H&M Foundation

  • Zoera Daoud och hennes klasskompisar springer ut ur klassrummet för att leka på rasten. Tack vare H&M Foundation kommer fler barn att få gå i skolan.
    Zoera Daoud och hennes klasskompisar springer ut för att leka på rasten. Tack vare H&M Foundation kommer fler barn att få gå i skolan.
H&M Foundation och UNHCR samarbetar för att hjälpa människor på flykt.

I samband med flyktingsituationen runt Medelhavet 2015 inledde UNHCR och H&M Foundation ett samarbete för att hjälpa människor på flykt. H&M Foundation bidrog till UNHCR:s insatser för att ge de som flydde mat, tak över huvudet, sjukvård, möjlighet till registrering och specialiststöd till barn.

2016 är UNHCR mottagare av H&M Foundations julkampanj. För varje presentkort som säljs i butik under november och december gör H&M Foundation en donation som hjälper UNHCR att ge skolmaterial till barn på flykt runt om i världen. Skolmaterial kan vara till exempel läroböcker, anteckningsblock och pennor.

Ofta måste flyktingar själva stå för kostnader för skolmaterial. I många fall kan det betyda att barn från familjer som inte har råd går miste om sin utbildning.

Kampanjen kommer att hjälpa barn runt om i världen, bland dem Etiopien, Malaysia, Pakistan, Sydsudan och Syrien. Mer än 4000 H&M-butiker i 47 länder deltar i kampanjen.

Läs mer om julkampanjen på Utbildning för barn på flykt fokus för H&M Foundations nya kampanj

Om H&M Foundation

H&M Foundation är en icke vinstdrivande global stiftelse privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i modeföretaget H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor vilket leder till positiv långvarig förändring.

Genom partnerskap med framstående organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom fyra områden; utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,1 miljard kronor till stiftelsen.