Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Om UNHCR, FN:s flyktingorgan

UNHCR är FN:s flyktingorgan som har FN:s mandat att skydda flyktingar och hitta lösningar som ger dem en trygg framtid.