PostkodLotteriet

  • Amelie Häger och Nicklas Wigren, ordförande i Sverige för UNHCR, tar emot checkarna under PostkodLotteriets förmånstagarfest.
    Amelie Häger och Nicklas Wigren, ordförande i Sverige för UNHCR, tar emot checkarna under PostkodLotteriets förmånstagarfest.
Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet sedan 2009.

Sverige för UNHCR är förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2009 och i år fick vi 27 miljoner kronor i utdelning. Pengarna kommer att användas till att ge skydd och nödhjälp till människor på flykt, samt till ett projekt för flyktingbarns utbildning.

Ett långsiktigt partnerskap

Tack vare utdelningarna från Svenska PostkodLotteriet kan UNHCR ge skydd och förnödenheter till fler människor som tvingats lämna sina hem. Tidigare utdelningar från PostkodLotteriet har gått till bättre bostäder för människor på flykt i Irak, somaliska flyktingar i världens största flyktingläger Dadaab i Kenya, samt till det översvämningsdrabbade Pakistan. UNHCR har också fått pengar från PostkodLotteriet till hjälparbetet på Haiti.

Genom att köpa en postkodlott eller någon av PostkodLotteriets digitala skraplotter och bingospel stödjer du UNHCR:s arbete för människor på flykt.

Läs mer från Svenska PostkodLotteriet på bloggen #PostkodLotteriet