Sätt in pengar på Postgiro

  • UNHCR delar ut nödhjälp till människor som är på flykt i Centralafrikanska republiken.
Du kan ge en gåva till UNHCR:s arbete för världens flyktingar via Plusgiro 90 01 64-5 eller Bankgiro 900-1645.

När du skänker pengar till UNHCR:s arbete är du förstås angelägen om att de ska hamna i rätta händer och göra verklig nytta. 90-kontot är för dig en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Sverige för UNHCR:s  90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll.