Organisation och ledning

Sverige för UNHCR är UNHCR:s svenska partner.

Om UNHCR, FN:s flyktingorgan

På uppdrag av FN leder UNHCR internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly sina hem. UNHCR delar ut livräddande nödhjälp, kämpar för flyktingars mänskliga rättigheter och ger människor på flykt ett liv i säkerhet.

Filippo Grandi är vald till flyktingkommissarie av FN:s generalförsamling. Den 1 januari 2016 påbörjade han sin femåriga mandatperiod. Som UNHCR:s högsta chef leder han nu en av världens största hjälporganisationer. Han efterträder António Guterres som hade posten i 10 år.

Sverige för UNHCR:s uppdrag

Sverige för UNHCR är UNHCR:s partner i Sverige.

Sverige för UNHCR har i uppdrag att samla in pengar från företag, stiftelser och privatpersoner i Sverige till UNHCR:s arbete världen över. Stiftelsen har också i uppdrag att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

På kontoret i Stockholm jobbar cirka 30 personer. På gator och torg runt om i landet har vi personal som värvar månadsgivare till UNHCR:s arbete för människor på flykt.

Sverige för UNHCR:s ledningsgrupp består av generalsekreteraren och de tre enhetscheferna.

Sverige för UNHCR:s styrelse utses i samråd med UNHCR.