Skip to main content

Svenska Postkodlotteriet

Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet sedan 2009.

Postkodlotteriet och UNHCR

Sedan starten av samarbetet har Sverige för UNHCR mottagit 162 686 211 kronor från Svenska Postkodlotteriet. Av den summan har 39,7 miljoner kronor tilldelats för Specialprojekt.

2018 fick Sverige för UNHCR 24 miljoner kronor i basstöd från Svenska Postkodlotteriet. Basstödet är inte öronmärkt och används för att ge skydd och nödhjälp till världens flyktingar där det behövs allra mest.

Specialprojekt finansierade av Svenska Postkodlotteriet

Varje år har förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet möjligheten att få ett specialprojekt finansierat genom att skicka in en projektansökan.

Totalt har Sverige för UNHCR fått 39,7 miljoner kronor genom specialprojektsfonden.

Tack vare Svenska Postkodlotteriet har UNHCR därmed kunnat genomföra innovativa lösningar som har gett barn och familjer på flykt tak över huvudet, utbildning och skolmaterial, för att nämna några projekt.

Nedan finns beskrivningar på de senaste projekten som Sverige för UNHCR fått stöd för.

Grönare flyktingläger

2017 fick Sverige för UNHCR 8 miljoner kronor för specialprojektet Grönare flyktingläger. Projektets aktiviteter syftar till att skydda naturen och miljön, samt öka resiliensen mot människans inverkan på miljön, i och omkring flyktingläger i Tanzania och Uganda.

Exempel på insatser är:

  • Plantering och återplantering av skog.
  • Effektiviserad bränsleanvändning.
  • Skydd av vattentäkter.
  • Motverkan av erosion.
  • Aktiviteter för att förhindra skogsskövling.

Educating at Scale

2017 fick Sverige för UNHCR 7 miljoner kronor för specialprojeketet Educating at Scale, som syftar till att stödja barn på flykt i tolv länder där antalet barn inskrivna i skolan är allra lägst.

Projektets mål var bland annat att:

  • Förse barn på flykt med skolmaterial och skoluniformer.
  • Stärka flickors tillgång till utbildning genom att ha goda sanitetslösningar i skolorna.
  • Uppbyggnad och renovering av infrastruktur.
  • Utbildning av lärare.
  • Bedriva påverkansarbete för att uppmuntra föräldrar att skriva in sina barn i skolan.

Genom projektet fick 40 000 barn möjlighet att börja i skolan. De tolv länderna inkluderade i projektet var: Tchad, Kenya, Uganda, Rwanda, Etiopien, Sudan, Sydsudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Jemen och Syrien.

Better Shelter for People Forced to Flee

2015 fick Sverige för UNHCR 11 miljoner kronor av Svenska Postkodlotteriet för projektet Better Shelter for People Forced to Flee.

Projektet syftade till att ge tak över huvudet till 800 familjer, omkring 4800 personer, på flykt i Irak för att drastiskt förbättra deras boendesituation.

Better Shelter är en svensk innovation som erbjuder familjer på flykt en trygg och värdig bostad som kan byggas upp på ett par timmar. Bostaden har golv, hårda väggar, ståhöjd, fönster och en dörr som går att låsa. Solceller på taket förser en lampa och en laddningsstation för mobilen med ström.

Läs mer från Postkolotteriet på bloggen #PostkodLotteriet