• Personal från UNHCR hjälper människor på flykt från Honduras vid floden Suchiate,i södra Mexiko, som gränsar till Guatemala.
  Personal från UNHCR hjälper människor på flykt från Honduras vid floden Suchiate,i södra Mexiko, som gränsar till Guatemala.

UNHCR: skydda ”karavanen” med flyktingar i Mexiko

UNHCR, FN:s flyktingorgan har skickat personal och stöd till södra Mexiko sedan en ”karavan” med tusentals flyktingar och migranter från Honduras har tagit sig till gränsen mellan Guatemala och Mexiko.

Karavan med flyktingar och migranter

Fattigdom och våld i Honduras

Tusentals barn, kvinnor och män har flytt från våld och fattigdom i Honduras till fots. De har korsat gränsen från Guatemala till Mexiko och berättar om att de är på väg mot ett bättre liv i USA.

Karavanen som tidigare uppskattats till upp till 7000 människor börjar nu minska. Det är den andra organiserade marschen i regionen i år, den första ägde rum i april i Mexiko.

UNHCR har över 45 personal på plats i Tapachula i delstaten Chiapas – Mexikos sydligaste delstat som gränsar till Guatemala. Mer personal är på väg.

Hjälp vid gränsen

UNHCR:s personal hjälper de mexikanska myndigheterna med att säkra att asylsökande snabbt registreras och att människor med särskilda behov identifieras och får rätt stöd.

Just nu är UNHCR oroad över den humanitära situationen för människorna som vandrar i karavanen. De är stor otrygghet och risken att kidnappas i områden där de kan tänkas sig att vandra är väl kända.

Situationen måste snabbt stabiliseras. Det är viktigt att människorna som söker asyl och de som är på resande fot tas emot på ett säkert sätt.

I Guatemala bevakar UNHCR gränsen mot Mexiko vid Tecun Uman. Där identifierar UNHCR människors behov och erbjuder nödhjälp.

I Honduras bevakar UNHCR situationen vid gränsen till Guatemala och arbetar tillsammans med myndigheterna för att se till att de människor som återvänder skyddas.

Rätt att söka asyl

UNHCR vill påminna länder längs den här rutten att det finns människor i karavanen som är i verklig fara. I en sådan här situation är det viktigt att människor får söka asyl och att ansökningen bedöms på ett korrekt sätt innan något beslut om utvisning tas.

De senaste åren har befolkningen i norra Centralamerika varit utsatt för mycket våld, stor otrygghet, organiserad brottslighet och begränsade ekonomiska möjligheter.

Det har lett till att ett stort antal människor nu flyr från sina hem. Många söker internationellt skydd utomlands. Ett starkt asylsystem är viktigt för att länder ska klara det ökande antalet asylansökningar i regionen.

Kvinnor, barn och HBTQ-personer

Det utbredda våldet i regionen påverkar särskilt kvinnor, barn och HBTQ-personer. Diskriminering, tvångsrekrytering, sexuella övergrepp och könsrelaterat våld ökar hejdlöst. Att fly från sådan förföljelse skapar ytterligare risk. Utsatta grupper blir lättare offer för faror längs transitvägarna. De riskerar att utsättas för människohandel och kriminella grupper. UNHCR skyddar redan utsatta människor – både i hemlandet, transitlandet och i asyllandet.


Vill du har mer information om vad som händer i Centralamerika, vänligen kontakta:

Källa: UNHCR says stabilizing ‘caravan’ situation urgently important

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Flygplan med nödhjälp till Indonesien

UNHCR flyger in katastrofhjälp till människor som är drabbade av den förödande jordbävningen och tsunamin som slog till mot ön Sulawesi i Indonesien den 28 september.

UNHCR:s stöd ska skydda och hjälpa 15 000 familjer – cirka 75 000 människor – som kanske har förlorat allt de äger i katastrofen.

Tack vare alla människor som stödjer UNHCR:s arbete kan våra kollegor hjälpa drabbade familjer.

Tack vare allt stöd kan UNHCR leverera:

 • 2 800 familjetält
 • 16 000 presenningar
 • 5 000 vattendunkar
 • 9 000 myggnät
 • 12 000 liggunderlag
 • 16 069 solcellslampor

Hjälp flyger in

Flygplan fullastade med nödhjälp har skickats till flygplatsen Balikpapan på ön Borneo väster om Sulawesi. Därifrån tar det en timme till Palu – där drabbade familjer befinner sig.

UNHCR:s personal på plats tar hand om lasten och indonesiska Röda Korset delar ut nödhjälpen till de behövande.

Familjetält

Tälten ger familjer som har förlorat allt någonstans att bo. De skyddar mot väder, vind, insekter och småkryp.

Fler plan på väg

UNHCR förbereder ytterligare flygplan med fler familjetält och nödhjälp som liggunderlag, myggnät och sollampor under de följande dagarna.

Tusentals drabbade

Mer än 2 000 människor har omkommit, 680 saknas fortfarande, runt 5 000 är allvarligt skadade, 79 000 människor har blivit hemlösa efter att 67 000 hus har förstörts.

Du kan hjälpa!

Tusentals barn och familjer kämpar för att överleva – utan någonstans att bo. Du kan hjälpa människor som är drabbade av naturkatastrofer. Ge en gåva och stöd UNHCR:s arbete i katastofer.

Dina pengar räcker till:

 • 2 presenningar som skyddar mot väder och vind – 252 kronor
 • 10 dunkar för att hämta rent vatten – 130 kronor
 • 10 myggnät som skyddar mot malaria – 190 kronor
 • Solenergilampa som används när infrastrukturen av förstörd – 289 kronor

Ge en gåva

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • En kvinna sitter med sitt barn bland ruinerna av sitt raserade hus i utkanten av Palu på Sulawesi i Indonesien.
  En kvinna sitter med sitt barn bland ruinerna av sitt raserade hus i utkanten av Palu på Sulawesi i Indonesien.

Nödhjälp och familjetält till Indonesien

UNHCR står redo att skicka nödhjälp, 2800 familjetält och 100 nödbostäder för att stödja räddningsarbetet efter den förödande jordbävningen och tsunamin på ön Sulawesi i Indonesien den 28 september.

Katastrofhjälpen ska skydda mer än 14 000 drabbade människor. Totalt uppskattas 10 000 hushåll ha behov av tak över huvudet.

Tält och fältsjukhus

Tälten ger familjer som har förlorat allt någonstans att bo. De skyddar mot väder, vind, insekter och småkryp.

Nödbostaden Better Shelter kan användas som fältsjukhus, tillfälliga skolor och informationslokaler.

UNHCR:s erbjudande är i linje med de behov som Indonesiens regering har identifierat. UNHCR står redo att skicka den här första leveransen av akut nödhjälp för att stötta räddningsarbetet som leds av indonesiska myndigheter.

Enligt officiella siffror från 8 oktober har:

 • nästan 2 000 människor mist livet,
 • cirka 11 000 är allvarligt skadade,
 • över 800 saknas fortfarande,
 • mer än 74 000 människor har förlorat sina hem och bor på 141 platser,
 • 66 000 hus och 3 000 skolor har förstörts eller skadats.

Antalet drabbade familjer kommer sannolikt att öka. Människor som har tvingats lämna sina hem kan inte återvända hem. Ständig hot om starka efterskalv ökar risken för jordskred i de bergiga och kuperade områdena.

UNHCR ger skydd

Som experter på att skydda människor som lever på några av de hårdaste platserna i världen kommer UNHCR att delta i FN:s gemensamma hjälpinsats för stödja regeringen.

UNHCR har varit på plats i Indonesien sedan 1979 och hjälper just nu mer än 13 800 flyktingar från Afghanistan och 48 andra länder.

UNHCR:s huvudkontor ligger i Jakarta och 15 anställda jobbar på fem andra platser.

UNHCR:s familjetält

UNHCR:s familjetält för fem människor är 23 m² och väger 55 kg. Tältet beräknas hålla i minst ett år.

Familjetältet:

 • Är lämpligt för alla klimat.
 • Har stark metallram som stor emot tung snö och vindar uppemot 20 meter i sekunden.
 • Är lätt av vika med brandskyddande bomullstyg.
 • Har golv, vattentäta väggar och ventilation.
 • Matlagningsutrustning och brandskyddad skorsten.
 • Ger skydd mot damm, vind, regn, snö, insekter och småkryp.

Du kan hjälpa!

Föreställ dig skräcken och sorgen att förlora ditt hem, dina vänner och familj – på bara några få förödande minuter.

Det verkligheten för människorna som drabbades av jordbävningen och tsunamin som slog till mot Sulawesis kust.

Nu kämpar tusentals familjer för att överleva – utan någonstans att bo.

Du kan hjälpa UNHCR att nå de mest utsatta.

Dina pengar kan räcka till:

 • 370 kronor – ett nödpaket med liggunderlag, köksgeråd och presenning.
 • 210 kronor – sex filtar.

Ge en gåva

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • En kvinna sörjer sina anhöriga som har omkommit i rasmassorna efter jordbävningen på ön Sulawesi i Indonesien.
  En kvinna sörjer sina anhöriga som har omkommit i rasmassorna efter jordbävningen på ön Sulawesi i Indonesien.

Jordbävning och tsunami i Indonesien – behoven växer

Jordbävningen och tsunamin har gjort ön Sulawesi i Indonesien till ett katastrofområde. Antalet människor drabbade av rasmassor ökar varje timme. Behovet av hjälp växer när fler områden blir tillgängliga.

Enorm katastrof

Jordbävningen på 7,4 magnitud och tsunamin drabbade Sulawesi den 28 september.

Risken är fortsatt hög och tillgängligheten till vissa områden är utmanande – 308 efterskalv har hittills rapporterats.

Officiella siffror från den 5 oktober visar att:

 • Över 1 500 människor har dött.
 • 2500 människor är allvarligt skadade.
 • 113 människor saknas.
 • Nästan 71 000 människor har förlorat sina hem – de bor på 141 olika platser.
 • Mer än 67 000 hus har skadats. Det hindrar tusentals människor att återvända till sina hem.
 • 191 000 människor uppskattas vara i akut behov av humanitär hjälp.

UNHCR står redo med flyg

UNHCR står redo med ett flygplan lastat med 2800 familjetält och 100 nödbostäder Better Shelter för att skydda 14 000 utsatta människor. Boende är ett akut behov. Det krävs ett godkännande från Indonesiens regering innan planet får lyfta.

Läget för räddningsarbetet

Regeringen i Indonesien har identifierat sex områden där extra hjälp behövs:

 • flygtransporter
 • familjetält
 • utrustning för vattenrening
 • generatorer
 • fältsjukhus
 • bekämpning av vekorburna sjukdomar (infektioner överförda av insekter och djur)

Logistik

Det finns enorma logistiska utmaningar. Det är svårt för hjälparbetare att nå fram till alla jordbävningsdrabbade områden.

Flygplatsen

Efter skadorna på flygplatsen i Palu har landningsbanan minskat till 2000 meter och inga stora flygplan kan landa. Enda sättet att ta sig till staden är på motorvägen. Resan från närmsta stad tar mer än 12 timmar.

Jordskred

Jordskred och skador på vägar och broar innebär att områden utanför Palu är ännu svårare att komma åt. Många städer och byar är fortfarande avskurna från omvärlden.

Den flygplats som myndigheterna har identifierat går att använda för att få in internationellt stöd är Balikpapan Airport. Den ligger på en annan ö i Indonesien, och ytterligare transportmedel krävs för att nå ut med hjälp till de drabbade.

Hälsorisker

Det finns hälsorisker som kan skada den redan utsatta befolkningen. I de drabbade områdena är risken stor för smittbärande insekter, vattenburna och smittsamma sjukdomar.

Enligt OCHA och AHA-centret (ASEAN Coordination Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management) är 31 procent av de 191 000 människor som är i akut behov av hjälp extra sårbara - som barnen (24 %) och de äldre (7 %).

Du kan hjälpa!

Tusentals människor är drabbade av jordbävningen. Läget är akut och hjälpbehoven enorma.

Du kan rädda liv. Dina pengar kan räcka till:

 • 370 kronor – ett nödpaket med liggunderlag, köksgeråd och presenning.
 • 210 kronor – sex filtar.

Ge en gåva till de drabbade i Indonesien

Följ hjälpinsasterna efter jordbävningen på bloggen #Indonesien

Ulrika Forsberg

Webbansvarig