SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

  • Människor på flykt i Irak får nödhjälp som filtar, madrasser och liggunderlag.
    Människor på flykt i Irak får nödhjälp som filtar, madrasser och liggunderlag.
SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget stödjer UNHCR:s arbete för att skydda människor på flykt från krig och konflikt.

SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag som producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Under julen 2016 skänkte SCA 1 550 000 kr till UNHCR:s arbete för människor på flykt. Gåvan kommer att användas där behovet är som störst, främst i krigsdrabbade Syrien och länder som Libanon, Irak, Turkiet, Libyen och Egypten där många flyktingar befinner sig.

Under 2015 valde SCA att på olika sätt att stötta UNHCR:s arbete. Företaget donerade under hösten mensskydd och blöjor till ett värde av 949 200 kronor till barn och kvinnor på flykt från framför allt krigsdrabbade Syrien.

Under julen skänkte SCA Forest Products AB 1,5 miljoner kronor som hjälper flyktingfamiljer att återuppbygga sina liv.

Följ SCA på bloggen #SCA - läs om alla samarbeten under #TACK