fbpx Flyktingar i världen | Sverige för UNHCR Skip to main content

Hjälp flyktingar, varje månad!

79,5 miljoner på flykt i världen

Just nu tvingas en procent av jordens befolkning leva på flykt från krig, konflikter eller förföljelse – 79,5 miljoner människor.

79,5 miljoner människor på flykt - Zakieh är en av dem. Tack till dig som är med och hjälper!

Tre snabba fakta

79,5 miljoner människor är på flykt från våld, övergrepp och konflikter i världen.

34 milj.
barn är på flykt.
1 av 97
av jordens befolkning är på flykt.
80 %
lider av matbrist och undernäring.

Mer siffror!

Vilka är de 79,5 miljoner människorna?

45,7 milj.
är internflyktingar – de är på flykt i sitt hemland.
29,6 milj.
är flyktingar – de har flytt över en gräns till ett annat land.
4,2 milj.
är asylsökande – de väntar på beslut om sin asylansökning.

Fler korta fakta

 • En procent av världens befolkning lever på flykt.
 • 30-34 miljoner barn är på flykt.
 • Flest människor flyr från Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar.
 • Fler människor tvingas på flykt och färre har chansen att komma hem – krig och konflikter måste lösas.
 • På 10 år har antalet människor som är på flykt dubblats – från 41 miljoner till 79,5 miljoner.
 • 80 procent lider av akut matbrist och undernäring – många står inför klimatförändringar och risk för naturkatastrofer.
 • 100 miljoner människor har tvingats fly från sina hem under de senaste tio åren – det är Sveriges befolkning gånger tio.
 • 77 procent av världens flyktingar är fast i långvariga situationer – till exempel människor från Afghanistan där konflikter har pågått i 50 år!
 • 85 procent av alla flyktingar bor i utvecklingsländer, ofta i ett grannland.
 • Två av tre internflyktingar bor i städer – en siffra som ökar.
 • Åtagandet för Agenda 2030 att "aldrig lämna någon bakom" (Leave noone behind) inkluderar nu uttryckligen flyktingar, tack vare en ny indikator som godkändes av FN i mars 2020.

Se en 5-minuters film om situationen för människor på flykt i världen idag. Tack för att du är med och hjälper.

Vanliga frågor och svar

Open

Hur många barn är på flykt i världen?

I slutet av 2019 var 30-34 miljoner barn är på flykt från krig, konflikter eller förföljelse. Tusentals är ensamma eller separerade från sina familjer.

79,5 miljoner är på flykt i världen, av dem är 40 procent barn under 18 år.

Open

Hur många människor är på flykt i världen idag?

79,9 miljoner människor är på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen, siffran är från slutet av 2019.

Open

Hur många är på flykt från kriget i Syrien?

Sedan kriget startade har 13,2 miljoner människor tvingats fly från kriget i Syrien. Av dem har 6,6 miljoner flytt över gränsen till ett annat land – de flesta till ett grannland. 6 miljoner är på flykt i landet – de kallas internflyktingar.

Open

Vem är flykting?

Flyktingar är människor som tvingas fly från väpnade konflikter eller förföljelse. I slutet av 2019 fanns det 29,6 miljoner flyktingar i världen.

Flyktingars livssituation är så farlig och desperat att de tvingas fly över en gräns för att söka skydd i ett annat land. Därmed blir de erkända som flyktingar med tillgång till hjälp från stater, UNHCR FN:s flyktingorgan och andra organisationer.

De blir erkända flyktingar därför att det är för farligt för dem att återvända hem. De behöver en fristad i ett annat land. Att bli nekad asyl kan få dödliga konsekvenser.

Läs mer om Vem är flykting?

Open

Vem är internflykting?

Internflyktingar flyr ofta sina hem av samma skäl som flyktingar men stannar inom landets gränser där hemlandets lagstiftning är gällande. UNHCR har inte något speciellt mandat att hjälpa internflyktingar men bistår ändå åtskilliga miljoner människor i olika krishärdar, dock inte alla internflyktingar i världen, vars antal uppskattas till 45,7 miljoner.

På begäran från FN hjälper UNHCR internflyktingar, förutsatt att landet i fråga ger sitt samtycke.

På engelska heter internflykting Internally Displaced Person med förkortningen IDP.

I slutet av 2019 fanns det 45,7 miljoner internflyktingar i världen.

De flesta internflyktingar finns i:

 • Colombia – 8 miljoner
 • Syrien – 6 miljoner
 • Demokratiska republiken Kongo – 5 miljoner
 • Jemen – 3,6 miljoner
 • Somalia – 2,6 miljoner
 • Afghanistan – 2,6 miljoner
 • Nigeria – 2,2 miljoner
Open

Vad är orsaken till att människor flyr?

Krig och konflikter. Mer än 100 miljoner människor har tvingats fly från sina hem under de senaste tio åren.

Flera stora kriser har orsakat de höga siffrorna och det enorma mänskliga lidandet. Här är några av kriserna:

 • Kriget i Syrien som bröt ut 2011, och fortsätter idag.
 • Krisen i Sydsudan som följde självständigheten 2011.
 • Konflikten i Ukraina som startade 2014.
 • Flyktingar och migranter på Medelhavet.
 • Krisen för rohingyafolket på flykt i Bangladesh.
 • Flykten från Venezuela.
 • Konflikter och klimatförändringar i Sahelområdet i Afrika.
 • Konflikter och osäkerhet i Afghanistan, Irak, Libyen och Somalia.
 • Konflikt i Centralafrikanska republiken.