Kvinnor och flickor på flykt

Att tvingas fly från sitt hem och bo på okända platser, i osäkerhet, gör en ung kvinna väldigt sårbar. Risken att hon utsätts för våld och övergrepp ökar. Hon har all anledning att vara rädd. Att ge henne skydd är UNHCR:s viktigaste uppgift.

Hälften av alla flyktingar är kvinnor och flickor - 20 miljoner. UNHCR hjälper dem att vara friska, känna sig trygga och ta makten över sina liv.

Kvinnor är viktiga aktörer som vill och kan förändra vardagen och framtiden för sig och sina barn.