Samarbetspartner

 • Bli samarbetspartner till UNHCR och ge fler människor på flykt en bättre framtid.
  Bli samarbetspartner till UNHCR och ge fler människor på flykt en bättre framtid.
När ni väljer att partner med oss blir ert företag en viktig del i UNHCR:s arbete. Tillsammans ger vi hopp, trygghet och värdighet till människor som tvingats lämna sina hem.

När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder katastrofhjälp som mat, vatten, tak över huvudet och sjukvård. Inom 72 timmar kan specialtränad personal resa till ett krisdrabbat område. Det kan bara uppnås genom att kombinera kompetens, resurser och ett nätverk av många aktörer.

Vårt samarbete kan fokusera på olika områden och ändamål. Det kan handla om projekt för rent vatten, hygien, skolgång eller katastrofinsatser som under flyktingkrisen i Europa.

För att bli samarbetspartner bör vårt samarbete ge UNHCR:s arbete minst 330 000 kronor per år i tre år, eller ett samlat bidrag på minst en miljon kronor.

Vill ni bidra i mindre utsträckning kan läsa mer om våra paket för stödföretag eller vänföretag, eller välja att ge en valfri gåva.

Samarbetsformen regleras i ett avtal där vi definierar avtalslängd, aktivering, kommunikationsaktiviteter och hur vi använder varandras logotyper.

Som samarbetspartner får ni:

 • Banner – olika format (svenska och engelska)
 • Webbknapp (svenska och engelska)
 • Mailsignatur (svenska och engelska)
 • Nyhetsbrev
 • Social media-kit
 • Företagsanpassad tackfilm
 • Kommunikationspaket
 • Exponering med logotyp på förstasidan samt nyhet (puff)
 • Rapportering
 • Föreläsning
 • Fältresa*
 • Sverige för UNHCR:s logotyp
 • Global Report
 • Pressmeddelande

Förhandstitta på det digitala paketet (banner, webbknapp och e-postsignatur).

Beroende på storleken på er insats kan ni följa med oss på fältresor. Där kommer ni att möta de människor ni hjälper, få ta del av deras vardag och med egna ögon se vilken skillnad ni gör.

*Fältresor bekostas av partner och organiseras av UNHCR.

Här kan ni se vilka företag vi samarbetar med idag och läsa om våra tidigare samarbeten.

Företag måste också uppfylla vissa kriterier för att ingå samarbete med UNHCR. Här hittar ni vår policy och uppförandekod.

Välkommen att kontakta mig för att få veta mer och diskutera vilken typ av samarbete som passar ert företag bäst.

Amelie Häger, ansvarig strategiska partnerskap
amelie.hager@sverigeforunhcr.se
08-121 49 023

Bilagor