Skip to main content

Hjälp flyktingar, varje månad!

Vår ekonomi

Under 2019 samlade Sverige för UNHCR in 258,5 miljoner kronor. 82 procent går direkt till att hjälpa människor som har tvingats på flykt från krig och förföljelse.

All Sverige för UNHCR:s insamling grundas på god etik och moral. Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.

Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.

Vi strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att så stor del som möjligt av de insamlade medlen ska gå till ändamålet.

Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen GIVA och tillämpar deras kvalitetskod.

Sammanfattning 2019

Den oroande siffran om hur många människor i världen som fortfarande befinner sig på flykt fortsatte att stiga till nya rekordhöga nivåer under 2019. I slutet av året befann sig 79,5 miljoner människor på flykt.

Vikten av engagemang och stöd för världens mest utsatta människor är nu större än någonsin tidigare.

Under 2019 samlade Sverige för UNHCR in totalt 258,5 miljoner kronor.

82 procent – 240,4 miljoner kronor – går till ändamålet, alltså direkt till UNHCR:s arbete för att skydda människor på flykt. 

  • 82 procent av pengarna går ändamålet.
  • 18 procent går administration och insamling.

Så många som 124 200 privatpersoner i Sverige har donerat pengar till UNHCR:s arbete för människor på flykt under 2019. Tack till dig som hjälper.