Vem är flykting?

  • Barn och familjer på flykt från Syrien har gjort den farliga resan över havet från Turkiet till den grekiska ön Lesbos i en gummibåt.
    Barn och familjer på flykt från Syrien har gjort den farliga resan över havet från Turkiet till den grekiska ön Lesbos i en gummibåt.
Det handlar om en människa som du och jag - barn eller vuxen - som har tvingats lämna sitt hem på grund av krig eller förföljelse.

Kanske flyr hon med tomma händer. Kanske är hon hungrig, törstig eller sjuk. Kanske är hon ensam och har kommit ifrån sin familj. Eller så har hon sett sina anhöriga våldtas eller dödas.

Hon kan ha blivit torterad, hotad eller utsatt för systematisk diskriminering. Hon har all anledning att vara rädd för att återvända hem.

I många fall är flyktingar kvinnor och barn. De är oskyldiga offer för händelser som de inte kan råda över. Därför behöver de vår hjälp.

På flykt från krig och förföljelse

Flyktingar är människor som flyr från väpnade konflikter eller förföljelse. I slutet av 2017 fanns det 25,4 miljoner flyktingar i världen.

Deras livssituation är farlig och desperat att de tvingas fly över en gräns för att söka skydd i ett närliggande land. Därmed blir de erkända som flyktingar med tillgång till hjälp från stater, UNHCR FN:s flyktingorgan och andra organisationer.

De blir erkända flyktingar därför att det är för farligt för dem att återvända hem. De behöver en fristad i ett annat land. Att bli nekad asyl kan få dödliga konsekvenser.