fbpx Svenska Postkodlotteriet | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Tack Postkodlotteriet!

Sverige för UNHCR blev förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet 2009.  Sedan dess har 259,5 miljoner kronor tilldelats UNHCR:s arbete för människor på flykt.

Flyktingbarn från Burundi.
Foto: UNHCR/Kate Holt
Tack Postkodlotteriet som hjälper flyktingbarn från Burundi.

Postkodlotteriet och UNHCR

Sedan starten av samarbetet med Postkodlotteriet 2009 har Sverige för UNHCR mottagit 259,5 miljoner kronor. Av den summan har 44,2 miljoner kronor tilldelats för Specialprojekt och 27,9 miljoner kronor för Drömprojekt.

Drömprojekt finansierade av Postkodlotteriet

Sedan 2020 har förmånstagare till Postkodlotteriet varje år möjligheten att få ett drömprojekt finansierat genom att skicka in en projektansökan. Under 2021 fick vi vårt första drömprojekt beviljat på 27,9 miljoner kronor.

2021 fick Sverige för UNHCR 21 miljoner kronor i basstöd från Postkodlotteriet. Basstödet är inte öronmärkt och används för att ge skydd och nödhjälp till världens flyktingar där det behövs allra mest.

No Place for Abuse: Welcome Venezuela

2021 fick Sverige för UNHCR tillsammans med Amnesty International 27,9 miljoner kronor för drömprojektet No Place for Abuse: Welcome Venezuela.

I Venezuela utspelar sig idag en av nutidens största flyktingkriser. Sverige för UNHCR och Amnesty international ska starta ett samarbete för att skydda flyktingar från sexuella övergrepp och könsrelaterat våld, samt göra dem medvetna om sina rättigheter och lokala skyddsmöjligheter.

Målgruppen är kvinnor, flickor och HBTQI-personer som har tvingats lämna Venezuela. Projektet kommer att genomföras i tre av de största mottagarländerna: Colombia, Peru och Ecuador.

Specialprojekt finansierade av Postkodlotteriet

Tidigare hade förmånstagare till Postkodlotteriet möjligheten att få ett specialprojekt finansierat. Totalt har Sverige för UNHCR fått 44,2 miljoner kronor genom fonden för specialprojekt.

Next Generation: Kids and Integration

2019 fick Sverige för UNHCR 4,5 miljoner kronor för specialprojektet Next Generation: Kids and Integration. Det är ett partnerskapsprojekt med Rädda Barnen på totalt 9 miljoner kronor som syftar till att skapa säkerhet, skydd och tillgång till vård för burundiska flyktingbarn i Rwanda och samtidigt öka deras integration i det rwandiska samhället. Detta sker både i flyktinglägret Mahama samt städerna Kigali och Huye i landet.

Projektet har tre huvudpelare:

  • Barns rätt till säkerhet och skydd.
  • Tillgång till sjukvård.
  • Integrering av flyktingar i nationella sjukvårds- och skyddssystem.

Nyheter

Nytt från Postkodlotteriet på bloggen.