fbpx Om UNHCR, FN:s flyktingorgan | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

UNHCR skyddar flyktingar

Världens flyktingar är vårt ansvar. UNHCR skyddar människor på flykt från konflikter och förföljelse. Inom 72 timmar kan tusentals få hjälp.

HJÄLP – HOPP – HEM

Tillsammans kan vi förändra

Sedan 1950 har UNHCR, FN:s flyktingorgan arbetat för att hjälpa och skydda människor som har tvingats fly undan krig, konflikt och förföljelse.

UNHCR kan finnas på plats inom 72 timmar – oavsett var i världen en kris slår till. Vi kämpar för flyktingars rättigheter och möjlighet att bygga sig en bättre framtid.

Som givare är du en oerhört viktig del i vårt arbete. Tillsammans kan vi förändra. Vi kan hjälpa, ge hopp och ett tryggt hem.

Hjälp

När en kris plötsligt slår till kan vi vara på plats inom 72 timmar och bygga upp flyktingläger för hundratusentals människor.

Över 90 procent av våra medarbetare jobbar på fältet i 135 länder. Världens flyktingar är vårt ansvar.

Hopp

Genom förståelse och engagemang ger vi människor på flykt en framtidstro. Det innebär att människor får hjälp på ett respektfullt sätt.

Hem

UNHCR är FN:s flyktingorgan och har uppdraget att skydda världens flyktingar. Vi arbetar för alla människors lika rätt* till en trygg plats de kan kalla hem. Ingen väljer att vara flykting.

*Artikel 25 - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Hans Rosling om UNHCR

Det måste bli fred. Kriget måste vinnas. Och vi måste se till att UNHCR får pengarna.

Hans Rosling

Vanliga frågor och svar

Open

Vad står UNHCR för?

UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees – Förenta Nationernas flyktingkommissarie. UNHCR är FN:s flyktingorgan.

Open

Vad är UNHCR?

På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid.

Världens flyktingar är vårt ansvar.

Läs mer om vad UNHCR är.

Open

Vem är flykting?

Enligt FN:s flyktingkonvention: En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet."

Open

Kan en krigsförbrytare var flykting?

Personer som varit delaktiga i krigsförbrytelser och kränkningar av folkrätten och fördrag om mänskliga rättigheter, inklusive terrorism, är inte berättigade till det skydd som flyktingar har rätt till.

Open

Hur många flyktingar finns det?

I slutet av 2020 var 82,4 miljoner människor på flykt i världen. I den siffran räknas:

  • 26,4 miljoner flyktingar.
  • 48 miljoner internflyktingar.
  • 4,1 miljoner asylsökande.
  • 3,6 miljon människor på flykt från Venezuela.

Flest människor flyr från Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar. De söker ofta skydd i ett grannland.

Open

Vem är internflykting?

Internflyktingar flyr ofta sina hem av samma skäl som flyktingar men stannar inom landets gränser där hemlandets lagstiftning är gällande.

UNHCR har inte något speciellt mandat att hjälpa internflyktingar men bistår ändå flera miljoner människor i olika krishärdar. Antalet internflyktingar i världen uppskattas till 45,7 miljoner.

På begäran från FN:s generalsekreterare eller generalförsamling hjälper UNHCR  internflyktingar, förutsatt att landet i fråga ger sitt samtycke.

Open

Till vilket nummer kan jag swisha?

Det är enkelt att skänka med mobilen. Swisha valfri summa till 90 01 645. 370 kronor räcker till ett akut nödpaket. Tack!

Vad är UNHCR?

UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees och är FN:s flyktingorgan som har mandat att skydda världens flyktingar.

Det här är UNHCR

Jag vill hjälpa!