­ Kvinnor och flickor på flykt

Att tvingas fly från sitt hem och bo i osäkerhet på okända platser gör en ung kvinna väldigt utsatt och sårbar. Risken att hon utsätts för våld och övergrepp ökar. Hon har all anledning att vara rädd. Att ge henne skydd är UNHCR:s viktigaste uppgift.

Hälften av alla flyktingar är kvinnor och flickor. UNHCR planerar sina insatser tillsammans med dem. Det är viktigt att de är med och fattar beslut som påverkar deras liv.

Kvinnor på flykt vill och kan påverka framtiden för sig själva, sina barn och sitt hemland. Därför är det viktigt att de är friska, känner sig trygga och tar makten över sina liv.

Tack vare gåvor från engagerade människor runt om i världen kan kvinnor och flickor på flykt få en chans att skapa en trygg framtid.

Du hjälpa kvinnor och flickor på flykt att få ett liv i säkerhet.