Vi hjälper människor på flykt

UNHCR räddar liv, kämpar för flyktingars rättigheter och ger människor på flykt ett liv i säkerhet. Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner.

Många av världens flyktingkriser känner de flesta av oss inte ens till. FN:s flyktingorgan UNHCR finns på plats världen över för att hjälpa dem - också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media. 

Överlevnad

Terror, rädsla, konflikter och förföljelse har tvingat miljontals människor på flykt runt om i världen. De är vanliga människor - som du och jag - som står inför en osäker framtid. Det krävs en enastående styrka för överleva och bygga upp sina sönderslagna liv på nytt. De är överlevare, var och en med sin historia om en stor förlust.

Hopp

Trots att de har förlorat allt, och lever ett liv i osäkerhet ger flyktingar aldrig upp sin dröm om ett hem där de kan känna sig trygga. Deras uthållighet inspirerar oss att göra allt vi kan för att hitta lösningar så att de kan gå vidare med sina liv.

Trygghet

För miljontals människor på flykt runt om i världen är ett hem lite mer än en avlägsen dröm. UNHCR stöder dessa människor i deras kamp för att bygga upp sina liv på en plats där de kan känna sig hemma. UNHCR gör det genom att söka varaktiga lösningar.

De flesta vill återvända hem så snart situationen har stabiliserats i hemlandet. Om det inte är möjligt, hjälper UNHCR dem att integreras i första asylland eller ger dem en chans att börja ett nytt liv i ett tredje land (vidarebosättning).

Insamlingsstiftelse till FN:s flyktingorgan UNHCR

Sverige för UNHCR är en insamlingsstiftelse och FN:s flyktingorgan UNHCR:s samarbetspartner i Sverige, med uppdrag att samla in pengar till organisationens arbete och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem. 

Om UNHCR

UNHCR är FN:s flyktingorgan som grundades 1950, efter ett beslut av FN:s generalförsamling. UNHCR:s uppgift är att ge människor på flykt internationellt skydd och finna varaktiga lösningar för deras svåra situation.

UNHCR ser till att flyktingar inte tvingas tillbaka till ett land där de riskerar förföljelse. Internationellt skydd är inte bara fysisk säkerhet utan UNHCR verkar också för att flyktingars andra grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. 

UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees, som på svenska är FN:s flyktingkommissarie.

Läs mer om FN:s flyktingorgan UNHCR: