Delicato och Stiftelsen Einar Belvén

  • Tack Delicato och Stiftelsen Einer Belvén som stödjer UNHCR:s arbete med att skydda och hjälpa människor som har tvingats på flykt.
    Tack Delicato och Stiftelsen Einer Belvén som stödjer UNHCR:s arbete med att skydda och hjälpa människor som har tvingats på flykt.
Flyktingsituationen lämnar ingen oberörd. Delicato och stiftelsen Einer Belvén stödjer UNHCR:s arbete med att skydda människor på flykt.

– Vi vet att hjälpbehovet är enormt och vill naturligtvis, som så många andra, göra det vi kan för att fortsätta att bidra. UNHCR gör tydlig och konkret nytta i allt från den mest akuta krishjälpen till att skapa trygga platser för utsatta människor. Vintern närmar sig och belastningen är oerhörd, både i Syrien och i de närliggande områdena. Här gör UNHCR en avgörande insats som vi vill stödja, säger Jörgen Bergqvist, VD för Delicato.

Delicatos grundare Einar Belvén startade stiftelsen som bär hans namn, år 1991. Sedan dess arbetar stiftelsen aktivt för att stötta barn, ungdomar, äldre och sjuka bland annat genom donationer.

Min farfar var en sann entreprenör. Han grundade stiftelsen med en önskan om att bidra till allas möjlighet till utveckling och ett värdigt liv. Krissituationen hade berört honom väldigt mycket, och speciellt hur barnen påverkas. Det här bidraget är i hans anda, säger Ellinor Belvén.

Totalt har Delicato och Stiftelsen Einar Belvén skänkt 3,5 miljoner kronor till UNHCR:s arbete under de senaste tre åren.

Följ Delicato och Stiftelsen Einar Belvén på flyktingbloggen: #Delicato