fbpx Podden Vi var där - UNHCR 70 år | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Podd: Vi var där

Förföljelse. Våld. Krig ... Vi var där. En ny podd berättar historierna om människor som genomlevt de mest omtumlande händelserna under de senaste 70 åren.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, fyller 70 år

Den 14 december 2020 fyllde UNHCR 70 år. För en organisation som skulle ha upphört att existera efter tre år är det en obekväm födelsedag som vi inte är på humör att fira.

Vi var där

När en splittrad värld började återuppbyggas efter andra världskriget hade UNHCR i uppgift att hitta hem för Europas flyktingar.

När UNHCR grundades den 14 december 1950 var mandatet tidsbegränsat, geografiskt begränsat och uttryckligen opolitiskt – som om existensen var en påminnelse om elände som bäst sopades bort tillsammans med spillrorna.

Förändrad värld

Den förändrade världsordningen medförde nya konflikter och därmed fler flyktingar:

  • När sovjetiska styrkor krossad folkupproret i Ungern 1956 tvingades 200 000 människor att fly till Österrike.
  • Året därpå vädjade Tunisien till UNHCR om hjälp. Självständighetskriget i grannlandet Algeriet tvingade tiotusentals människor över gränsen för att söka skydd.

Och uppdraget fortsatte att utökas.

UNHCR:s uppdrag växer

Den postkoloniala eran följdes av kamp för befrielse och sedan kamp om makt, med miljontals civila som hamnade i mitt i omvälvningen.

År för år, kontinent för kontinent, ombeds UNHCR att hjälpa allt fler människor som tvingas fly – från Centralamerika till Afrika till Vietnam och Kambodja.

  • 2019 var det 40 år sedan konflikter startade i Afghanistan, sedan dess har miljoner tvingats på flykt.
  • 2021 är det tio år sedan den pågående konflikten bröt ut i Syrien.

Och så vidare – en rad oönskade årsdagar, nya konflikter som startar eller blossar upp igen, trots att följderna av gamla inte har bleknat.

På plats i kriser

Under de senaste 70 åren har en värld som svor på att inleda en tid av fred visat sig vara mycket bra på att starta konflikter, men inte lika skickliga på att lösa dem.

UNHCR ombeds gång på gång att göra vad som helst för att skydda utsatta människor som tvingats lämna sina hem. Det innebär ofta kompromisser.

UNHCR är sällan med ”i rummet” när länders och människors öden avgörs. Vi är på plats och hjälper människor som tvingas fly när konflikter lämnas olösta.

Att vara opolitiska står skrivet i vår stadga. Vi är på plats i många kriser och hjälper i många nödsituationer. Vårt arbete handlar ofta svår diplomati, tuffa beslut och omöjliga val när vi försöker nå ut till sårbara människor - med resurser som inte håller jämna steg med behoven.

Fältarbetares envishet

UNHCR:s personal är stolta över de skillnader som de har gjort och de liv som har skyddats, förändrats och räddats. De möter envist nya prövningar som följderna av klimatförändringar eller covid-19 – faktorer som förvärrar de redan svåra problem som människor på flykt möter.

Samtidigt önskar vi på UNHCR att det inte behövs. Vi skulle ha mycket mindre att oroas över om:

  • Stridande parter är överens om eldupphör.
  • Människor på flykt kan återvända hem i säkerhet.
  • Regeringar delar ansvaret för flyktingar.
  • Stater håller sina skyldigheter enligt internationell lagar och regler.

Och ja, vi har upprepade gånger efterlyst allt ovan.

Från massaker till kolera

– År 1994 var jag en del av UNHCR:s räddningsteam i dåvarande Zaire, nu Demokratiska republiken Kongo. På fyra dagar flydde en miljon människor från massakern i Rwanda, bara för att gå in i ett kolerautbrott som dödade tiotusentals.
Mina kollegor som hade lovat att skydda människor grävde istället gravar, berättar UNHCR:s chef Filippo Grandi och fortsätter:

– Du kan tänka på de liv du räddade, på det ögonblick när en flyktings förtvivlan vände sig till hopp på grund av dina ansträngningar. Men du slutar aldrig tänka på de liv du inte kunde rädda.

För nästan ett år sedan nådde antalet människor på flykt 1 procent av världens befolkning. Vilken procentandel kommer vi att betrakta som oacceptabel – 2 procent, 5 procent eller mer?

Hur många människor måste drabbas av förlust, sorg och flykt innan politiska ledare arbetar för att lösa orsakerna?

– Nu efter 70 år ber jag världssamfundet att gör det till ert mål att bygga en värld där det inte finns något behov av ett flyktingorgan, att ingen behöver fly för sitt liv.
Vi ser är vårt arbete avgörande, men vi borde inte existera. Om vi uppmärksammar fler årsdagar är den enda slutsatsen att det internationella samfundet har misslyckats, uppmanar Grandi.

Om de orsaker som driver massflykt skulle lösas i bara fem länder kan miljontals människor på flykt återvända hem. Det skulle vara en mycket bra start – och det skulle vara något vi alla verkligen kan fira.

Källa: unhcr.org

Jag vill hjälpa!