Årsredovisning 2017

  • Under 2017 skicka UNHCR 20 flygtransporter med hundratals ton med nödhjälp till Rohingyafolket som tvingades fly från Myanmar till Bangladesh.
    Under 2017 skickade UNHCR 20 flygtransporter med hundratals ton med nödhjälp till Rohingyafolket som tvingades fly från Myanmar till Bangladesh.
2017 samlade Sverige för UNHCR in 302,9 miljoner kronor. 84 procent av pengarna går till UNHCR:s arbete för människor som har tvingats fly från sina hem.

All Sverige för UNHCR:s insamling grundas på god etik och moral. Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.

Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.

Sverige för UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att så stor del som möjligt av de insamlade medlen ska gå till ändamålet.

Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen FRII och tillämpar FRII:s kvalitetskod.

Sammanfattning 2017

Den oroande siffran om hur många människor i världen som fortfarande befinner sig på flykt fortsatte att stiga till nya rekordhöga nivåer under 2017. I slutet av året befann sig 68,5 miljoner människor på flykt, varav mer hälften var barn.

Vikten av engagemang och stöd för världens mest utsatta människor är nu större än någonsin tidigare.

Under 2017 samlade Sverige för UNHCR in totalt 302,9 miljoner kronor (473 miljoner kronor, 2016). 84 procent – 286,5 miljoner kronor – går till ändamålet, alltså direkt till UNHCR:s arbete för att skydda människor på flykt. 

  • 84 procent av pengarna går ändamålet.
  • 16 procent går administration och insamling.

Trots att den totala insamlingen för Sverige för UNHCR minskade under året jämfört med föregående år, kan vi konstatera att så många som 131 000 privatpersoner i Sverige har donerat pengar till UNHCR:s arbete under 2017.

Till vår glädje har vi även sett en ökning av månadsgivare som har valt att stödja UNHCR:s arbete regelbundet, vilket vi är mycket tacksamma för.

Bilagor