Organisation och ledning

Sverige för UNHCR är UNHCR:s svenska partner.

Om UNHCR, FN:s flyktingorgan

På uppdrag av FN leder UNHCR internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly sina hem. UNHCR delar ut livräddande nödhjälp, kämpar för flyktingars mänskliga rättigheter och ger människor på flykt ett liv i säkerhet.

Filippo Grandi är vald till flyktingkommissarie av FN:s generalförsamling. Den 1 januari 2016 påbörjade han sin femåriga mandatperiod. Som UNHCR:s högsta chef leder han nu en av världens största hjälporganisationer. Han efterträder António Guterres som hade posten i 10 år.

Sverige för UNHCR:s uppdrag

Sverige för UNHCR är UNHCR:s partner i Sverige.

Sverige för UNHCR har i uppdrag att samla in pengar från företag, stiftelser och privatpersoner i Sverige till UNHCR:s arbete världen över. Stiftelsen har också i uppdrag att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

På kontoret i Stockholm jobbar cirka 30 personer. På gator och torg runt om i landet har vi personal som värvar månadsgivare till UNHCR:s arbete för människor på flykt.

Sverige för UNHCR:s ledningsgrupp


Anette Segercrantz, tf generalsekreterare

Anette började på Sverige för UNHCR i december 2017. Hon drivs av att jobba med utveckling av ledare, medarbetare och organisation. Stort engagemang för att utveckla verksamheter genom ökad mångfald och tillvaratagande av oupptäckt kompetens. Har många års erfarenhet av strategiskt affärsnära HR-arbete i rollen som HR-direktör/HR-chef i olika bolag och branscher, privat och offentligt.


Elin Stråkendal, insamlingschef
Elin började på Sverige för UNHCR i februari 2015. Hon har över 13 års erfarenhet av att arbeta med insamling inom den ideella sektorn och har arbetat för bland annat Läkare Utan Gränser och Röda Korset.


Ulrika Nilsdotter Brühl, kommunikationschef

Ulrika började på Sverige för UNHCR i januari 2018. Hon har en gedigen bakgrund inom PR och kommunikation från Dramaten, TV4, PrimePR och Plan Sverige. De senaste åren har hon drivit kommunikations-byrån Days.


Åsa Sundeman, ekonomichef

Åsa började på Sverige för UNHCR i december 2017. De senaste åren har hon arbetat som konsult inom ekonomi och strategi. Hon har även jobbat med redovisning och bistått företag med rådgivning vad gäller företagande och skatter.