fbpx Vill ditt företag rädda liv? | Sverige för UNHCR Skip to main content

För företag

Akut insamling till Ukraina! Vill ditt företag ge en gåva till barn och familjer som flyr i Ukraina? Ni får ett gåvobevis att dela med anställda och kunder.

Hans Rosling om UNHCR

Det måste bli fred. Krigen måste vinnas. Och vi måste se till att UNHCR får pengarna.

Hans Rosling

Kontakta oss gärna!

Vi svarar på era frågor om hur företag kan hjälpa människor på flykt i världen.

Frågor och svar om gåvor från företag

Open

Hur kan företag samarbeta med Sverige för UNHCR?

Sverige för UNHCR samarbetar med företag på många olika sätt, utifrån behoven för människor på flykt och företagets målsättning.

Open

Vad är skillnaden mellan gåva och samarbete?

Genom att ge en gåva eller gå in i ett samarbete bidrar du till en bättre vardag för människor på flykt.

Väljer ni att ge en gåva är det en villkorslös donation utan krav på motprestation som UNHCR använder där den behövs som mest för att skydda människor på flykt.

För att bli samarbetspartner till Sverige för UNHCR krävs ett långsiktigt åtagande där vi tillsammans utvecklar ett samarbete som gynnar oss båda. Samarbetsformen regleras i ett avtal där vi definierar avtalslängd, aktivering, kommunikationsaktiviteter och hur vi använder varandras logotyper.

Open

Vad går pengarna till?

Pengarna går till UNHCR:s arbete med att skydda människor på flykt från krig, konflikter, förföljelse och katastrofer.

Open

Hur kan vi som småföretag samarbeta med er?

Ni kan ge en valfri här, då hjälper ni utsatta barn och familjer på flykt från världens svåra konflikter.

Open

Kan vi använda Sverige för UNHCR:s logotyp?

Användandet av vår logotyp styrs delvis av internationella regler, och får endast användas av ett fåtal företag som vi har stora och långsiktiga samarbeten med.

Open

Hur skänker vi fysiska produkter?

I vårt dagliga arbete prioriterar vi behovet i vår verksamhet och eftersträvar att samla in icke öronmärkta pengar. I de fall som vi är i behov av fysiska produkter som till exempel sanitetsskydd, blöjor eller liknande pratar vi gärna vidare med ditt företag om en donation av dessa typer av gåvor.

En förutsättning för att vi ska kunna ta emot produkter är att det inte blir dyrare att skicka varorna till det aktuella landet, till exempel beroende på tullavgifter och frakt, än att köpa varorna på plats därmed också gynna den lokala marknaden. Givaren måste själv stå för transportkostnaden.

Open

Är företagsgåvor avdragsgilla?

Nej.

Open

Är partnerskap avdragsgillt?

För att det ekonomiska stödet ska vara avdragsgillt i näringsverksamheten krävs att företaget får en motprestation som är till nytta i näringsverksamheten och som har ett marknadsvärde som kan tänkas motsvara det ekonomiska stödet.

Utgiften kan också vara avdragsgill om det ekonomiska stödet lämnas till en verksamhet som har ett starkt samband med den verksamhet som man själv bedriver.

Open

Är det moms på gåvor?

Nej.

Open

Jag har en egen produkt för UNHCR, vem kontaktar jag?

Om du har en produkt som du tror att UNHCR har användning av och vill utveckla tillsammans med UNHCR eller blir leverantör av, ska du kontakta UNHCR:s kontor i Genève. Här hittar du mer information.

Open

Kan vi stödja ett specifikt UNHCR-projekt?

Ja det går bra. För bidrag som är lägre än en miljon kronor per år har vi ett antal projekt som redan är fastställda. Det kan vara projekt rörande vatten- och sanitet, hälsa eller utbildning.

Vill ditt företag bidra med en större summa pengar under en längre period, kan vi ta fram ett specifikt projekt för ert företag.

Open

Vad har UNHCR för policy för företagssamarbeten?

Företag måste uppfylla vissa kriterier för att ingå samarbete med UNHCR.
Här hittar ni vår policy och uppförandekod.

Tack till våra partner

Ert stöd till människor på flykt räddar liv.