekymrar mig mer än den i Sydsudan. Att flyktingbarn blir de som symboliserar den här krisen är otroligt oroande, berättar Valentin Tapsoba på UNHCR i Afrika.

Barnen utsatta för våld

Förutom att barnen är rädda, riskerar de att rekryteras som barnsoldater av väpnade grupper. Barn på flykt är extra utsatta för våld, sexuella övergrepp och utnyttjande.

Under regnsäsongen är deras situation extra svår. Utan skydd och trygghet är risken stor att barnen blir sjuka.

Landet behöver fred. Barn behöver hopp.

UNHCR är på plats i läger, städer och avlägsna byar och ger de som flyr skydd, tak över huvudet, mat och vatten.

Se 30 sekunder om krisen i Sydsudan.

Tack till dig som är med och hjälper!

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • IKEA Foundations donation till UNHCR:s arbete stödjer insatser för utveckling inom jordbruket och samexistens mellan flyktingar och lokalbefolkningen runt om i Etiopien.
  IKEA Foundations generösa donation till UNHCR:s arbete stödjer insatser för utveckling inom jordbruket och samexistens mellan flyktingar och lokalbefolkningen runt om i Etiopien.

17 globala mål för hållbar utveckling

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala målen för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

Människor på flykt tillhör de mest sårbara människorna i världen. De är mer exponerade för de risker som många av de globala målen inriktar sig på.

"Målen för hållbar utveckling är viktiga steg framåt. Att ingen ska lämnas utanför och uttryckligen erkänna att flyktingar och internflyktingar är bland världens mest utsatta säkerställer att konflikter inte ignoreras."

– FN:s tidigare flyktingkommissarie António Guterres

Agenda 2030

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av de 17 målen och dess 169 delmål. Agendan beskriver hur målen ska uppnås. Det är en handlingsplan som UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetar efter – både i långsiktiga humanitära program och akuta kriser.

UNHCR och globala målen

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och skapar lösningar för en trygg framtid.

Inom ramen för sitt mandat fokuserar UNHCR på 11 av de 17 målen:

 • Mål 1 – ingen fattigdom.
 • Mål 2 – ingen hunger.
 • Mål 3 – god hälsa och välbefinnande.
 • Mål 4 – god utbildning för alla.
 • Mål 5 – jämställdhet.
 • Mål 6 – rent vatten och sanitet till alla.
 • Mål 7 – hållbar energi för alla.
 • Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • Mål 10 – minskad ojämlikhet.
 • Mål 11– hållbara städer och samhällen.
 • Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.

Läs mer om globala målen på www.globalamalen.se

Samarbeta med Sverige för UNHCR

Företag har en otroligt viktig del i arbetet med att uppnå de globala målen. Företag är betydelsefulla samhällsaktörer som kan förändra vår värld och bidra till hållbar utveckling.

Ett samarbete med Sverige för UNHCR hjälper och skyddar människor på flykt. Samtidigt visar företag att de tar ett ansvar för en hållbar och fredlig värld.

Kontakta gärna:
Frida Calderon,
ansvarig för företagsgåvor på Sverige för UNHCR
E-post: frida.calderon@sverigeforunhcr.se
Telefon: 08-121 491 11
sverigeforunhcr.se/globala-malen

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

11 fakta om matkrisen i Afrika

Matbrist och svält – i kombination med konflikt, flykt och brist på pengar – drabbar 20 miljoner människor i Nigeria, Sydsudan, Somalia och Jemen. Många flyr för överleva. Matkrisen är akut.

Hjälpinsatserna är i desperat behov av både uppmärksamhet och stöd. Familjer slits sönder och traumatiseras av lidande, förlust och tragedi.

Krisen spiller över gränserna och människor flyr från land till land.

11 fakta om krisen

 1. Familjer på Afrikas horn, i Jemen och Nigeria riskerar att dö av svält på grund av torka, långvariga konflikter och brist på finansiering.
 2. En humanitär kris i regionen är snart oundviklig. Torkan på Afrikas horn 2011 kostade mer än 260 000 liv. En upprepning måste till varje pris undvikas.
 3. Mer än 20 miljoner människor i Nigeria, Sydudan, Somalia och Jemen är drabbade av hungersnöd eller är i riskzonen.
 4. Fyra miljoner flyktingar och asylsökande bor i regionen.
 5. Riskerna för barn är särskilt stora. Många slutar skolan. I Kenya har 175 000 elever i områden drabbade av torka hoppat av skolan. I Etiopien har nästan 600 skolor stängt.
 6. Bristen på finansiering och torka har lett till nedskärningar av matransoner. I Djibouti har ransonerna minskat med 12%, i Etiopien, Tanzania och Rwanda med mellan 20 och 50% och i Uganda med upp till 75%.
 7. Den extrema situationen tvingar allt fler barn och familjer att fly från sina hem – antalet ökar varje dag. Många söker skydd i grannländer som Djibouti, Etiopien, Kenya, Sudan, Uganda, Jemen, Kamerun, Niger och Tchad.
 8. Majoriteten av de som flyr är barn och kvinnor. De går ofta i dagar eller veckor och anländer till flyktingläger utmattad och undernärda. Separerade från sina män - som ofta är kvar för att ta hand om hem och boskap – står kvinnor, flickor och pojkar inför en högre risk att utsättas för våld, övergrepp och utnyttjande.
 9. Miljoner människor har inte mat för dagen.
  - I Nigeria: 7 miljoner människor.
  - I Sydsudan: 5,5 miljoner människor.
  - I Somalia: 6,2 miljoner människor
  - I Jemen: 17 miljoner människor.
 10. Utan omedelbart stöd riskerar hundratusentals människor att dö.
 11. UNHCR ökar akutinsatserna med att leverera  mat, vatten, skydd och förbättra hälsan för familjer som är på flykt.

Källa: UNHCR.org

Vill du hjälpa?

I världens största flyktingkriser är hjälpbehoven är enorma.

UNHCR finns på plats och hjälper i städer, läger och avlägsna byar. Skydd och förnödenheter som mat, vatten och mediciner hjälper familjer att överleva.

300 kronor kan räcka till 24 vattendunkar. I en flyktingkris är tillgången till rent vatten livsavgörande - varje droppe räknas. Du kan rädda liv.

Ge en gåva här

Ulrika Forsberg

Webbansvarig