fbpx Sverige för UNHCR:s styrelse | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Sverige för UNHCR:s styrelse

Sverige för UNHCR:s styrelse utses i samråd med UNHCR. Nicklas Wigren är ordförande och Barbara Hendricks är hedersordförande.

Styrelsen

Stiftelsen förvaltas av en styrelse med säte i Sverige och skall i konsultation med UNHCR utse styrelsen, dess ordförande och vice ordförande.

Varken ordföranden eller övriga ledamöter i styrelsen uppbär lön eller arvoden.


Nicklas Wigren

Ordförande i Sverige för UNHCR.
Invald i styrelsen i maj 2014. Arbetar som CFO på Malmö FF.

Tidigare uppdrag: CFO på Bliwa livförsäkring och Svenska Röda Korset samt vice ordförande i Giva Sverige fram till 2014 – en branschorganisation som arbetar för tryggt givande.


Barbara Hendricks

Hedersordförande/styrelseledamot.
Är goodwill-ambassadör för UNHCR sedan 1987 och är UNHCR:s enda Honorary Lifetime Goodwill Ambassador. Var Sverige för UNHCR:s ordförande 2009–2014.

Hennes övertygelse om vikten av mänskliga rättigheter för alla är det underliggande motivet för hennes engagemang i flyktingfrågan. Det är modet och stoltheten hos de flyktingkvinnor hon möter i världen som får henne att fortsätta när arbetet känns som svårast.


Lena Bjurner

Styrelsemedlem sedan 2016.
Arbetar som generalsekreterare /VD för Sveriges HR förening.

Tidigare uppdrag: HR-direktör på Scandic Hotels Group och flera seniora positioner inom American Express.


Karolina Westerlund

Styrelseledmot sedan 2018.
VD och innehållsstratag på KWD Studio.


Maria Borelius

Styrelseledamot sedan 2021.
Vetenskapsjournalist, författare, rådgivare och utbildad biolog med en master i science journalism. Maria har även varit Executive Director för biståndsorganisationen Hand in Hand International med säte i London och verksamhet i Asien och Afrika.


Pär Roosvall

Suppleant sedan 2020.
Grundare och vd för NFT Ventures.
Tidigare en del av ledningen för Bonnier News.
Lång erfarenhet inom digital strategi och förändringsarbete.


Johan Mast
Suppleant sedan hösten 2016.
Konsult inom krisledning och organisationseffektivitet baserad i Kampala, Uganda. Johan har mer än tio års erfarenhet av humanitärt arbete, med fokus på Afrika. Han har bland annat arbetat som generalsekreterare för Läkare Utan Gränser och som biträdande utbildningschef på Folke Bernadotteakademin.