fbpx Tips: källor och information från UNHCR | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Källor och information

UNHCR:s statistik, berättelser och fakta är källan

Sverige för UNHCR hämtar all information här på webbplatsen från UNHCR:s många kanaler, om inget annat anges. Vi väljer ut statistik, bilder, filmer, berättelser och fakta som vi tror att du är intresserad av.

Källor som vi använder för information:

Hur UNHCR samlar in data

Statistiker på UNHCR:s avdelning för fältinformation och samordning bevakar antalet människor som flyr. Insamling av data kan vara livsavgörande. När en större kris bryter ut kan UNHCR enklare förutsäga hur många människor som behöver hjälp, hur mycket hjälp de behöver och hur många anställda UNHCR behöver avvara.

Siffrorna släpps varje år i UNHCR:s rapporter "Global Trends" och "Global Appeal".

Statistik och fältinformation

Att ha korrekt, relevant och aktuell data och statistik är avgörande för UNHCR:s arbete. Denna nyckelresurs används av alla UNHCR:s samarbetspartner för att hjälpa flyktingar och veta vilka behov som finns.

UNHCR:s statistikdatabas tillhandahåller data, rapporter, kartor och annan information som är väsentlig för fältarbetet. Där hittar du statistiska rapporter om flyktingar, asylsökande, återvändande flyktingar, internflyktingar och statslösa personer. Där finns också detaljerad information om asyllandet, ursprungslandet, kön, ålder, plats och rättslig status för flyktingar.

För mer information, vänligen se UNHCR:s statistiska årsböcker.

På portalen refworld.org hittar du information om lag och rätt.