fbpx Om oss | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Om oss

UNHCR är FN:s flyktingorgan som räddar liv och kämpar för flyktingars rättigheter. Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner.