Allmänna villkor för behandling av personuppgifter

Sverige för UNHCR vill skydda din integritet och skulle aldrig sälja dina uppgifter vidare, men ibland får tredje part låna dina uppgifter för att hjälpa oss med tjänster. Det kan vara tredje part som tryckeri som får en adressfil för att göra ett postalt utskick eller liknande. Du kan besöka vår hemsida utan att lämna ut några personliga uppgifter men om du vill stödja oss eller få del av våra utskick så behöver vi viss information.

Sverige för UNHCR vill använda sig av ditt personnummer för att undvika dubbletter och dubbla utskick som skulle störa dig och vara skadligt för miljön. Detta är skälet till varför vi försöker personnummersätta alla som stödjer oss genom ett samarbete med SPAR, Upplysning och Bisnode.

Acceptera allmänna villkor

Om du ger en gåva till Sverige för UNHCR eller på annat sätt stödjer oss, till exempel genom att prenumerera på våra utskick, så är det underförstått att du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina kontakt- och personuppgifter.

Genom att stödja Sverige för UNHCR accepterar du våra allmänna villkor för behandling av personuppgifter. Du kan närsomhelst kontakta oss för att tacka nej till telefonsamtal, SMS, e-postutskick och brev eller helt bli borttagen ut vårt register.

För att öka kommunikationen med våra månadsgivare och andra som ger gåvor till UNHCR använder vi regelbundet telefon.

Via telefonsamtal tackar vi för givarnas stöd, berättar om aktuella insatser och behov från UNHCR. Ibland ber om ytterligare bidrag för att kunna öka stödet till utsatta människor på flykt.

Profilering

För att bättre kunna anpassa vårt budskap till dig använder vi oss av profilering så att det vi skickar till dig blir mer relevant för just dig. Du har rätt att tacka nej till profilering men tänk på att det innebär att vi då inte skickar information till dig som vi tror att du vill ha baserat på vad och hur du har stöttat oss tidigare. Det innebär i praktiken att vi då skickar dig all information vi har. Vill du tacka nej till profilering var snäll hör av dig till givarservice på info@sverigeforunhcr.se alternativt 08-121 491 00.

Bortglömd

Du har rätt att bli borttagen/bortglömd ur vårt register, men tänk på att det i praktiken betyder att om du inte vill ha våra utskick och vi köper kalla adresslistor (för att få nya givare) så kan vi kontakta dig igen eftersom vi inte får spara information om att du inte vill bli kontaktad av oss. Det kan då vara bättre att du talar om att du inte vill ha information eller att du inte vill ha information via specifika kanaler som till exempel telefon så vi kan stoppa utskick till dig för all framtid eller tills du talar om att du vill ha de igen.

Vill du bli bortglömd/borttagen ur vårt register är du välkommen att höra av dig till givarservice på info@sverigeforunhcr.se alternativt 08-121 491 00.

Kopia på all information om dig

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära utdrag på all information vi har om dig. Vi garanterar att vi bara sparar uppgifter som gör att vi inte skickar dubbla utskick till dig eller kontaktar dig via en kanal som du inte vill bli kontaktad via.

Vill du begära utdrag av information är du välkommen att höra av dig till givarservice på info@sverigeforunhcr.se alternativt 08-121 491 00.

Klaga

Om du är missnöjd är du välkommen att kontakta oss. Om du upplever att vi inte lyssnar på dig kan du kontakta Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.

Säkerhet

Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet anses vara 100 procent säker, men vi ser till att de uppgifter som lagras hos oss i samband med att du stödjer oss, är skyddade för din integritet och säkerhet. I den höga säkerhetsnivån, i delar av våra webbsidor, som identifieras på webbplatsen använder vi industristandarden SSL-kryptering för att skydda dataöverföringar. Vi skyddar också din personliga information från obehörig åtkomst, genom förfaranden åtkomstkontroll, brandväggar, nätverk och fysiska säkerhetsåtgärder.