Årsredovisning 2016

  • Jacqueline och hennes familj har flytt från Burundi och får skydd av UNHCR i Tanzania. Bläddra i årsrapporten och se hur insamlade pengar hjälper.
    Jacqueline och hennes familj har flytt från Burundi och får skydd av UNHCR i Tanzania. Bläddra i årsrapporten och se hur insamlade pengar hjälper.
2016 samlade Sverige för UNHCR in 473 miljoner kronor. 88 procent av pengarna går till UNHCR:s arbete för människor som har tvingats fly från sina hem.

All Sverige för UNHCR:s insamling grundas på god etik och moral. Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.

Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.

Sverige för UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att så stor del som möjligt av de insamlade medlen ska gå till ändamålet.

Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen FRII och tillämpar FRII:s kvalitetskod.

Sammanfattning 2016

Sverige för UNHCR har under 2016 samlat in totalt 473 miljoner kronor. Bidraget till UNHCR:s arbete uppgick till 445 miljoner kronor. Ett helt otroligt resultat som gör stor skillnad för människor som har tvingats fly sina hem.

Engagemanget för människor på flykt har varit fortsatt stort under 2016. Vi har sett en stark vilja från både allmänheten och från företag att ge UNHCR större möjlighet att ge flyktingar skydd och nödhjälp.

Under 2016 har vi stärkt våra samarbeten med partner och fått gåvor från över 125 000 privata givare.

Vi har också upplevt en ökad medvetenhet i Sverige om varför människor blir flyktingar - och att det inte är något val.

Ladda ner Årsredovisningen 2016 och bläddra bland kartor, bilder och läs om människor på flykt som har fått hjälp. I slutet av rapporten hittar du förvaltningsberättelsen.

Bilagor