Organisation och ledning

Sverige för UNHCR är UNHCR:s svenska partner.

Om UNHCR, FN:s flyktingorgan

På uppdrag av FN leder UNHCR internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly sina hem. UNHCR delar ut livräddande nödhjälp, kämpar för flyktingars mänskliga rättigheter och ger människor på flykt ett liv i säkerhet.

Filippo Grandi är vald till flyktingkommissarie av FN:s generalförsamling. Den 1 januari 2016 påbörjade han sin femåriga mandatperiod. Som UNHCR:s högsta chef ledar han nu en av världens största hjälporganisationer. Han efterträder António Guterres som hade posten i 10 år.

Sverige för UNHCR:s uppdrag

Sverige för UNHCR är UNHCR:s partner i Sverige.

Sverige för UNHCR har i uppdrag att samla in pengar från företag, stiftelser och privatpersoner i Sverige till UNHCR:s arbete världen över. Stiftelsen har också i uppdrag att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

På kontoret i Stockholm jobbar cirka 40 personer. På gator och torg runt om i landet har vi personal som värvar månadsgivare till UNHCR:s arbete för människor på flykt. 

Sverige för UNHCR:s ledningsgrupp

Katinka Lindholm, generalsekreterare
Katinka har arbetat i den ideella sektorn i över 25 år med fokus på insamling och kommunikation. Hon arbetade för Greenpeace i början av 90-talet och var med och startade ActionAid i Sverige. Under en längre tid var Katinka dessutom konsult till ett flertal organisationer både i Sverige och internationellt. Hon började jobba med UNHCR 2012 och blev generalsekreterare för Sverige för UNHCR 2013.


Elin Stråkendal, insamlingschef
Elin började på Sverige för UNHCR i februari 2015. Hon har över 13 års erfarenhet av att arbeta med insamling inom den ideella sektorn och har arbetat för bland annat Läkare Utan Gränser och Röda Korset.


Jakob Victorin, ekonomichef
Jakob Victorin började på Sverige för UNHCR i augusti 2016. Han har jobbat inom ekonomi och redovisning i över 13 år och började sin karriär inom den ideella sektorn på World Health Organization. Han har på senare tid jobbat i näringslivet på bland annat H&M och Skanska.