Sverige för UNHCR:s styrelse

  • Operasångeskan Barbara Hendricks är hedersordförande i Sverige för UNHCR:s styrelse och Goodwill-ambassadör för UNHCR. Här besöker hon maliska flyktingar i Burkina Faso.
Sverige för UNHCR samlar in pengar till UNHCR:s arbete och ökar medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse med säte i Sverige och skall i konsultation med UNHCR utse styrelsen, dess ordförande och vice ordförande.

Varken ordföranden eller övriga ledamöter i styrelsen uppbär lön eller arvoden.


Nicklas Wigren

Ordförande i Sverige för UNHCR.
Invald i styrelsen i maj 2014. Arbetar som CFO på Bliwa livförsäkring, ett kundägt försäkringsbolag. Har tidigare arbetat på Svenska Röda Korset som CFO, ansvarig för stödfunktionerna. Vice ordförande i FRII fram till 2014, en branschorganisation som arbetar för tryggt givande.


Barbara Hendricks
Hedersordförande/styrelseledamot.
UNHCR:s goodwill-ambassadör sedan 1987. Den världsberömda sångerskan har träffat flyktingar och politiska beslutsfattare i Afrika, Asien och Europa de senaste 25 åren. Svensk-amerikanskan är speciellt engagerad i flyktingkvinnornas situation.


Lena Bjurner
Styrelsemedlem sedan 2016.
HR-direktör på Scandic Hotels Group. Anställd och medlem av Scandics koncernledning sedan augusti 2015.
Tidigare uppdrag: Flera seniora positioner inom American Express.


Kristina Rodriguez-Norman

Suppleant sedan starten 2009.
Medverkar på kurser om FN och UNHCR hos den svenska försvarsmakten.
Har tidigare arbetet på UNHCR:s kontor för norra Europa sedan 1980-talet.
Har deltagit i UNHCR:s katastrofarbete i Tanzania, Saudiarabien, Turkiet och Kroatien.


Johan Mast
Suppleant sedan hösten 2016.
Konsult inom krisledning och organisationseffektivitet baserad i Kampala, Uganda. Johan har mer än tio års erfarenhet av humanitärt arbete, med fokus på Afrika. Han har bland annat arbetat som generalsekreterare för Läkare Utan Gränser och som biträdande utbildningschef på Folke Bernadotteakademin.