I många länder i världen är homosexuell kärlek olagligt, i vissa länder straffas de med döden. UNHCR kämpar för att varje person som tvingas på flykt på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet ska bli erkänd som flykting.

Trakasserier och övergrepp på homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer - HBTQ - förekommer över hela världen. 

Människor som tvingas fly homofobisk diskriminering och våld upplever ofta förföljelse båda i hemlandet, asyllandet, från sina egna familjer och kulturer. UNHCR uppmanar stater och kulturer att ge dem skydd, och stoppa alla sådana former av våld och diskrimingering. Ingen ska behöva leva i skräck på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

UNHCR:s uppfattning är att människor som utsätts för angrepp, omänsklig behandling eller allvarlig diskriminering på grund av sin sexuella läggning, och vars regeringar inte kan eller vill skydda dem, ska bli erkända som flyktingar.

UNHCR vill med sina riktlinjer om “flyktingstatus relaterad till sexuell läggning och könsidentitet” minimera felaktiga och stereotypa föreställningar. Fördomar och intolerans kommer ofta från bristande kunskap.