fbpx Flyktingar i världen | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Flyktingar i världen

Just nu tvingas en procent av jordens befolkning leva på flykt från krig, konflikter eller förföljelse – 82,4 miljoner människor.

Människor på flykt från Kongo-Kinshasa väntar på en hälsokontroll nära gränsen till Uganda. Som många andra länder stängdes gränsen i mars 2020 när coronapandemin spreds över världen. I juli gjordes en akut hjälpinsats för att hjälpa tusentals människor på flykt från väpnat våld och som varit fast i ingenmansland sedan i mars.
Foto: UNHCR/Rocco Nuri
Människor på flykt från Kongo-Kinshasa väntar på en hälsokontroll nära gränsen till Uganda. Gränsen stängde i mars 2020 när coronapandemin började spridas över världen. I juli gjordes en akutinsats för att hjälpa tusentals människor på flykt från väpnat våld och som varit fast i ingenmansland sedan i mars.

Tre snabba fakta

82,4 miljoner människor är på flykt från våld, förföljelse och konflikter i världen.

34,6 milj.
barn är på flykt.
1 av 95
av jordens befolkning är på flykt.
80 %
lider av matbrist och undernäring.

Mer siffror!

Vilka är de 82,4 miljoner människorna?

48 milj.
är internflyktingar – de är på flykt i sitt hemland.
26,4 milj.
är flyktingar – de har flytt över en gräns till ett annat land.
4,1 milj.
är asylsökande – de väntar på beslut om sin asylansökning.

På flykt i världen

Bakom varje siffra finns en människa med en historia om flykt, förlust och lidande.

I slutet av 2020 befann sig 82,4 miljoner människor på flykt i världen, av dem är:

 • 48,0 miljoner på flykt i sitt eget land – internflyktingar (45,7 miljoner 2019).
 • 26,4 miljoner har flytt till ett annat land – flyktingar (26,0 miljoner 2019).
 • 4,1 miljoner asylsökande väntade på beslut på sin ansökan (4,1 miljoner 2019).
 • 3,9 miljoner venezuelaner är fördrivna från sitt hemland utan att vara flykting eller sökt asyl (3,6 miljoner 2019).

Fakta i korthet

 • 2020 är det nionde året i rad som antalet människor på flykt ökat.
 • En procent av världens befolkning lever på flykt.
 • 34,6 miljoner barn är på flykt.
 • Världsbanken uppskattar att antalet människor som lever i extrem fattigdom på grund av covid-19 kommer att stiga till en nivå på mellan 119 miljoner och 124 miljoner år 2020 – en siffra som saknar motstycke.
 • 82,4 miljoner människor var på flykt i slutet av 2020, en ökning med nästan 40 miljoner på tio år. När överstiger siffran 100 miljoner?

Flyktingar:

 • En miljon barn föddes som flyktingar mellan 2018 och 2020.
 • Flest människor flyr från Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar.
 • 86 procent av alla flyktingar bor i utvecklingsländer.
 • 73 procent av världens flyktingar har sökt skydd i ett grannland till sitt konfliktdrabbade hemland.
 • De flesta flyktingar bor i:
  - Turkiet: 3,7 miljoner
  - Colombia: 1,7 miljoner
  - Pakistan: 1,4 miljoner
  - Uganda: 1,4 miljoner
  - Tyskland: 1,2 miljoner.

Internflyktingar

De flesta som är på flykt i sitt hemland – internflyktingar – finns i de konfliktdrabbade länderna:

 • Colombia: 8,3 miljoner
 • Syrien: 6,7 miljoner
 • Kongo-Kinshasa: 5,2 miljoner
 • Jemen: 4 miljoner
 • Somalia: 2,9 miljoner

Konflikter och våld

11,2 miljoner människor flydde under 2020. Fyra svåra och långvariga konflikter fortsätter:

 • Afghanistan
 • Somalia
 • Jemen
 • Syrien, där kriget har pågått i tio år.

I Sahel-regionen i Afrika tvingades nästan 750 000 människor på flykt i den kanske mest komplicerade krisen i världen.

I Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) ledde grymheter från väpnade grupper till mord på mer än 2000 civila.

I Etiopien tvingades mer än en miljon människor på flykt inom  landet, mer än 54 000 flydde från Tigray-regionen i norr till grannlandet Sudan.

I norra Moçambique flydde hundratusentals dödligt våld från väpnade grupper. Civila bevittnade massakrer med halshuggning och kidnappning i flera byar.

Strider mellan Armenien och Azerbajdzjan lämnade ett förödande mänskligt lidande och fördrev tiotusentals civila från båda länderna.

Källa: UNHCR Global Trends

Vanliga frågor och svar

Open

Hur många barn är på flykt i världen?

I slutet av 2020 var 34,6 miljoner barn är på flykt från krig, konflikter eller förföljelse. Tusentals är ensamma eller separerade från sina familjer.

82,4 miljoner är på flykt i världen, av dem är 42 procent barn under 18 år.

Open

Hur många människor är på flykt i världen idag?

82,4 miljoner människor är på flykt från krig, konflikter och förföljelse i världen, siffran är från slutet av 2020.

Open

Hur många är på flykt från kriget i Syrien?

Sedan kriget startade har 13,2 miljoner människor tvingats fly från kriget i Syrien. Av dem har 6,8 miljoner flytt över gränsen till ett annat land – de flesta till ett grannland. 6,7 miljoner är på flykt i landet – de kallas internflyktingar.

Open

Vem är flykting?

Flyktingar har tvingats fly från sitt hemland på grund av våld, konflikter eller förföljelse.

I slutet av 2020 fanns det 26,4 miljoner flyktingar i världen.

Flyktingars livssituation är så farlig och desperat att de tvingas fly över en gräns för att söka skydd i ett annat land. Därmed blir de erkända som flyktingar med tillgång till hjälp från stater, UNHCR och andra hjälporganisationer.

De blir erkända flyktingar därför att det är för farligt för dem att återvända hem. De behöver en fristad i ett annat land. Att bli nekad asyl kan få dödliga konsekvenser.

Läs mer om Vem är flykting?

Open

Vem är internflykting?

Internflyktingar flyr ofta sina hem av samma skäl som flyktingar men stannar inom landets gränser där hemlandets lagstiftning är gällande.

UNHCR har inte ett speciellt mandat att hjälpa internflyktingar men bistår ändå åtskilliga miljoner människor i olika krishärdar, dock inte alla internflyktingar i världen, vars antal uppskattas till 48 miljoner.

På begäran från FN hjälper UNHCR internflyktingar, förutsatt att landet i fråga ger sitt samtycke.

På engelska heter internflykting Internally Displaced Person med förkortningen IDP.

I slutet av 2020 fanns det 48 miljoner internflyktingar i världen.

De flesta internflyktingar finns i:

 • Colombia: 8,3 miljoner
 • Syrien: 6,7 miljoner
 • Kongo-Kinshasa: 5,2 miljoner
 • Jemen: 4 miljoner
 • Somalia: 2,9 miljoner
Open

Varför flyr människor?

Krig och konflikter. Mer än 100 miljoner människor har tvingats fly från sina hem under de senaste tio åren.

Flera stora kriser har orsakat de höga siffrorna och det enorma mänskliga lidandet. Här är några av kriserna:

 • Kriget i Syrien som bröt ut 2011, och fortsätter idag.
 • Krisen i Sydsudan som följde självständigheten 2011.
 • Konflikten i Ukraina som startade 2014.
 • Krisen för rohingyafolket på flykt i Bangladesh.
 • Flykten från Venezuela.
 • Konflikter och klimatförändringar i Sahelområdet i Afrika.
 • Konflikter och osäkerhet i Afghanistan, Irak, Libyen och Somalia.
 • Konflikt i Centralafrikanska republiken.
 • Våldsamma strider i Tigray-regionen i norra Etiopien.
 • Dödligt våld i norra Moçambique.
 • Grymheter från väpnade grupper har dödat mer än 2000 civila i Kongo-Kinshasa.
Jag vill hjälpa!