Vi hjälper människor på flykt

UNHCR ger människor på flykt nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att skapa en bättre framtid. Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner.

Många av världens flyktingkriser känner de flesta av oss inte ens till.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, finns på plats världen över för att hjälpa dem - också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media.

UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor på flykt en säker plats där de kan skapa en trygg framtid.

UNHCR är FN:s flyktingorgan och står för det engelska namnet United Nations High Commissioner for Refugees.

Överlevnad

Terror, rädsla, konflikter och förföljelse har tvingat miljontals människor på flykt runt om i världen. De är vanliga människor - som du och jag - som står inför en osäker framtid. Det krävs en enastående styrka för överleva och bygga upp sina sönderslagna liv på nytt. De är överlevare, var och en med sin historia om en stor förlust.

Hopp

Trots att de har förlorat allt, och lever ett liv i osäkerhet ger flyktingar aldrig upp sin dröm om ett hem där de kan känna sig trygga. Deras uthållighet inspirerar oss att göra allt vi kan för att hitta lösningar så att de kan gå vidare med sina liv.

Trygghet

För miljontals människor på flykt runt om i världen är ett hem lite mer än en avlägsen dröm. UNHCR stöder dessa människor i deras kamp för att bygga upp sina liv på en plats där de kan känna sig hemma. UNHCR gör det genom att söka varaktiga lösningar.

De flesta vill återvända hem så snart situationen har stabiliserats i hemlandet. Om det inte är möjligt, hjälper UNHCR dem att integreras i första asylland eller ger dem en chans att börja ett nytt liv i ett tredje land (vidarebosättning).

Vad gör UNHCR?

UNHCR, FN:s flyktingorgan, leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse.

UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor en säker plats de kan kalla sitt hem och där de kan skapa en bättre framtid.

UNHCR arbetar även för att statslösa människor ska få en nationalitet.

Vilka är Sverige för UNHCR?

Sverige för UNHCR, UNHCR:s samarbetspartner, samlar in pengar från den privata sektorn – företag, stiftelser och privatpersoner – och ökar medvetenheten bland allmänheten om människor som har tvingats fly sina hem.