Vår ekonomi

  • UNHCR:s fältpersonal sätter upp tält vid gränsen mellan Serbien och Ungern. Tusentals människor, många flyktingar från Syrien, korsade gränsen varje dag under hösten 2015.
    UNHCR:s fältpersonal sätter upp tält vid gränsen mellan Serbien och Ungern. Tusentals människor, många flyktingar från Syrien, korsade gränsen varje dag under hösten 2015.
Under 2015 samlade Sverige för UNHCR in 491,9 miljoner kronor. 90 procent av pengarna går till UNHCR:s arbete för en värld där varje människa som tvingats fly från sitt hem får en trygg framtid.

All Sverige för UNHCR:s insamling grundas på god etik och moral. Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.

Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.

Sverige för UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att så stor del som möjligt av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. 

Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen FRII och tillämpar FRII:s kvalitetskod.

Insamlingen 2015 i korthet

Sverige för UNHCR har under 2015 samlat in totalt 491,9 miljoner kronor. 

Den mycket allvarliga situationen för människor på flykt i Europa, Syrien och dess närområden under 2015 genererade ett enormt engagemang och vilja att bidra till UNHCR:s arbete bland den svenska allmänheten, media, och företag.

Sverige för UNHCR visade ett fantastiskt resultat för året, både när det gäller insamlade medel och ökad kännedom om organisationen och dess arbete.

Sverige för UNHCR dubblade sin insamling jämfört med året innan, från 245 miljoner kronor 2014 till 491,9 miljoner kronor 2015. Detta överträffade vida de mål som satts för året.

Bilagor